Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4362

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 9 september 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Grondstoffenfonds - Bedragen - Eventuele beleggingen - Eventuele verliezen door de bankencrisis

begrotingsfonds
begrotingscontrole
grondstof

Chronologie

9/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009)
13/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4362 d.d. 9 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het Grondstoffenfonds het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit Fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 13 oktober 2009 :

1. Reserve 1 januari 2008: 4 392 254,92 euro.

Reserve 1 januari 2009: 7 629 478,99 euro.

De reserves worden alleen op het einde van het jaar bepaald. Deze op dit ogenblik zijn dus niet gekend.

2. De gelden worden belegd op een thesaurierekening.

3. Er zijn geen financiële verliezen geboekt.