Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1990

van Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) d.d. 17 november 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Kernprovisies - Invloed van de financiŽle crisis - Verslag van de Commissie voor nucleaire voorzieningen - Investeringen in initiatieven voor energiebesparing

nucleair beleid
kerncentrale
stillegging van een centrale
kernenergie
elektrische energie
financiering van de industrie
boekhoudkundige reserve
monetaire crisis

Chronologie

17/11/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-502
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2642

Vraag nr. 4-1990 d.d. 17 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales worden vergaard in de schoot van de NV Synatom en beheerd volgens de wet van 11 april 2003 hierover. Het toezicht wordt uitgeoefend door een Commissie voor nucleaire voorzieningen, waarvan de naam en werking werden gewijzigd door de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen.

75 % van de nucleaire voorzieningen mogen door de nucleaire exploitanten, in de realiteit dus Electrabel, belegd worden volgens criteria, opgesteld door de Commissie voor nucleaire voorzieningen. Dit is de Europese Commissie reeds lang een doorn in het oog, op die manier kunnen historische producenten tegen gunstige voorwaarden kapitaal verkrijgen wat concurrentieverstorend werkt.

Nu de internationale financiŽle wereld geconfronteerd wordt met heel wat turbulentie en ongerustheid lijkt het me belangrijk dat we zeker weten dat de kernprovisies, die we zeker nodig zullen hebben om het afval van de huidige kerncentrales te ontmantelen, te verwerken en te bergen in veilige handen zijn.

Vandaar volgende vragen :

1. Volgens welke criteria wordt het geld geleend aan de kernexploitanten of wordt het belegd buiten de kernexploitanten ? Welke beleggingen buiten de exploitanten werden vanuit NV Synatom opgezet, wat was de instapwaarde daarvan en wat zijn deze nu nog waard ?

2. Heeft de Commissie voor nucleaire voorzieningen naar aanleiding van de financiŽle crisis haar richtlijnen of criteria voor het beheer van de middelen gewijzigd ?

3. Eťn van de criteria die worden gehanteerd is de zogenaamde "credit rating" van de investeringen. De financiŽle crisis heeft aan het licht gebracht dat deze kredietramingen niet altijd zeer betrouwbaar zijn en soms aan hevige schommelingen onderhevig kunnen zijn. Welke rating mechanismen en Ėinstelling gebruikt de Commissie voor haar ramingen ?

4. Artikel 8 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales voorziet een jaarlijks acitiviteitenverslag van de Commissie voor nucleaire voorzieningen dat voor 1 oktober aan de minister die het overmaakt aan de Kamers. Heeft u dit verslag al ontvangen ? Wat zijn de voornaamste bevindingen ?

5.10 % van de 25 % (dus netto 2,5 %) van de provisies moet worden geÔnvesteerd in initiatieven voor bijvoorbeeld energiebesparing. Dit werd reeds in 2007 beslist, maar verder werd hier weinig van vernomen. Wat is de stand van zaken hiervan, hoe ziet de lijst van rechtspersonen die hiervoor in aanmerking komen er uit, welke concrete projecten werden reeds geselecteerd ?