Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2651

van Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Groene stroom - Elektriciteitsvoorziening - Procentuele bijdrage - Subsidies

zachte energie
regenereerbare energie
elektrische energie
windenergie
productiesteun

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
19/2/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2201

Vraag nr. 4-2651 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bijna dagelijks hoort men spreken over de bijdrage van "groene stroom" aan onze energievoorziening. Men heeft nochtans de indruk dat deze "groene stroom" de doelstellingen niet blijkt te halen die men ervan verwachtte.

Welke waren de verwachtingen van de overheid voor de procentuele bijdrage van deze "groene stroom" voor 2008 ?

Meent de geachte minister dat de verwachtingen zullen ingelost worden ?

Welke waren de totale gebudgetteerde subsidies voor deze energievorm voor 2008 en werden ook hier de doelstellingen gehaald ?

Wat is op vandaag het totale bedrag van toekomstige subsidies voor het bouwen van zogenaamde windmolens waarvoor de overheid zich reeds heeft geŽngageerd ?

Antwoord ontvangen op 19 februari 2009 :

De vraag van het geachte lid heeft mijn volle aandacht genoten.

De bijdrage van hernieuwbare energie aan onze stroomopwekking (de zogenaamde “groene stroom”), uitgezonderd de stroomopwekking via offshore windmolens, behoort tot de bevoegdheid van de gewesten. Voor de vragen in verband met de ter zake genomen steunmaatregelen en voorziene bedragen dien ik u derhalve door te verwijzen naar mijn gewestcollega’s die belast zijn met energie.

Ik kan uiteraard niet antwoorden in de plaats van mijn gewestcollega’s maar uit het laatste rapport dat bezorgd is aan de diensten van de Europese Commissie is gebleken dat de gewestelijke doelstellingen in verband met “groene stroom” hoogst waarschijnlijk zullen gehaald zijn in 2010.

In het raam van de offshore-energiebevoorrading heeft C-Power recentelijk de installatie van haar eerste zes windmolens afgerond; de stroomopwekking kan weldra beginnen. Ook voor de andere concessiehouders lopen momenteel de geplande procedures en toekenningen van vergunningen ten einde zo vlug mogelijk de eerste 900 MW productiecapaciteit uit windenergie op zee te installeren. Tevens zal de implementatie van de offshore windmolenparken tot 2 000 MW bijdragen tot de toekomstige Europese verplichtingen op het gebied van duurzame energiebronnen voor 2020.

Benevens haar participatie in de financiering van de aansluiting en de uitwerking van gunstigere voorwaarden voor aankoop en verkoop van elektriciteit naar aanleiding van de productieverschillen voorziet de federale overheid voor de producenten van offshore elektriciteit groene stroomcertificaten tegen een minimumprijs van 107 euro per MWh.

Met betrekking tot de toekomstige subsidies is er in het kader van de Lente van het leefmilieu een werkgroep opgericht die in samenspraak met de gewestelijke regulatoren en administraties, als taak heeft: