Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4360

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 9 september 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Fonds leefmilieu - Basis en doelstelling - Bedragen

begrotingsfonds
begrotingscontrole
milieubeleid

Chronologie

9/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5746

Vraag nr. 4-4360 d.d. 9 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij voor het Fonds leefmilieu het volgende meedelen:

1. Welke is de reglementaire of wetgevende basis?

2. Wat is het opzet ervan?

3. Wie of welke instantie beheert het fonds?

4. Op welke wijze is het fonds verplicht te rapporteren over zijn activiteiten? Is deze rapportage openbaar?

5. Op welke wijze oefent de overheid controle uit op dit fonds?

6. Met welke bijdragen wordt het gespijsd?

7. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1†januari 2008, op 1†januari 2009 en op dit ogenblik?

8. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

9. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de bank- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

10. Welke begunstigden kunnen desgevallend van dit fonds gebruik maken?

11. Hoeveel begunstigden/instellingen/projecten Ö kregen desgevallend in 2009 een uitkering uit dit fonds en welk was het totaalbedrag aan uitkeringen? Graag een opsplitsing per gewest.