Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4121

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 17 augustus 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Fonds ter Reductie van de Globale energiekost

begrotingsfonds
begrotingscontrole
energieprijs
energiebesparing

Chronologie

17/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
23/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4121 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het Fonds ter Reductie van de Globale energiekost het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 23 september 2009 :

De bijgevoegde tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de door de FRGE verzamelde kapitalen, op volgende data :

 1 januari 2008

 1 januari 2009

 Schatting op 31 mei 2009.

1 Het totaal verzameld kapitaal bedroeg op

 1 januari 2008 = 54 568 078,50 euro

 1 januari 2009 = 56 146 614,99 euro

 31 mei 2009 = 57 419 445,35 euro (schatting).

2 De beleggingen zijn uitgesplitst in drie posten :

 Spaar- en termijnrekeningen, die het grootste aandeel uitmaken ;

 Zichtrekeningen ;

 Leningen aan lokale entiteiten, die nog niet zijn terugbetaald (ongeveer 3 550 000 op 31 mei 2009).

3 Gezien het FRGE gebruik maakt van spaar-, termijn-, of zichtrekeningen, zijn er op dit ogenblik geen verliezen op de financiële beleggingen.

Bijlage: Tabel

Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, NV van publiek recht

Verzameld bedrag

Op 1 januari 2008

Op 1 januari 2009

Op eind mei 2009 (*)


Beginkapitaal

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

Gecumuleerde financiële winsten

140 134,66

457 457,28

508 378,52

Beschikbare subsidies

1 965 943,84

3 335 157,71

4 634 066,83

Opgehefte obligatielening

49 962 000,00

49 854 000,00

49 777 000,00

Totaal verzameld kapitaal

54 568 078,50

56 146 614,99

57  19 445,35

Nog te betalen leveranciers en intresten

1 836 743,30

1 823 847,75

442 548,46

Totaal balans in boekhouding

56 404 821,80

57 970 462,74

57 861 993,81Beleggingen

Op 1 januari 2008

Op 1 januari 2009

Op eind mei 2009 (*)


Investering in vaste activia

Kosten bij uitgifte van de obligatielening, na afschrijvingen

416 997,26

315 997,26

290 747,26

Andere, na afschrijvingen

43 249,82

70  63,65

63 980,47

Spaarrekeningen en termijnrekeningen

54 448 863,88

51 864 605,39

46 671 459,13

Zichtrekeningen

288 666,61

2 963 312,14

6 308 221,43

Uitgeleend aan lokale entiteiten en nog niet terugbetaald

200 000,00

1 479 911,36

3 554 035,36

Totaal beleggingen

55 397 777,57

56 693 989,80

56 888 443,65

Nog te ontvangen vorderingen

1 007 044,23

1 276 472,94

973 550,16

Totaal balans in boekhouding

56 404 821,80

57 970 462,74

57 861 993,81


[ (*) schatting op basis van gegevens eind mei 2009 ]