Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3998

van Helga Stevens (Onafhankelijke) d.d. 7 augustus 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie

VN-conventie
gehandicapte
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

7/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
11/9/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008

Vraag nr. 4-3998 d.d. 7 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In haar beleidsbrief van 5 november 2008 kondigde mevrouw Julie Fernandez Fernandez, toenmalig staatssecretaris voor personen met een handicap, aan dat ze haar collega's in de federale regering zou vragen om twee concrete maatregelen aan te nemen die hun eigen materies betreffen en die in het belang van personen met een handicap worden genomen.

Graag had ik u hierover volgende vragen gesteld:

1. Heeft de voormalige staatssecretaris u deze vraag overgemaakt? Zo ja, wanneer en op welke wijze?

2. Hoe heeft u gereageerd op de door de staatssecretaris gestelde vraag?

3. Welke twee concrete maatregelen zal u nemen in het belang van personen met een handicap? Kan u een timing ter zake geven?

Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden :

Ik heb geen vraag aangaande dit onderwerp ontvangen van de toenmalige staatssecretaris mevrouw Fernandez-Fernandez.

Gelet op het feit dat het hier gaat om een maatregelen ter concretisering van de omzetting van de Verenigde Natie (VN)-conventie over de rechten van personen met een handicap en de VN acte heeft genomen van de ratificatie door de Belgische Staat op 2 juli 2009 lijkt het mij ook normaal dat we deze vraag naar, implementatie nog niet ontvangen hebben.

Ik ben er van overtuigd dat de heer Delizée, de huidige staatssecretaris, hiertoe een initiatief zal nemen. Ik kan u ook melden dat ikzelf aandacht probeer te hebben voor personen met een handicap in het kader van de uitwerking van mijn beleid. Zo heb ik bijvoorbeeld in het kader van de voorbereiding van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie (EU) in 2010 aan mijn collega's voorgesteld de organisatie van het voorzitterschap duurzaam te laten verlopen. Hierin is onder andere de toegankelijkheid voor personen met een handicap opgenomen.