Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5139

van Lieve Van Ermen (LDD) d.d. 1 december 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Kinderwagens - Veiligheid - Informatie van de Belgische consument

veiligheidsnorm
bescherming van de consument
veiligheid van het product
vroegste kinderjaren

Chronologie

1/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010)
13/1/2010Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1224

Vraag nr. 4-5139 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs kwam kinderwagenfabrikant Maclaren ongunstig in de media in verband met onbeschermde scharnieren aan de zijkant van de wagen. Bij het openen van de buggy – in de Verenigde Staten en Canada – kwamen de kindervingers in verschillende gevallen tussen de scharnieren terecht, met amputaties tot gevolg. Maclaren heeft onmiddellijk beschermingsmaatregels (hoesjes voor de scharnieren) aangeboden aan wie erom verzocht.

1. Zijn er in België dergelijke gevallen van letsels bij kinderen bekend? Zo ja, wat zijn hiervan de cijfers?

2. Is de Belgische consument, eigenaar van een Maclaren wagen, op de hoogte van de problemen en getroffen maatregels? Zo neen, hoe kunnen zij hiervan op de hoogte worden gebracht?

3. Hoe kunnen veiligheidsmaatregels in de toekomst wettelijk bepaald worden zodat dergelijke incidenten bij alle kinderwagens kunnen worden voorkomen, ongeacht het merk?

Antwoord ontvangen op 13 januari 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

Mijn diensten zijn niet op de hoogte van letselgevallen, in België, naar aanleiding van een ongeval te wijten aan de scharnieren van een buggy van de firma Maclaren. In Europa zijn slechts enkele gevallen gerepertorieerd waaronder twee in Groot-Brittannië.

Het risico betreft de scharnieren aan de zijkant van buggy's, waar de vingers van een kind kunnen worden verpletterd. De terugroeping van de betrokken producten in de Verenigde Staten is op 9 november 2009 bekendgemaakt. De Europese Commissie heeft onmiddellijk een onderzoek geopend en nam contact op met Maclaren Europa. Op 30 november heeft het bedrijf aangekondigd dat het overal in Europa en in de wereld gratis versieringen ter beschikking stelde om de scharnieren te bedekken ten einde toekomstige ongevallen te voorkomen. Deze informatie is aan de media doorgegeven en verschijnt op de homepage van de website van het bedrijf.

De veiligheid van buggy's wordt geregeld door de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten. Deze wet stelt dat producten moeten veilig zijn, rekening houdend met het te verwachten gebruik. Voor de technische interpretatie wordt verwezen naar normen.

Er bestaat voor buggy's een Europese norm (EN 1888). Deze norm houdt wel rekening met verpletteringsgevaar van vingers tijdens het toeplooien van het product, maar niet tijdens het openplooien.

Ongevallen zijn echter nooit uit te sluiten. Normen geven steeds de stand der techniek weer van het ogenblik waarop de norm werd uitgevaardigd. Door het op de markt komen van nieuwe producten, nieuwe technieken en toepassingen ontstaan ook nieuwe risico's.

De wettelijke verplichting om gepaste corrigerende maatregelen te treffen en de overheid in te lichten wanneer men weet dat een product gevaarlijk is, laat echter toe om het risico tot een minimum te beperken.