Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4989

van Berni Collas (MR) d.d. 6 november 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Facebook - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

internetsite
virtuele gemeenschap
uitwisseling van informatie
gegevensverwerking
eerbiediging van het privé-leven
sociale media

Chronologie

6/11/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009)
17/11/2009Antwoord
17/11/2009Valt buiten de bevoegdheid

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5083

Vraag nr. 4-4989 d.d. 6 november 2009 :

Facebook is een internetplatform waarmee een sociaal netwerk kan worden opgebouwd (“Social Communities) door de gebruikers de mogelijkheid te bieden persoonlijke informatie te verwerven en te interageren met de andere gebruikers.

De site biedt de bezoekers de mogelijkheid om, via informatie over onder meer de burgerlijke staat of interessepunten, gebruikers te vinden die dezelfde interesses hebben. Ze kunnen groepen vormen en er andere personen op uitnodigen. De interacties tussen de leden impliceren het delen van briefwisseling en multimediadocumenten.

De constructie van dergelijke netwerken is op zich uiteraard geen probleem. Onze aandacht werd echter gevestigd op de wijze waarop de beheerders van dergelijke sites zouden omgaan met de informatie en de documenten die door de gebruikers op de site worden geplaatst. De verwerking van de persoonsgegevens op Facebook is immers vrij controversieel. Zo zou het blijkbaar niet mogelijk zijn om definitief af te haken van het netwerk en om alle voordien ingevoerde gegevens en documenten van de site te halen. Talrijke gebruikers hebben bij een nieuwe inschrijving vastgesteld dat hun gegevens en documenten op de site gearchiveerd zijn.

In die context wil ik u enkele vragen stellen :

Wordt de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer die in België van kracht is, door die sites en platformen nageleefd?

Bestaat er een orgaan belast met de controle op de naleving van de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens op dergelijke sites?

Wat denkt u van dit probleem?

Antwoord ontvangen op 17 november 2009 :

De vraag gesteld door het geachte lid behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie.