Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2056

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 18 november 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Controlecommissie voor nucleaire voorzieningen - Synatom - Werking - Controle

boekhoudkundige reserve
nucleair beleid
kerncentrale
nucleaire veiligheid
stillegging van een centrale
kernenergie
nucleaire beveiliging

Chronologie

18/11/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2647

Vraag nr. 4-2056 d.d. 18 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met enige verbazing vernam ik de berichtgeving rond de gebrekkige functionaliteit van de Controlecommissie voor nucleaire voorzieningen. Deze Commissie controleert het Fonds dat Synatom aanlegde voor de ontmanteling en sanering van de centrales, de verdere behandeling van nucleair afval en de switch bij de toekomstige kernuitstap. De uitgaven die gekoppeld zullen zijn aan het einde van de huidige exploitatie zullen gigantisch zijn. Een doortastende controle is in deze materie onontbeerlijk. De Commissie voor nucleaire voorzieningen beschikt schijnbaar niet over de adequate middelen, noch over een reglement, en komt quasi nooit samen. Deze Commissie is klaarblijkelijk comateus. Naast het ontbreken van een gepaste controle op deze gigantische reserves, blijkt bovendien dat de federale overheid graag haar begroting opsmukt door substantiŽle bedragen weg te kapen uit dit Fonds. Deze bedragen worden vervolgens onmiddellijk gefactureerd aan Electrabel en SPE, die allesbehalve gewillig zijn om deze te betalen. De financieel directeur van Synatom bestempelt de huidige toestand als ronduit pijnlijk.

Gezien het voorgaande kader kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Wat is de opvatting van de geachte minister over het belang van de controle van het Fonds van Synatom ? Hoe vertaalt zich dit in zijn beleidslijnen ?

2. Kan hij een duidelijk overzicht geven van de actuele middelen/reserves van het Fonds ?

3. Wat zijn de reŽle uitgaven van het Fonds van de laatste drie jaar geweest ?

4. Wat vindt hij van de huidige modus operandi van de federale overheid om uit het Fonds middelen te putten ?

5. Voor welk bedrag zal de federale overheid voor 2009 aanspraak maken op dit Fonds ?

6. Heeft hij plannen om dit Fonds beter in te dekken ?

7. Wat vindt hij van de huidige samenstelling van de Commissie voor nucleaire voorzieningen ? Is deze evenwichtig ? Vindt hij Synatom met drie vertegenwoordigers in de Commissie voor nucleaire voorzieningen niet oververtegenwoordigd ?

8. Wat vindt hij van de huidige werking van de Commissie voor nucleaire voorzieningen ? Heeft hij plannen om deze te hervormen ?

9. Vindt hij de driejaarlijkse bijsturing een efficiŽnt mechanisme ?

10. Welke achterstallige facturen dient de Commissie nog te betalen ?

11. Ziet hij op korte termijn mogelijkheden om deze Commissie meer slagkracht te geven ? Welke ?