Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7212

van Hugo Vandenberghe (CD&V) d.d. 12 maart 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Zonnecentra - Controles - Overtredingen - Maatregelen

haar- en schoonheidsverzorging
bescherming van de consument

Chronologie

12/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7212 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een onderzoek van Test-Aankoop blijkt dat maar liefst 93 % van de zonnecentra in ons land een of meerdere wetsbepalingen niet naleeft. Zo kregen minderjarige testpersonen ruim twee op de drie keer toegang tot de zonnebank, hoewel dat bij wet verboden is. Daarnaast gaf minder dan een op vijf onthaalbedienden mondeling toelichting bij de risico's van de zonnebank en werd het huidtype van de klant slechts in de helft van de gevallen bepaald.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Welke conclusies trekt de minister uit het onderzoek van Test-Aankoop?

2. Hoeveel controles werden de voorbije vijf jaar uitgevoerd bij zonnecentra? Bij hoeveel van die controles werd een overtreding van de wet vastgesteld? Welke wetsbepalingen werden voornamelijk overtreden?

3. Acht hij het raadzaam de zonnecentra in de toekomst meer te controleren?