Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3314

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 april 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

NIRAS - Deontologische code

Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
Rekenhof (BelgiŽ)
raad van bestuur
vergoedingen en onkosten
beroepsdeontologie
bijkomend voordeel

Chronologie

9/4/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009)
13/5/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3314 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Van het totale bedrag van de vergoedingen die aan bepaalde bestuurders van het NIRAS waren verschuldigd, werd slechts een deel aldus door NIRAS geboekt en uitbetaald. Het verschil werd op twee manieren geregeld :

1. door terugbetaling van onkostennota's die niet door NIRAS waren verschuldigd;

2. doordat de instelling voor sommige bestuurders de kosten op zich nam voor de huur van een voertuig voor persoonlijk gebruik. Deze bestuurders genoten bovendien het gebruik van een tankkaart.

De belastingfiches 281.20 van de bestuurders in kwestie, die door NIRAS werden opgesteld voor de betrokken dienstjaren, vermeldden niet het deel van de vergoedingen dat werd geregeld als voordelen van allerlei aard.

De directie van NIRAS heeft in oktober 2007 een einde gemaakt aan deze situatie en die geregulariseerd voor de periode 2004 tot 2007, door overeenkomsten te sluiten met elk van de betrokken bestuurders. Door de regularisaties waarmee de bestuurders instemden, kon een nettobedrag van 26.971 euro worden gerecupereerd voor NIRAS en 33.171 euro voor bedrijfsvoorheffing. Naar aanleiding van deze ontsporing heeft het Rekenhof de instelling ook aanbevolen een gepaste deontologische code uit te werken. NIRAS beloofde toen deze aanbeveling te onderzoeken.

Is de beloofde deontologische code intussen uitgewerkt ?

Het verslag van het Rekenhof vermeldt de absolute bedragen die gerecupereerd konden worden voor NIRAS en voor bedrijfsvoorheffing. Om welk percentage van het totaal gaat het hier ?

Antwoord ontvangen op 13 mei 2009 :

De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) heeft de nodige maatregelen getroffen voor het vergoeden van de leden van de raad van bestuur van de instelling overeenkomstig het door de raad goedgekeurde reglementair kader. Met uitzondering van de reisonkosten gemaakt in het kader van een wetenschappelijke opdracht voor rekening van een universitaire instelling, werd 100 % gerecupereerd van de bedragen die konden worden gerecupereerd voor NIRAS voor de bedrijfsvoorheffing.

Het is de bedoeling zich strikt te houden aan het bovenvermelde reglementair kader zodat een deontologische code niet langer aan de orde is.