Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1445

van Margriet Hermans (Open Vld) d.d. 4 september 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Internet - Tikfoutdomeinen - Bewust benaderen van minderjarigen - Preventie

internet
computercriminaliteit
pornografie
internetsite
jongere
kind
provider
internetadres

Chronologie

4/9/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008)
6/10/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1447

Vraag nr. 4-1445 d.d. 4 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mensen maken nog wel eens een tikfout als ze achter de computer een website openen. Men belandt zo op valse websites waarop zonder veel moeite kan worden doorgeklikt of automatisch wordt doorgeklikt naar pornosites.

In Nederland worden er initiatieven genomen om kinderen te behoeden voor zogenoemde ‘tikfoutdomeinen’.

Bepaalde marketeers registreren domeinnamen van websites die lijken op bekende websites, maar fout gespeld zogenaamde ‘tikfoutdomeinen’. Als een gebruiker dergelijke bekende website wil bezoeken en een tikfout maakt in de domeinnaam, belandt hij of zij op de site van de marketeer. Deze sites blijken dikwijls vele linken te bevatten naar porno- en datingsites.

Op zich niets mis mee, maar het wordt wel een andere zaak als bepaalde malafide marketeers zich specialiseren in ‘tikfoutdomeinen’ van jongeren en kindersites en vervolgens doorlinken naar porno sites.

Het is de marketeers kennelijk te doen om het aantal hits om zo reclame-inkomsten binnen te halen.

Voorbeelden van zulke tikfoutdomeinen zijn www.sesamstaat.nl (zonder r), www.jeugjournaal (zonder d) of www.jeugtjournaal.nl (t in plaats van d).

Hoe kan dit worden aangepakt? De Belgische Vereniging voor Domeinnaamregistratie zou ervoor kunnen zorgen dat onjuist getikte adresnamen wordt doorgeklikt naar de goede site. Ook kunnen de diverse sites gericht op de jeugd erop worden geattendeerd dat bij tikfouten men op soms zeer kindonvriendelijke sites belandt.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Is de geachte minister op de hoogte van het fenomeen ‘tikfoutdomeinen’ en zo ja, heeft hij hieromtrent reeds klachten ontvangen omtrent de registratie van bepaalde aangebrande ‘tikfoutdomeinen’ die zich specifiek richten op minderjarigen zoals in Nederland en/of beschikt hij over gegevens dat dit ook in ons land wordt toegepast?

2) Is hij het met me eens dat als het om minderjarigen gaat het aangewezen is om preventief en in samenspraak met de sector (internetproviders, sites gericht op de jeugd zoals Ketnet en Plop en de domeinnaambeheerders) tot concrete afspraken te komen en-of een protocol op te stellen? Zo neen, kan hij dit toelichten en kan hij eventuele andere beleidsopties toelichten? Zo ja, wanneer gaat hij met de sector samenzitten?

Antwoord ontvangen op 6 oktober 2008 :

Ik heb de eer mij te beroepen op het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, op zijn vraag nr. 4-1446 over hetzelfde onderwerp.