Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6862

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 9 februari 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Schuldbemiddelingsovereenkomsten - Resultaten

schuldenlast

Chronologie

9/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010)
8/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6862 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat ontving ik graag een antwoord op volgende vragen.

1. Hoeveel Belgen hebben in 2009 een schuldbemiddelingsovereenkomst gesloten?

2. Hoeveel dossiers van achterstallige schulden werden in 2009 positief afgerond?

3. Hoeveel dossiers van achterstallige schulden gaven in 2009 aanleiding tot een gerechtelijke procedure?

Antwoord ontvangen op 8 maart 2010 :

1. en 2. Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat schuldbemiddeling een gewestelijke bevoegdheid is en ik derhalve de gevraagde cijfergegevens niet kan verstrekken.

3. Voor cijfergegevens inzake het aantal procedures collectieve schuldenregeling in 2009, verwijs ik het geachte lid naar de website van de Nationale Bank van België (www.nbb.be > Kredietcentrales > Kredieten aan particulieren).