Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3764

van Geert Lambert (Onafhankelijke) d.d. 9 juli 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Productie van stroom - Wind gevangen door hoogspanningsmasten - Gebruik

elektrische energie
energieproductie
elektromagnetische schadelijke invloed
atmosferische omstandigheden
zachte energie
omzetting van energie
windenergie
blootstelling aan straling

Chronologie

9/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009)
25/8/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3764 d.d. 9 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Drie jonge Franse ontwerpers hebben de ontwerpwedstrijd van het Metropolis Magazine gewonnen met het concept om de wind die hoogspanningsmasten vangen te gebruiken voor de productie van stroom. Doordat hun concept, " Wind-it " genaamd, wordt ingebouwd in de elektriciteitsmast, wordt de opgewekte elektriciteit rechtstreeks in het net gepompt en hoeft er geen nieuwe infrastructuur te worden bedacht en gebouwd. De ontwerpers hebben berekend dat als een derde van de Franse elektriciteitsmasten worden voorzien van deze windturbines, deze voldoende stroom opwekken om twee kernreactoren te kunnen sluiten. Dit concept kan ook weerstand tegen windenergie wegnemen doordat er geen aparte en opzichtige windmolens gebouwd hoeven te worden.

Ik vernam dan ook graag van de geachte minister of hij het voorzien van windturbines in elektriciteitsmasten ook in BelgiŽ zal stimuleren.

Antwoord ontvangen op 25 augustus 2009 :

De vragen van het geachte lid hebben mijn volle aandacht genoten.

Het concept “Wind-it”, waarnaar het geachte lid verwijst, was mij onbekend, maar ik heb ondertussen mijn administratie de opdracht gegeven zich daarover in te lichten.

Het gaat blijkbaar om een project van architecten dat erin bestaat de hoogste hoogspanningsmasten te voorzien van verticale windturbines om gebruik te kunnen maken van windenergie zonder nieuwe windmolens te moeten bouwen of voor nieuwe aansluitingen op het net te moeten zorgen.

Volgens de mening van deskundigen uit de sector en van de netbeheerder blijkt het een sterk onrealistisch project te zijn, zowel op het vlak van het rendement (dat zeer laag ligt) als van de technische haalbaarheid (de masten en de fundering ervan zijn daarvoor niet bestemd en zouden dan ook kunnen neervallen of breken; bovendien moeten er transformatoren bij elke mast worden geplaatst, enz.).

Momenteel lijkt dit project dus vrij onrealistisch. Ik zal er echter aandacht voor blijven hebben, zoals voor elke nieuwe technologie.