Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6437

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 11 januari 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Geluidshinder - Europese databank - Gegevens van BelgiŽ

lawaai
gegevensbank
Europees Milieuagentschap

Chronologie

11/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010)
28/1/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6437 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 26 oktober 2009 lanceerde het Europees Milieubureau (EEA) een overzichtskaart waarop de blootstelling van de Europese inwoners aan lawaai wordt gepresenteerd (http://noise.eionet.europa.eu/). Via een handige interface kunnen inwoners van honderd en twee Europese stedelijke agglomeraties een duidelijk zicht krijgen van de lawaaihinder die zij ondervinden van lucht-, spoor-, en wegverkeer.

Van BelgiŽ blijken nog geen gegevens te zijn opgenomen in deze databank, terwijl de meeste Lidstaten hun gegevens al eind 2007 ter beschikking moesten stellen aan de Europese Commissie.

Gezien het bondige voorgaande kader, kort volgende vragen:

1. Zijn de Belgische data reeds ter beschikking gesteld, of werden ze wel ter beschikking gesteld maar nog niet verwerkt in de online databank?

2. Hoe scoort BelgiŽ in vergelijking met andere Lidstaten rond geluidsvervuiling?

Antwoord ontvangen op 28 januari 2010 :

Ik dien het geachte lid te melden dat het opmaken en, in voorkomend geval, goedkeuren van geluidsbelastingkaarten en actieplannen voor agglomeraties, belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens een gewestelijke bevoegdheid is.