Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3119

van Geert Lambert (Onafhankelijke) d.d. 27 februari 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Gloeilamp - Europees verbod - spaarlampen - Begeleidende maatregelen ter verbetering van de kwaliteit

verlichtingsmateriaal
kwik
kwalitatieve analyse
kwaliteitsnorm
Europese norm

Chronologie

27/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009)
19/3/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3119 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Unie plant een verbod op gloeilampen vanaf 2012.

Ik vernam graag van de geachte minister of hij op Europees niveau zal pleiten voor begeleidende maatregelen voor een strengere kwaliteitsbewaking van het vervangingsproduct spaarlampen, die zelfontbranding tegengaan en die het in deze lampen vervatte kwik vervangen door een onschadelijk product.

Antwoord ontvangen op 19 maart 2009 :

Het is inderdaad juist dat vanwege de nieuwe ecodesign wetgeving gloeilampen, welke slecht scoren qua energie-efficiëntie, tegen 1 september 2012 volledig gebannen worden.

We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de nieuwe ecodesign wetgeving zo is opgesteld dat halogenen als volwaardig alternatief voor gloeilampen blijven bestaan. Om een gelijkwaardige lichtkwaliteit en onder aandere. volledige dimbaarheid te garanderen, worden energie-efficiënte halogenen met een energieklasse B op de markt toegelaten.

De nieuwe ecodesign-wetgeving voorziet naast energie-efficiëntie tevens een aantal minimum eisen betreffende de functionaliteit van spaarlampen. Prestaties zoals de levensduur, de starttijd en de hoeveelheid licht op een bepaald moment van de levensduur worden wettelijk geregeld. Dit verhindert dat consumenten ontgoocheld worden door de aankoop van minder performante spaarlampen.

Markttoezicht, wat een bevoegdheid van de lidstaten is, speelt bij de kwaliteitsbewaking uiteraard een belangrijke rol.

Wanneer de ecodesign-eisen overtreden worden, gelden de sancties opgenomen in de wet productnormen van 1998. Deze omvatten een gevangenisstraf (acht dagen tot drie jaar) en/of een geldboete (160 tot 4 miljoen euro niet geïndexeerd).

Innovatie en het vervangen van kwik door een onschadelijk product, kan men alleen maar aanmoedigen. Zo zijn LED-lampen efficiënte verlichtingstechnologieën zonder kwik. De technische haalbaarheid van deze innovatieve technologieën zal in de toekomst blijken. Op basis van o.a. deze technologische evolutie zal de nieuwe ecodesign wetgeving, uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding, herzien worden.

Verder zal België in het kader van de herziening van de technische bijlage van de RoHS richtlijn, welke gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten beperkt, erop aandringen dat de wettelijke toegelaten waarde beperkt wordt tot 2 mg Hg per spaarlamp.