Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7296

van Dimitri Fourny (cdH) d.d. 7 april 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Energie - Prijzen - Liberalisering van de markt - Succes - Initiatieven - Begeleidingscomité - Manoeuvreerruimte

energieprijs
CREG
prijsstijging
marktliberalisatie

Chronologie

7/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1598

Vraag nr. 4-7296 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft vastgesteld dat de prijzen van elektriciteit en gas vanaf 2007 significant gestegen zijn (datum van de liberalisering) om midden 2009 opnieuw lichtjes te dalen ten gevolge van de crisis en de daling van de olieprijzen.

De CREG geeft de drie belangrijkste oorzaken van die stijging :

1. de stijging van de brandstofprijzen (olie, steenkool,...), waar de elektriciteit en het gas aan gekoppeld zijn en die in 2008 een piek hebben gekend;

2. de leveranciers hebben de coëfficiënten van hun tariefformules gewijzigd, bovenop de automatische indexering van de brandstofprijzen, wat niet alleen de prijzen voor de verbruikers heeft doen stijgen, maar ook de winstmarges van de leveranciers;

3. tot slot zijn de distributietarieven gestegen door de goedkeuring van de nieuwe tariefbesluiten voor vier jaar, wat een stijging van de tarieven voor de distributie van elektriciteit en gas met 13% tot gevolg heeft gehad.

De Nationale Bank heeft in haar rapport 2009 vastgesteld dat de prijzen voor elektriciteit en gas in ruime mate hebben bijgedragen tot de sterke stijging van de inflatie in 2007 en 2008, maar dat de prijsdaling in 2009 geen overeenkomstige inflatiedaling heeft veroorzaakt. Ze gaat zelfs nog verder door te verklaren dat de sterke schommelingen van de gas- en elektriciteitsprijzen in België afwijken van de prijsschommelingen in de eurozone en dat ze aanzienlijk hebben bijgedragen aan de inflatieverschillen ten opzichte van die eurozone.

1. U hebt onlangs verklaard dat de liberalisering van de energiemarkt mislukt is. Welke initiatieven zult u nemen om de liberalisering van die markt toch te doen slagen?

2. Denkt u niet dat de manoeuvreerruimte van het begeleidingscomité dat u wilt oprichten beperkt zal zijn, aangezien dat comité slechts de prijzen zal onderzoeken die door de gezinnen worden betaald en niet de prijzen die door de ondernemingen worden betaald en het zal werken op basis van gegevens die door de sector zelf zullen worden verstrekt?