Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4825

van Helga Stevens (Onafhankelijke) d.d. 22 oktober 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen

alcoholhoudende drank
alcoholisme
prijsbeleid
reclame

Chronologie

22/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5749

Vraag nr. 4-4825 d.d. 22 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het antwoord op mijn vraag nr. 4-2217 vernam ik van de collega van de geachte minister, mevrouw Onkelinx, dat zij met hem een bilateraal overleg was opgestart over de uitvoering van de gezamenlijke verklaring inzake alcoholbeleid van de ministers die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben. Enkele van de in deze verklaring voorgestelde maatregelen vallen immers onder uw bevoegdheden. Ik denk met name aan de voorstellen die betrekking hebben op het te voeren prijsbeleid (punt 4.5.), deze die de beschikbaarheid van alcohol betreffen (punt 4.1.), deze die te maken hebben met het aanpassen van de verkoop en distributie van alcohol (punt 4.2.), en deze op het vlak van marketing en reclame (punt 4.3).

Graag had ik vernomen:

1. Welke overlegmomenten hebben reeds plaatsgevonden met zijn federale collega bevoegd voor volksgezondheid?

2. Welke resultaten hebben deze contacten tot nog toe opgeleverd? Werden de hoger genoemde (of eventueel andere) voorstellen al bestudeerd op hun haalbaarheid? Werden er al initiatieven genomen om deze maatregelen te implementeren?