Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7109

van Pol Van Den Driessche (CD&V) d.d. 5 maart 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Doven en slechthorenden - Bioscoop - Ondertiteling van films

lichamelijk gehandicapte
faciliteiten voor gehandicapten
filmindustrie

Chronologie

5/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
24/3/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7110

Vraag nr. 4-7109 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds enige tijd doen verscheidene televisiezenders inspanningen om programma's te ondertitelen ten behoeve van doven en slechthorenden. Dat is een goede evolutie.

In commerciŽle bioscoopzalen worden de vertoonde films echter vaak helemaal niet ondertiteld, omdat de moedertaal van het aanwezige filmpubliek wordt gebruikt. Dat maakt het voor mensen met gehoorstoornissen onmogelijk de film te volgen.

Misschien moeten de verdelers van films in Belgische bioscoopzalen daarom aangemaand of verplicht worden om, naar analogie van de inspanning van televisiezenders, de films te ondertitelen.

Ik wil daarover de volgende vragen stellen:

1. Werden hiertoe al stappen ondernomen?

2. Zo nee, zal hiervoor een initiatief genomen worden?

Antwoord ontvangen op 24 maart 2010 :

Ik deel aan het geachte lid mee, dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot die van mijn collega, de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, aan wie deze vraag eveneens werd gesteld.