Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1085

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 18 juni 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes

ministerie
voertuig
overtreding van het verkeersreglement
geldboete

Chronologie

18/6/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008)
27/6/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096

Vraag nr. 4-1085 d.d. 18 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elke beleidscel beschikt in de regel over een of meerdere dienstwagens.

1. Hoeveel dienstvoertuigen zijn er voorhanden in de beleidscel onder de bevoegdheid van de geachte minister? Graag een overzicht met bouwjaar, type en aankoopprijs.

2. Welke leden van de beleidscel maken daarvan gebruik?

3. Hoeveel kilometers werd hiermee afgelegd sinds het aantreden van de geachte minister tijdens deze legislatuur?

4. Bestaat er een regelgeving/richtlijnen in geval de betrokkenen verkeersovertredingen hebben begaan en hiervoor bekeurd worden? Is hierin vervat dat de betrokkenen hun bekeuringen zelf moeten betalen? Graag desgevallend de nodige specificatie.

5. Graag kreeg ik Ė in voorkomend geval Ė voor uw beleidscel een overzicht van het aantal bekeuringen dat sinds de oprichting werd opgelopen voor de dienstwagens. Kunnen deze gegevens eventueel worden uitgesplitst volgens de aard van de bekeuringen? Voor welke bedragen werd daarbij bekeurd en wie betaalde deze bekeuringen? Welke verdere gevolgen werden eventueel aan deze bekeuringen gegeven?

Antwoord ontvangen op 27 juni 2008 :

1. Over de drie beleidsvoorbereidende cellen zijn er, zoals het vademecum dit voorziet, zeven voertuigen verdeeld.

Samenstelling van het wagenpark :

— Volkswagen Passat Bluemotion van 2008;

— Audi A4 van 2006;

— CitroŽn C4 Picasso van 2007;

— Fiat 500 van 2008;

— Seat Ibiza Ecomotive van 2008;

— Audi A3 TDIe van 2008;

— Honda Civic hybride van 2008.

De voertuigen zijn niet aangekocht maar gehuurd.

2. De directeur van de beleidscel, de persoonlijke secretaris, de secretaris van de beleidscel, de persattachť, de chauffeurs en ikzelf.

3. — Volkswagen Passat Bluemotion (nieuw voertuig) : 18 000 km met het voorlopig voertuig;

— Audi A4 : 14 000 km;

— CitroŽn C4 Picasso : 18 000 km;

— Fiat 500 : 4 500 km;

— Seat Ibiza Ecomotive (nieuw voertuig) : 10 000 km met het voorlopig voertuig;

— Audi A3 TDIe van 2008 (nieuw voertuig) : 5 000 km met het voorlopig voertuig;

— Honda Civic hybride van 2008 : 6 000 km.

4. Er is geen officiŽle regelgeving maar binnen mijn beleidscel zijn alle verkeersovertredingen ten volledige laste van de bestuurder van het voertuig.

U dient te weten dat elk voertuig voorzien is van een logboek dat door elke bestuurder buiten de gebruikelijke wordt bijgehouden (bijvoorbeeld wanneer een chauffeur het voertuig van de persattachť naar het onderhoud brengt).

5. Sedert 21 maart 2008, zijn er zes processen-verbaal opgesteld waarvan vier voor overdreven snelheid en twee voor fout parkeren. Wat de snelheidsovertredingen betreft, was er een aan 50 euro, een aan 80 euro en twee aan 110 euro.

Wat het parkeren betreft was er een aan 50 euro en een ander aan 100 euro.

Zoals ik dit in het vorig punt heb aangeduid, is de boete volledig ten laste van de bestuurder.

Een schrijven en het proces-verbaal worden naar het personeelslid door mijn secretaris verstuurd teneinde de betaling zo spoedig mogelijk te regelen.