Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3783

van Pol Van Den Driessche (CD&V) d.d. 9 juli 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Ombudsman Energie - Aanstelling - Benoeming

bemiddelaar
aanwerving
elektrische energie
SELOR
bescherming van de consument

Chronologie

9/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009)
25/8/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3783 d.d. 9 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op donderdag 30 april 2009 stelde ik een mondelinge vraag nr. 4-754 over de stand van zaken in verband met. de aanstelling van de ombudsman Energie (Handelingen nr. 4-75, blz. 28). De geachte minister meldde mij toen dat de selectieprocedure voor de Franstalige ombudsman Energie bij Selor aan de gang was. Bovendien voegde hij eraan toe dat hij de benoeming van de twee ombudsmensen zo snel mogelijk zou laten gebeuren.

Ondertussen krijg ik nog steeds nieuwe vragen van mensen met klachten over energieproblemen. Ik wil dan ook het volgende weten:

1. Is de selectieprocedure voor de aanstelling van de Franstalige ombudsman ondertussen afgelopen?

2. Op welke termijn ziet hij de dienst operationeel, met andere woorden wanneer heeft hij de benoeming van de ombudsmannen gepland?

Antwoord ontvangen op 25 augustus 2009 :

1. De selectieprocedure voor de aanstelling van de ombudsman voor energie van de Franse taalrol is nog steeds aan de gang bij SELOR. Van zodra de rangschikking van de kandidaten door SELOR wordt vrijgegeven, zal de regering de nodige maatregelen nemen met het oog op zijn benoeming.

2. De Nederlandstalige ombudsman voor energie is benoemd bij een koninklijk besluit van 15 juni 2009 (Belgisch Staatsblad 1 juli 2009). Dat koninklijk besluit treedt in werking op dezelfde datum als het koninklijk besluit houdende benoeming van de ombudsman voor energie van de Franstalige taalrol en ten laatste op 1 september 2009.