Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2649

van Geert Lambert (Onafhankelijke) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Synatom-fonds - Gelden - Beschikbaarheid - Gebruik

boekhoudkundige reserve
stillegging van een centrale
duurzame ontwikkeling
energiebeleid
kerncentrale
kernenergie
regenereerbare energie
begrotingsfonds

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
5/2/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2130

Vraag nr. 4-2649 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op donderdag 13 november 2008 beantwoordde de geachte minister een mondelinge vraag over het gebruik van de gelden uit het Synatom-fonds. Bij die gelegenheid zei hij het volgende : "Naar het schijnt zou er momenteel geen geld beschikbaar zijn, maar dat zou in september 2009 wel het geval zijn.".

Kan hij mij verduidelijken waarom er momenteel geen geld beschikbaar zou zijn ?

Kan hij mij een overzicht geven van de gelden die momenteel in het fonds zitten en hun bestemming ? Waarin worden de gelden momenteel ge´nvesteerd ?

Antwoord ontvangen op 5 februari 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het antwoord te verstrekken op zijn vraag.

De totale voorzieningen bedroegen eind 2007:

4.905 miljoen euro.

De voorlopige cijfers voor eind 2008 zijn:

5.227 miljoen euro.

De voorzieningen zijn als volgt verdeeld: