Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1444

van Margriet Hermans (Open Vld) d.d. 4 september 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Verwachte oliekrapte - Garanderen van de energiebevoorrading

aardolie
schaarste
energievoorziening
Internationaal Energieagentschap
aardolieproductie
vervangende brandstof
regenereerbare energie

Chronologie

4/9/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008)
22/10/2008Antwoord

Vraag nr. 4-1444 d.d. 4 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland maakte het Clingendael Instituut bekend dat er vanaf 2010 sprake zal zijn van een structurele oliekrapte. Het International Energy Agency (IEA) gaat uit van schaarste tegen 2015. De regering moet dringend maatregelen treffen om de energiebevoorrading te garanderen.

Graag had ik hieromtrent dan ook een gedetailleerd antwoord ontvangen op volgende vragen:

1) Hoe reageert de geachte minister op het uitvoerig onderzoek van het Clingendaelinstituut omtrent de te verwachten olieschaarste tegen 2010?

2) Wat betekent deze nakende energiecrisis voor het bedrijfsleven en de burgers?

3) Kan hij aangeven, gezien de urgentie, welke de impact deze vroeger dan voorziene schaarste inzake olie op zijn huidig beleid inzake energiebevoorrading heeft en is hij bereid nieuwe technologieŽn te heroverwegen zoals de derde generatie van kerncentrales, de uitbouw van hernieuwbare energie (zonne-energie, windenergie, Ö)? Kan hij dit uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 22 oktober 2008 :

In antwoord op de vragen van het geachte lid, heb ik de eer haar het volgende ter kennis te brengen:

1. De aardolieproductie gaat inderdaad binnen afzienbare tijd culmineren, met een stijging van de prijs per vat, wat voor een schommeling zal zorgen bij de andere energiebronnen. Deze tendens is te wijten aan steeds stijgende exploitatiekosten en -technieken. De piek of het plateau, volgens de verschillende theorieën, zal worden gevolgd door een lichte daling. De reserves aan ruwe aardolie uit de Noordzee zijn echter reeds aan een dalende tendens begonnen, wat onze afhankelijkheid van, bijvoorbeeld, de Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)-landen zal verhogen.

2. De kosten zullen in stijgende lijn gaan en de vraag van de opkomende landen (China, India) zal steeds goter worden, waardoor een stijging van de prijzen wordt veroorzakt. Het valt te vrezen dat de prijs, te betalen door de verbruikers van fossiele brandstoffen op lange termijn steeds hoger zal worden, ondanks de actuele tendens te wijten aan de financiele crisis.

3. In Belge is de aardolieproductie voor de elektriciteitsproductie gering: in 2006 bedroeg het aandeel van de aardolieproducten in de elektriciteitsproductie 1,6%. Er dient op gewezen te worden dat het aandeel van de hernieuwbare energiebronnen ongeveer 6,1% bedraagt, 8% steenkool, 29,7% aardgas en 54,5% kernenergie.