Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4790

van Hugo Vandenberghe (CD&V) d.d. 15 oktober 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Valse autoverzekeringen - Fraude - Controles - Vervolgingen

autoverzekering
verzekeringsberoep
fraude
valsheid in geschrifte

Chronologie

15/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009)
17/11/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4788
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4789

Vraag nr. 4-4790 d.d. 15 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een zelfstandig verzekeringsmakelaar werd opgepakt voor frauduleuze praktijken. Groene kaarten voor het afsluiten van autoverzekeringen werden vervalst. De premies die moesten doorgestort worden naar de verzekeringsmaatschappijen werden in eigen zak gestoken.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Werden de voorbije tien jaar gelijkaardige feiten vastgesteld?

2. Hoeveel personen werden hierbij desgevallend gerechtelijk vervolgd en veroordeeld?

3. Acht de geachte minister het wenselijk maatregelen te nemen om de controles te verscherpen om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden?

Antwoord ontvangen op 17 november 2009 :

De vraag gesteld door het geachte lid behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de heer Reynders, minister van Financiën.