Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1694

van Helga Stevens (CD&V N-VA) d.d. 2 oktober 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)

internet
internetsite
ministerie
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

2/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008)
18/11/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705

Vraag nr. 4-1694 d.d. 2 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De door de federale overheid via webpagina's aan de burgers aangeboden informatie dient voor alle burgers toegankelijk te zijn. Op grond van dit uitgangspunt had ik graag een antwoord verkregen op volgende vragen :

1. Welke federale overheidsdiensten, administraties, instellingen, etc., die onder uw bevoegdheid of verantwoordelijkheid vallen, beschikken over een webpagina ? Kan telkens het adres van deze webpagina gegeven worden ?

2. Welke van deze webpagina's bezitten het AnySurferlabel, dat de toegankelijkheid van de webpagina voor alle gebruikers garandeert ?

3. Welke initiatieven zijn gepland om webpagina's die het AnySurferlabel vandaag nog niet bezitten, toegankelijk te maken voor alle burgers ? Kan een timing gegeven worden ?

Antwoord ontvangen op 18 november 2008 :

De Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling beheert volgende websites :

www.poddo.be / www.sppdd.be ;

www.duurzameontwikkeling.be / www.developpementdurable.be ;

www.duurzameinfo.be / www.infodurable.be ;

www.icdo.be / www.cidd.be ;

www.plan2009.be.

De website www.poddo.be / www.sppdd.be beantwoordt aan de criteria gesteld om het AnySurfer-label te behalen. Omdat de website een grondige restyling zal ondergaan in 2009, werd er besloten om voor deze versie geen label aan te vragen. Voor de nieuwe versie van de website zal dit wel gebeuren.

De twee websites www.duurzameontwikkeling.be / www.developpementdurable.be en www.duurzameinfo.be / www.infodurable.be zullen begin 2009 samengevoegd worden tot een nieuwe website. Het staat vermeld in de overheidsopdracht dat deze nieuwe website het AnySurfer-label moet behalen.

De website www.icdd.be / www.cidd.be werd nog niet geëvalueerd voor het AnySurfer-label. Dit zal opgenomen worden in de planning voor 2009.

De website www.plan2009.be werd opgezet voor de consultatieprocedure, van het voorontwerp van het Federaal Plan voor duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat de website uitgebouwd is met een systeem om reacties en scenario's te verwerken. Hierbij werd in beperkte mate rekening gehouden met de criteria van het AnySurfer-label.

Wanneer het Federaal Plan voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd is, zal deze website aangepast worden aan deze definitieve versie van het plan. Bij deze aanpassing zullen we erover waken dat de website het AnySurfer-label behaalt.

Met betrekking tot de diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu die onder mijn bevoegdheid vallen, heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord dat gegeven werd door mijn collega, de minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid op de schriftelijke vraag nr. 4-1686 over hetzelfde onderwerp.

Met betrekking tot de diensten van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie die onder mijn bevoegdheid vallen, heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord dat gegeven werd door mijn collega, de minister voor Ondernemen en Administratieve Vereenvoudiging op schriftelijke vraag nr. 4-1697 over hetzelfde onderwerp.