Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4255

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 2 september 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Gloeilampen - Uitdoofscenario

verlichtingsmateriaal
energiebesparing
bewustmaking van de burgers

Chronologie

2/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009)
13/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4255 d.d. 2 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De ouderwetse gloeilamp verdwijnt vanaf 1 september stapsgewijs uit de Nederlandse winkels. Volgens de Nederlandse belangorganisaties weten nog steeds veel Nederlandse consumenten niet dat er betere alternatieven te koop zijn. Onvoldoende kennis veroorzaakt verwarring en dat staat het einde van de gloeilamp in de weg, stellen ze. Een aantal organisaties pleiten dan ook voor een betere voorlichting zowel door ngo's als door overheden. „Gloeilampen zijn niet meer van deze tijd", aldus twee organisaties.

De komende weken gaat men in Nederland alleszins over tot de afschaffing van de verkoop van de verschillende soorten gloeilampen. De eerste die uit de rekken verdwijnen zijn matte gloeilampen en de peertjes van 100 watt en meer. De voordelen van energiebesparende alternatieven zijn legio. Ondanks de duurdere aanschaf, levert de vervanging van de klassiek peertjes de consument op jaarbasis een besparing op van vele tientallen tot honderden euro's. De lampen gaan langer mee en verbruiken minder elektriciteit. Bovendien zijn ze beter voor het milieu.

Gezien het korte voorgaande kader, volgende vragen:

1. Wat vindt de Minister van een dergelijk uitdoofscenario? Is de Minister akkoord dat gloeilampen niet meer van deze tijd zijn? Heeft de Minister cijfers over de verkoop van klassieke gloeilampen en energiebesparende alternatieven?

2. Vindt de Minister dat Belgische consument voldoende bewust is van de voordelen energiebesparende alternatieven? Zo ja, waarop baseert de Minister zich? Zo nee, is de Minister akkoord dat voorlichting terzake zinvol zou zijn? Zo ja, is de Minister bereid om zich te engageren tot nieuwe sensibiliserende campagnes?

3. Kan de Minister stappen ondernemen om de verkoop van gloeilampen van 100 watt en meer langzaam te laten uitdoven?

Antwoord ontvangen op 13 oktober 2009 :

1. en 3. .De energiebesparende alternatieven kunnen tot 80 % energie besparingen in vergelijking met klassieke gloeilampen. Vanwege de slechte energie-efficiëntie van gloeilampen is het dus gerechtvaardigd dat ze binnen afzienbare tijd gebannen worden.

Door de Europese ecodesign wetgeving (verordening 244/2009) werden de gloeilampen van 100Watt en meer gebannen vanaf 1 september 2009. In 2010 zullen de lampen van 75W niet langer op de markt kunnen gebracht worden, in 2011 die van 60W en in 2012 alle andere. Deze Europese wetgeving is rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten, dus ook in België. De stapsgewijze overschakeling naar energiebesparende alternatieven maakt dat de consumenten voldoende gelegenheid hebben om zich aan te passen.

Uit de voorbereidende studie, die op Europees niveau werd uitgevoerd als voorbereiding op de nieuwe ecodesign-wetgeving, kan men afleiden dat 30,5 % van de lampen aanwezig in Belgische huishoudens gloeilampen zijn. De rest zijn energiebesparende alternatieven.

2. Mijn administratie heeft reeds verschillende communicatie-initiatieven ondernomen om het publiek op de hoogte te brengen van de gevolgen van de nieuwe Europese wetgeving. Betreffende het bannen van de gloeilampen van 100W vanaf 1 september werd een persbericht geplaatst op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD )VVVL. Meer duiding wordt gegeven in een brief samen opgesteld met de sectoren Agoria en FEE en gericht aan de Belgische producenten, importeurs en distributeurs. Veel distributeurs hebben reeds ingespeeld op de nieuwe wetgeving door de omvangrijke promotie van energiebesparende alternatieven in de winkelrekken.

Alle consumenten en producenten kunnen met hun vragen steeds terecht bij het federaal milieu infoloket. Een overzicht van de meest gestelde vragen (FAQ document) is op website van de FOD gepubliceerd.

Extra sensibiliserende campagnes kunnen overwogen worden wanneer tijdens het stapsgewijze uitdoofscenario zou blijken dat consumenten nood hebben aan bijkomende informatie.