Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5028

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 12 november 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Elektrische wagens - Steun van de federale overheid - Laadsystemen

automobiel
elektrisch voertuig
minder vervuilend voertuig
voertuigenbelasting
fiscale stimulans
officiŽle statistiek

Chronologie

12/11/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5029
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5750

Vraag nr. 4-5028 d.d. 12 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nederland heeft 65 miljoen uit de Staatskas vrijgemaakt met als doel om voor 2020 meer dan 200†000 elektrische voertuigen op de Nederlandse weg te krijgen. Nederland wil met die inspanning de internationale proeftuin worden voor elektrisch rijden. Uitgangspunt daarbij is dat al volgend jaar elektrische auto's financieel een stuk meer concurrerend worden, de eerste praktische barriŤres zijn geslecht en de eerste stappen voor een gestandaardiseerd laadsysteem zijn genomen. Nederland is bij uitstek geschikt voor elektrisch rijden door de korte afstanden, vlakke wegen en een goede stroomvoorziening. Ook zijn vele vooraanstaande toeleveranciers van elektrische wagens Nederlandse bedrijven. Om die uitgangspositie ten volle te benutten en de marktintroductie van elektrische auto's te versnellen heeft de Nederlandse regering zijn inspanningen aanzienlijk verhoogt. Het uitgangspunt daarbij is dat de overheid de markt faciliteert en stimuleert en niet forceert.

Gezien het voorgaande bondige kader kreeg graag een antwoord op volgende vragen:

1.Welk fiscaal stelsel bestaat er voor elektrische wagens?

2.Hoeveel elektrische wagens zijn in BelgiŽ geregistreerd? Hoeveel hybride wagens zijn in BelgiŽ geregistreerd?

3.Hoe wordt elektrisch rijden in BelgiŽ gesubsidieerd?

4.Hoe wordt elektrisch rijden in BelgiŽ gefaciliteerd?

5.Hoe wordt elektrisch rijden fiscaal aantrekkelijk gemaakt? Zijn er initiatieven om de verschillende wagenbelastingen voor elektrische wagens vrij te stellen?

6.Zijn de eerste stappen genomen voor een gestandaardiseerd laadsysteem? Hoe wordt dit systeem Europees geregeld? Zorgt dit voor mogelijke problemen door het gebruik van verschillende laadsystemen?

7.Zijn er reeds initiatieven genomen om het betalen bij het laden van elektrische wagens te faciliteren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

8.Zijn er Belgische producenten van elektrische wagens? Worden deze ondersteund door de overheid? Zo ja, hoe?

9.Zijn er in BelgiŽ inspanningen of is er overleg tussen de verschillende bestuurniveaus om zich in te zetten als launching customer door haar eigen wagenparken waar en zodra mogelijk te elektrificeren, en hiermee een voorbeeldfunctie aan te nemen? Zo nee, vindt u dat milieuvriendelijke dienstwagens of beter elektrische dienstwagens een sterke symboolwaarde hebben?

10.Vindt u dat zowel verkozenen van de verschillende uitvoerende overheden als vertegenwoordigers op gemeentelijk, provinciaal en federaal vlak hierin een voorbeeldrol dient te spelen?