Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-867

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 23 april 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen

internet
internetsite
overheid
faciliteiten voor gehandicapten
lichamelijk gehandicapte

Chronologie

23/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008)
27/5/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878

Vraag nr. 4-867 d.d. 23 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Veel mensen associŽren toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking meteen met openbare gebouwen, overheidsdiensten of het openbaar vervoer. De evolutie van onze maatschappij naar een kennis- en informatiemaatschappij brengt de informatie van internet- en communicatietechnologie (ICT) echter steeds meer op de voorgrond.

Voor mensen met een functiebeperking moet de opmars van het internet niet de zoveelste drempel zijn die zij moeten overwinnen. Integendeel: digitale informatie is van nature toegankelijker dan gedrukte of gesproken informatie. Het internet bezit hierdoor het potentieel om het communicatie- en informatiemedium bij uitstek te worden voor wie blind of slechtziend is, een motorische beperking heeft of om een andere reden een aangepaste computer gebruikt. Dit potentieel komt echter pas tot zijn recht als een website gebouwd is met aandacht voor een aantal toegankelijkheidsrichtlijnen.

De toegankelijkheid van het internet en het intranet van de Belgische overheid en van haar webtoepassingen is een belangrijke voorwaarde opdat mensen met een handicap volledige toegang zouden krijgen tot de aangeboden diensten en gelijke tewerkstellingskansen hebben binnen de overheid.

De federale portaalsite toont alvast het goede voorbeeld. Zij bekwamen in 2005 het blindsurferlabel. Ook de site van de FOD Buitenlandse Zaken heeft het blindsurferlabel.

Diverse andere sites van diverse regeringsleden waaronder de site van de premier (http://www.premier.be) zijn momenteel niet toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Dit kan en moet beter. Wat de Vlaamse overheid betreft geldt dit heden reeds voor alle websites.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

Is de site van het geachte regeringslid momenteel toegankelijk voor mensen met een functiebeperking? Zo neen, waarom niet en bestaat de bereidheid terstond de betrokken site toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking? Geldt hetzelfde voor de sites van de administratie waarvoor het geachte regeringslid bevoegd is? Kan worden aangegeven tegen wanneer deze sites gebruiksvriendelijk zullen zijn voor mensen met een functiebeperking? Zo ja, beschikt de site over een kwaliteitslabel?

Antwoord ontvangen op 27 mei 2008 :

In antwoord op zijn vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Mijn website werd ontwikkeld door het webteam van de Kanselarij van de eerste minister op basis van een vooraf bepaald model dat rekening houdt met bepaalde regels qua bruikbaarheid. Hij beschikt echter (nog) niet over het label AnySurfer (het label AnySurfer vervangt sinds 1 juli 2006 het label BlindSurfer).

Het doel van het webteam van de Kanselarij van de eerste minister is uiteraard de toegang tot de sites mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen en dus op termijn dit kwaliteitslabel te verkrijgen voor alle sites die het beheert.

Voor de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, verwijs ik het geachte lid respectievelijk naar het antwoord van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen (schriftelijke vraag nr. 4-870) en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (schriftelijke vraag nr. 4-859).

De website van de POD Duurzame Ontwikkeling (www.poddo.be) is nog niet toegankelijk voor gehandicapte personen. Hij zal vanaf midden juni 2008 voor deze doelgroep toegankelijk zijn.