Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7312

van Franco Seminara (PS) d.d. 26 maart 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM/CICC) - Kadaster van de ondergrond - Stand van zaken - EfficiŽntie - Samenwerking met de gewesten - Aanleg van nieuwe leidingen - Reglementering

cartografie
ondergronds vervoer
stedelijke infrastructuur
vervoer per pijpleiding

Chronologie

26/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7313

Vraag nr. 4-7312 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Na de industrieramp in Gellingen in 2004 heb ik u ondervraagd over het ontbreken van een gedetailleerd kadaster van gasleidingen in de ondergrond van ons land (mondelinge vraag 3-1408, Handelingen 3-204 van 15 februari 2007, p. 18).

De toenmalige minister bevoegd voor Energie, de heer Marc Verwilghen, deelde mee dat de federale overheid een federaal contactpunt had ingesteld ďKabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM/CICC)Ē. Het betreft een internetverbinding die dienst doet als centraal loket voor elke persoon die werken wil uitvoeren in de nabijheid van elektriciteits- of gasleidingen.

Sinds de ramp in Gellingen hebben zich op en onder Belgische bodem andere ongevallen en drama's voorgedaan die verband houden met gasdistributie.

Ons land werd inderdaad in rouw gedompeld nadat in de Leopoldstraat te Luik een gebouw was ontploft als gevolg van een gaslek. Daarbij vielen talrijke slachtoffers.

Onlangs nog ontstond er in maart 2010 een brand in de industriezone van Pecq na een breuk in een niet-geregistreerde gasleiding.

We moeten nauwkeurig en streng te werk gaan om de bescherming van de burger te verzekeren en om ervoor te zorgen dat de bevolking niet meer wordt geconfronteerd met drama's als die van Gellingen en Luik.

In dat kader wil ik u volgende vragen stellen:

1. Kunt u me meedelen wat de stand van zaken en de efficiŽntiegraad is van het door de federale overheid in het leven geroepen instrument, namelijk de KLIM? Wordt er met de gewesten een transversale werkwijze toegepast, zodat de gedetailleerde kadasters van WalloniŽ, Vlaanderen en Brussel zo snel mogelijk kunnen worden vervolledigd?

2. Bestaat er vandaag een duidelijke reglementering die bijvoorbeeld degenen die de leidingen aanleggen verplicht om hun werkzaamheden aan te geven om er nadien eventueel de financiŽle en juridische gevolgen van te dragen?