Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-766

van Christiane Vienne (PS) d.d. 7 april 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Materiaal voor de productie van hernieuwbare energie - Verkoop aan het publiek - Bescherming van de consument - Oprichting van een commissie voor de erkenning en kwaliteitslabels voor het materiaal

regenereerbare energie
bescherming van de consument
kwaliteitsmerk
milieubescherming
zonne-energie

Chronologie

7/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008)
9/5/2008Antwoord

Vraag nr. 4-766 d.d. 7 april 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De huidige milieubezorgdheid veroorzaakt een exponentiŽle toename van constructeurs, verkopers en verdelers van materiaal voor de productie van hernieuwbare energie, elk met zijn eigen techniek, specifieke eigenschappen, energieproductie, enzovoort.

De verbruiker heeft bij dat stijgende aanbod onvoldoende houvast om te kiezen voor het meest efficiŽnte systeem met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Anderzijds vrees ik dat sommige constructeurs en verkopers in de huidige enthousiasmegolf systemen te koop aanbieden (zonnepanelen, fotovoltaÔsche panelen, windmolens) die niet lang genoeg meegaan om rendabel te kunnen zijn. De verkopers moeten voor dat materiaal bovendien slechts een waarborg van twee jaar geven.

Daarbij komt nog dat sommige producten tweemaal zo duur kunnen zijn dan andere en dat er geen enkele studie bestaat over het vervuilende effect van dat type product, over zijn veroudering en zijn recyclagekostprijs.

Zou, op basis van die vaststellingen en vooral omdat u bevoegd bent voor zowel energie als consumentenbescherming, niet kunnen worden gedacht aan de oprichting van een erkenningscommissie die kwaliteitslabels toekent aan materiaal voor de productie van hernieuwbare energie, afhankelijk van de efficiŽntie, levensduur, kostprijs? Dat zou de consument ongetwijfeld meer transparantie bieden.

Antwoord ontvangen op 9 mei 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Ik deel uw bezorgdheid betreffende de efficiëntie en de levensduur van materiaal voor energieproductie en de voorlichting van de consument.

Er bestaan binnen Europa al een aantal labels zoals Blauwe Engel. Deze labels garanderen hoofdzakelijk het beantwoorden aan bepaalde milieucriteria.

Er bestaat ook het Solar Keymark dat voor sommige thermische zonne-energiesystemen en componenten de conformiteit garandeert met de Europese normen ter zake. Het gaat om :

— EN 12975 Thermische zonne-energiesystemen en componenten — Zonnecollectoren;

— EN 12976 :1 Thermische zonne-energiesystemen en componenten — Fabrieksmatig geproduceerde systemen.

Deze testmethoden beschrijven een aantal testen voor de bepaling van het prestatieniveau en de levensduur van de systemen maar garanderen geen exacte waarden.

De technische criteria voor fotovoltaïsche cellen worden beschreven in twee internationale normen, namelijk IEC 61215 voor kristallijne systemen en IEC 61646 voor amorfe systemen. In de testmethodes van deze normen wordt echter wel een levensduur gesimuleerd van vijftien tot twintig jaar in een gematigd klimaat, maar enkel voor de cellen en niet voor het volledige systeem. In de praktijk blijkt wel dat de transformer die gelijkstroom omzet in wisselstroom, na een tiental jaar dient vervangen te worden.

Daarnaast moeten fabrikanten die het Solar Keymark willen gebruiken, beschikken over een geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem (type ISO 9000).

Op dit ogenblik worden in Vlaanderen sommige subsidies voor zonne-energiesystemen enkel verleend indien de installatie een Belsolar label bezit. De criteria waaraan moet voldaan zijn om het Belsolar label te verkrijgen, omvatten een aantal administratieve aspecten en elementen van dienstverlening, naast een aantal technische criteria.

De technische criteria zijn eveneens gebaseerd op de Europese normen EN 12975 en EN 12976. De installateurs die systemen met een Belsolar label aanbieden, dienen allen dezelfde garantiecondities te bieden, namelijk tien jaar op de zonnecollector en twee jaar op de overige componenten.

Ik wens er wel op te wijzen dat de Europese regels betreffende wederzijdse erkenning inhouden dat Lidstaten principieel verplicht zijn om alle producten op hun markt toe te laten die op een legale manier in een andere Lidstaat op de markt zijn gebracht.

Een soort van erkenningcommissie opgericht of gesteund door de overheid heeft dus geen zin of kan zelfs in overtreding zijn met de Europese regels inzake de vrije markt.

We mogen evenmin bepaalde labels verplichten of officieel aanmoedigen.

Het is uiteraard wel belangrijk dat de consument correct en volledig geïnformeerd wordt door de fabrikant. In dit kader raad ik de consumenten dan ook aan om goed na te gaan welke garanties de verschillende fabrikanten bieden en deze garanties ook op papier te laten zetten en in het verkoopscontract op te nemen.