Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6990

van Philippe Fontaine (MR) d.d. 12 februari 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Verwarmingstoelage - Betalingen in 2009 - Achterstand -Budget 2010

verwarming
energieprijs
begrotingsfonds
hulp aan minderbegunstigden

Chronologie

12/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
16/3/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6990 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De pers meldde onlangs dat de verwarmingstoelage van 105 euro nog niet is uitbetaald aan 360.000 gezinnen die in januari 2009 een aanvraag hadden ingediend. Twaalf maanden later zou die toelage dus nog altijd niet gestort zijn.

Het blijkt dat 567.000 gezinnen met een bruto inkomen van minder dan 26.000 euro, die toelage wel zouden hebben ontvangen, maar niet de andere gezinnen die ook een aanvraag hebben ingediend.

De maatregel had tot doel gezinnen met een laag inkomen, die niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief of een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds, de mogelijkheid te geven hun gas-, stookolie- of elektriciteitsfactuur gedeeltelijk te betalen.

Achter dat mooie programma schuilt echter de realiteit dat geen enkele budgettaire voorziening is getroffen om de toelage van de 360.000 andere gezinnen te betalen.

Ik heb volgende vragen :

1. Uw strategische cel zou hebben aangekondigd dat de premies begin 2010 zouden worden uitbetaald. Is het normaal dat die verwarmingstoelagen, die in januari 2009 zijn aangevraagd, pas in januari 2010 worden uitbetaald?

2. Zijn die premies al betaald? Zo neen, waarom niet en wanneer zult u ze betalen?

3. Is het waar dat voor de uitbetaling van die toelagen geen enkel bedrag is ingeschreven in de begroting 2010?

4. Zal die toelage ook in 2010 worden toegekend? Zijn er al dossiers ingediend? Welke initiatieven hebt u genomen om die toelage deze keer sneller uit te betalen?

Antwoord ontvangen op 16 maart 2010 :

In antwoord op de vragen van het geachte lid, heb ik de eer hem het volgende ter kennis te brengen:

1. De vertraging in de betalingen van 2009 was te wijten aan het niet beschikbaar zijn van de budgetten gedurende de tweede helft van 2009.

2. Sinds januari 2010 werd het grootste deel van de goedgekeurde dossiers uitbetaald. Voor 2009 ligt het aantal betaalde dossiers op 643 664. Samen met de uitbetalingen van 2008 geeft dit een totaal van 840 267 uitbetalingen. De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie is momenteel gestart met de afhandeling van de laatste dossiers.

3. Voor 2010 werd er wel degelijk een budget voorzien. Dit budget dient enkel om de aanvragen van 2009 af te werken.

4. De wet van 22 december 2008 voorziet dat deze maatregel ten einde liep op 31 december 2009. Sinds 1 januari 2010 werden er geen aanvraagformulieren meer verspreid door de leveranciers. Aanvragen van 2009 konden nog tot en met 1 maart 2010 ingebracht worden. Na deze datum worden geen aanvraagformulieren meer aanvaard. Enkel de afwerking van de dossiers van 2009 is nog voorzien.