Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7265

van Benoit Hellings (Ecolo) d.d. 25 maart 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Belgische civiele kernreactoren - Uraniumbevoorrading - Herkomst - Democratische, sociale en milieucriteria - Bevoorradingsplan op lange termijn - Ondernemingen die uranium leveren aan Electrabel

Niger
kernreactor
uranium

Chronologie

25/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7265 d.d. 25 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Conform uw suggestie van 4 maart 2010, toen ik u over dit onderwerp de mondelinge vraag nr. 4-1131 stelde (Handelingen nr. 4-114 van 4 maart 2010, blz. 24), stel ik u thans een schriftelijke vraag over de uraniumbevoorrading van de Belgische burgerlijke kernreactoren.

In oktober 2009 heeft de regering een overeenkomst getekend met de onderneming Gaz de France Suez (GDF Suez) om de levensduur te verlengen van drie van de zeven kerncentrales van Electrabel : Doel 1 en 2 en Tihange 1.

Op de website van het bedrijf AREVA staat dat op termijn een derde tot de helft van de benodigde uranium uit Niger zal komen. Op dezelfde site heb ik gelezen dat Electrabel klant is bij de Franse reus voor de levering van verschillende nieuwe brandstofladingen voor vijf van de zeven Belgische reactoren. Zoals ik er in mijn mondelinge vraag nr. 4-1131 al op wees, is Niger echter een land waar de mensenrechten en de sociale en milieunormen systematisch met voeten worden getreden.

In BelgiŽ wordt de consument geen transparantie en informatie geboden over de uraniumbevoorrading voor de Belgische kernreactoren. Het is dan ook bijzonder moeilijk om precies te weten waar de in onze centrales gebruikte uranium vandaan komt, in tegenstelling tot wat wordt vastgesteld voor andere energiebronnen, zoals aardgas.

Daarom heb ik volgende vragen :

1. Kunt u mij nauwkeurig zeggen uit welke landen de uranium komt die in de zeven Belgische kernreactoren momenteel wordt gebruikt? Graag kreeg ik een opdeling per land van herkomst.

2. Uit welke mijnen komt de uranium die momenteel in onze kernreactoren wordt gebruikt?

3. Uit welke landen zal de uranium komen die gedurende de periode van verlengde werking van de kerncentrales zal worden gebruikt, met het oog op de uitvoering van ťťn van de essentiŽle punten van de overeenkomst tussen de Belgische Staat en GDF Suez, namelijk een zekerheid inzake energiebevoorrading voor het land op lange termijn? Bestaat er echt een gegarandeerd bevoorradingsplan op lange termijn?

4. Met welke ondernemingen onderhandelt Electrabel momenteel voor de bevoorrading in uranium? Is Electrabel een klant van AREVA?

5. Is de Belgische regering van plan om democratische, sociale en milieueisen te stellen met betrekking tot de herkomst van de uranium die zal worden gebruikt in de reactoren waarvan de levensduur verlengd is volgens de overeenkomst tussen de Belgische regering en GDF Suez? Kan de Belgische regering waarborgen dat er tijdens de verlengde werking in de kernreactoren van Electrabel geen uranium uit Niger zal worden gebruikt? In dat land zijn immers heel wat problemen op het vlak van democratie en milieu.