Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3976

van Helga Stevens (Onafhankelijke) d.d. 7 augustus 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %

ministerie
overheidsapparaat
ambtenaar
gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

7/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
25/8/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986

Vraag nr. 4-3976 d.d. 7 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het regeerakkoord stelt dat de regering zal waken over de effectieve naleving van het quotum van 3 % jobs dat moeten worden voorbehouden aan personen met een handicap in het federaal openbaar ambt. De beleidsnota van de staatssecretaris voor personen met een handicap stipuleert dat dit quotum uiterlijk op 1 januari 2010 dient gehaald te worden.

Graag had ik u hierover volgende vragen gesteld:

1. Welke federale overheidsdiensten (FOD), programmatorische overheidsdiensten (POD), wetenschappelijke instellingen (WI), instellingen van openbaar nut (ION) of openbare instellingen voor de sociale zekerheid (OISZ) vallen onder uw bevoegdheid of verantwoordelijkheid?

2. Hoeveel mensen zijn in elk van deze diensten en instellingen tewerkgesteld?

3. Hoeveel personen met een handicap zijn in elk van deze diensten en instellingen tewerkgesteld, en op welk niveau zijn ze tewerkgesteld?

4. Halen de onder uw verantwoordelijkheid ressorterende diensten en instellingen elk het bovenvermelde quotum van 3 %?

Indien ja, welke maatregelen neemt u om dit quotum in de betreffende diensten en instellingen op peil te houden?

Indien nee, welke maatregelen neemt u om er voor te zorgen dat dit quotum in de betreffende diensten en instellingen tegen 1 januari 2010 gehaald wordt? bovenvermelde quotum van 3 % gehaald wordt?

Antwoord ontvangen op 25 augustus 2009 :

Aangezien ik reeds meermaals de gelegenheid heb gehad mij over dit onderwerp te uiten, ben ik zo vrij het geacht lid te verwijzen naar de antwoorden die ik aan de senatoren Monfils (4-2999 van 9 maar 2009) en de Bethune (4-3569 van 9 juli 2009) heb gegeven.