Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3423

van Hugo Vandenberghe (CD&V) d.d. 6 mei 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Internet - Verkoop van organen - Situatie in België

internet
handel in organen
Spanje
elektronische handel
internetsite
orgaantransplantatie
computercriminaliteit

Chronologie

6/5/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2009)
25/5/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3424

Vraag nr. 4-3423 d.d. 6 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Spaanse consumentenorganisatie Facua ontdekte dat tientallen Spanjaarden met geldproblemen hun organen aanbieden via het internet.

Op enkele uren tijd stootte men op eenendertig dergelijke aanbiedingen, verspreid over dertien websites. De prijzen voor één orgaan – meestal een nier – variëren van 15 000 tot 1 miljoen euro.

Facua legt de link met de economische crisis en gaat ervan uit dat dit soort aanbiedingen in stijgende lijn gaan in tijden van crisis.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Werden in ons land reeds gelijkaardige advertenties aangetroffen op het internet? Zo ja, over hoeveel zoekertjes ging het dan?

2. Wat is de houding van de geachte minister tegenover dergelijke advertenties?

Antwoord ontvangen op 25 mei 2009 :

Hierbij deel ik het geachte lid het volgende antwoord mee:

De wet van 13 juni 1986 “betreffende het wegnemen en transplanteren van organen” beschouwt als een inbreuk de afstand (van organen) toegestaan met een winstgevend doel welke ook de betrokken partijen zijn.

De wet is immers van toepassing welke vector er ook wordt gebruikt om de transactie voor te stellen. Het feit dat de aanbiedingen die het geachte lid als voorbeeld citeert, worden verspreid door Internetsites is volkomen bijkomstig, alhoewel er moet worden toegegeven dat dit medium een veel ruimer publiek bereikt.

Voor zover ik weet, is er tot nu toe geen enkele dergelijke aanbieding verschenen op een Belgische site. Indien dit wel zo zou zijn (en zelfs indien het een buitenlandse site betreft) en mijn bestuur er kennis zou van nemen via het systeem “toezicht op Internet” dat het heeft ingevoerd, zou het zijn vaststelling onmiddellijk meedelen aan de FCCU (Federal Computer Crime Unit) via het ECOPS-systeem. Het is dan de taak van de FCCU om de feiten te melden aan het parket, dat kan overgaan tot vervolging.

Het ECOPS-systeem staat inzonderheid garant voor het onmiddellijk en beveiligd doorsturen van gegevens tussen mijn departement en de FCCU. Bovendien bevatten de meeste “portalen” (waarvan het meest gebruikte: MSN) op hun onthaalpagina een «icoon», dat rechtstreeks toegang verleent tot ECOPS en de surfer de mogelijkheid biedt om elke overtreding die hij meent te hebben vastgesteld online te melden.