Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7446

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 7 april 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Prestatiemeetsystemen - Invoering

ministerie
informatiesysteem voor bedrijfsbeheer
boekhoudsysteem
beheer

Chronologie

7/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7446 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het 166ste Boek van het Rekenhof blijkt dat er eind mei 2009 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken nog geen prestatiemeetsystemen in gebruik waren. Er zou ook nog geen systeem in voorbereiding zijn.

1. Waaraan is het ontbreken van zulk systeem te wijten?

2. Wordt de invoering ervan voorbereid? Zo ja, zal zulk prestatiemeetsysteem voor heel de POD worden ingevoerd of alleen in bepaalde onderdelen ervan?