Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-837

van Helga Stevens (CD&V N-VA) d.d. 22 april 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Milieuvriendelijke voertuigen - Subsidies - Belastingvermindering

automobiel
vermindering van gasemissie
tweewielig voertuig
luchtverontreiniging
verontreiniging door auto's
elektrisch voertuig
lawaai
belastingaftrek
minder vervuilend voertuig
Protocol van Kyoto

Chronologie

22/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008)
3/6/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-838

Vraag nr. 4-837 d.d. 22 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 1†januari†2005 kan men, bij de aankoop van wagens met een lage CO2-uitstoot, een deel van de aankoopprijs aftrekken van de personenbelasting. Deze maatregel kadert in de vermindering van de CO2-uitstoot waartoe ons land zich heeft verbonden.

Voor een voertuig dat minder dan 105 g CO2 per kilometer uitstoot bedraagt de belastingverlaging 15% van de aankoopprijs (beperkt tot 3 280 euro, te indexeren). Voor een voertuig dat tussen 105 en 115 g CO2 per km uitstoot bedraagt de belastingverlaging 3% van de aankoopprijs (beperkt tot 615 euro, te indexeren). Dit betreft de wagens voor privť-gebruik. Er is ook een specifieke maatregel voor milieuvriendelijke bedrijfswagens.

Daarnaast is er ook in bepaalde gevallen een premie bij de plaatsing van roetfilters. De federale overheid subsidieert in bepaalde gevallen personenautoís, de Vlaamse overheid voorziet subsidies voor vrachtwagens.

Sinds een half jaar worden de bedragen voor energiezuinige wagens en voor de aanwezigheid van een roetfilter niet meer in mindering gebracht via de inkomstenbelastingen, maar wordt er rechtstreeks op de factuur via de verkoper een korting gegeven.

Motorfietsen en scooters zijn natuurlijk veel milieuvriendelijker dan autoís en zeker als het elektrische scooters betreft. De elektrische scooters hebben nog andere bijkomende voordelen zoals het feit dat zij nagenoeg geruisloos rijden. In Nederland werd het door een pizzabezorger zelfs als vervoermiddel verkozen om te vermijden dat de buurt zou klagen over geluidsoverlast. De elektrische scooter maakt dus veel minder lawaai, levert een positieve bijdrage aan de CO2-reductie en de luchtkwaliteit (minder NO2).

Toch wordt dit milieuvriendelijk vervoermiddel niet gepromoot door de overheid. Nochtans zou dit gezien de kostprijs van deze elektrische variant hoger ligt dan de variant op brandstof zeker nuttig zijn. De hogere kostprijs van de elektrische scooter blijft anders voor velen een drempel om dit vervoermiddel aan te kopen.

Acht de geachte minister een uitbreiding van het huidig beleid nuttig zodat mensen gestimuleerd worden om voor het minst vervuilende vervoersmiddel te kiezen?

Antwoord ontvangen op 3 juni 2008 :

De vervuiling door de transportsector is rechtstreeks beÔnvloed door het vervoer van personen en goederen via de weg. Het doel van het beleid is enerzijds het aantal afgelegde kilometers te doen dalen voor de meest energieverslindende vervoermiddelen en anderzijds de milieu- en energieprestaties ervan te verbeteren.

1. Daartoe is de eerste oplossing steeds het zoeken naar alternatieven voor een betere combinatie van de verschillende vormen van transport. Het optimaliseren van de modale keuze zou moeten geschieden op basis van een evenwichtige spreiding van de reŽle kosten (inclusief de milieukosten, de filekosten, enz.), en van de voor- en nadelen van de verschillende vormen van vervoer.

Dank zij deze methode kunnen de externe kosten worden geÔnternaliseerd, met andere woorden er kan echt rekening worden gehouden met de milieukosten en alle andere kosten die verband houden met het transport, kortom er kan een inventaris worden opgemaakt van de impact op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door het transport, van de sociale kosten veroorzaakt door de verschillende transportwijzen, de monetaire raming van de verplaatsingstijd, de ongevallen veroorzaakt door het vervoer.

2. De eerste oplossingen zijn uiteraard het verder ontwikkelen van de alternatieven, met name het openbaar vervoer, het carpoolen, het autodelen, het huren van wagens. Ook het herbekijken of beter plannen van de trajecten met inschakeling van tweewielers — met of zonder motor — bieden eveneens mogelijkheden om de milieu-impact te reduceren, vooral dan in het geval van tweewielers zonder motor.

3. Globaal genomen en het is dat wat belangrijk is als het op visie aankomt, zullen de technologische evoluties van de voertuigen steeds gecompenseerd worden door een stijging van het aantal afgelegde kilometers, door vervuiling veroorzaakt door de fabricage van de voertuigen, door slijtage van de wegen, de banden, de remplaatjes, enz.

4. Sommige grote steden promoten elektrische voertuigen die een oplossing bieden voor de lokale luchtvervuiling en de akoestische emissies. Er moet echter worden gewezen op het belang van de productiewijzen van elektrische energie. Bij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, is de CO2 balans ongetwijfeld in het voordeel van elektriciteit, maar dit moet worden genuanceerd voor de productie op basis van niet-hernieuwbare energie.

Er moet aandacht uitgaan naar de prijs van elektriciteit voor het transport. Momenteel is er in BelgiŽ althans geen accijns op de kWh en dus zou de consument kunnen geneigd zijn om meer te rijden dan gepland.

Kortom, om de doelstellingen inzake een reductie van de uitstoot van broeikasgassen te halen, is de boodschap dat wanneer u alleen bent het beter is om in de mate van het mogelijke uw toevlucht te nemen tot een tweewieler in plaats van een wagen. En een fiets is beter dan een gemotoriseerde tweewieler, terwijl een elektrische scooter te verkiezen is boven een scooter die rijdt op benzine voorzover de tarifereing van de prijs van elektrische energie gelijk is aan die van de prijs van fossiele energie.