Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1839

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 28 oktober 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Jaarverslagen - Verplichting - Informatie

ministerie
verslag over de werkzaamheden
kostprijs

Chronologie

28/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1850
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2639

Vraag nr. 4-1839 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de volgende informatie mij voor elke instelling die onder uw voogdij staat meegedeeld worden :

1) Is deze instelling verplicht een jaarverslag op te stellen en zo ja, krachtens welke regeling ?

2) Voor wat de jaren van 2005 tot en met 2007 betreft :

- Wat is de kostprijs per jaarverslag ?

- Hoeveel bladzijden telt elk jaarverslag ?

- Hoeveel exemplaren werden ervan aangemaakt ?

- Is dit ook elektronisch beschikbaar ?