Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-956

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 mei 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 - Informatieloze maatregelen - Stopzetting van opvolging

duurzame ontwikkeling
verslag over de werkzaamheden

Chronologie

9/5/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008)
27/5/2008Antwoord

Vraag nr. 4-956 d.d. 9 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal rapport over Duurzame Ontwikkeling 2007 maakt melding van dertig zogenaamde “informatieloze” maatregelen uit het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 die na 2004 niet langer door de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) opgevolgd worden (tabel 13, bladzijde 206).

Welke van deze dertig maatregelen zullen ondanks het stopzetten van de opvolging door de ICDO toch nog verder uitgevoerd of nagestreefd worden?

Welke van deze maatregelen worden definitief begraven, en welke worden voorlopig uitgesteld?

Zal er over deze dertig maatregelen toch nog de nodige informatie worden verzameld om na te gaan in welke mate ze al dan niet gerealiseerd werden, en waarom dat niet of niet volledig is gebeurd? Zelfs informatie over de redenen en oorzaken van een mislukking of niet-uitvoering kan immers nuttig zijn voor het bepalen van het beleid, al was het alleen maar om een herhaling van dezelfde fouten of onrealistische plannen te voorkomen.

Antwoord ontvangen op 27 mei 2008 :

Om de vier jaar stelt de federale regering een federaal plan inzake duurzame ontwikkeling vast. De Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) volgt de uitvoering van elk plan op. Zij staat echter niet in voor de uitvoering van dit plan. De uitvoering van de meeste planmaatregelen is immers een bevoegdheid van de federale overheidsdiensten.

Het eerste plan dekte de periode 2000-2004. Bij de goedkeuring van het tweede plan dat de periode 2004-2008 dekt, besliste de regering om de opvolging van 225 van de 622 maatregelen van het eerste plan voort te zetten. Voor de andere 397 maatregelen, waarvan dertig het voorwerp van uw vraag uitmaken, werd elke opvolging door de ICDO definitief stopgezet. Deze beslissing werd door de Ministerraad bevestigd. Het behoort dan ook tot de bevoegdheid van de diverse federale overheidsdiensten om te beslissen of er nog verder uitvoering wordt gegeven aan deze maatregelen.