Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1797

van Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) d.d. 16 oktober 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Windturbines - Efficiëntie - Subsidies

zachte energie
elektrische energie
windenergie
economische steun

Chronologie

16/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008)
11/12/2008Antwoord

Vraag nr. 4-1797 d.d. 16 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zoals iedereen weet kunnen we steeds meer windmolens voor het opwekken van elektriciteit langs onze wegen ontwaren. Dat deze windmolens niet draaien als er geen wind is, lijkt me logisch. Onlogisch lijkt me de vaststelling dat regelmatig één of meerdere windmolens stilstaan, terwijl één of meerdere wel in werking zijn.

Gelet op de steeds stijgende subsidies die de overheid toestaat aan diegenen die deze vorm van groene energie willen gebruiken, is het wel nuttig te weten wat de bedrijfszekerheid van deze windmolens is.

Hoeveel procent van de tijd staan deze windmolens stil als er wind is en hoeveel procent van de tijd zijn ze buiten werking op jaarbasis gerekend ?

Hoeveel miljoen aan subsidies voorziet de geachte minister voor deze windmolens in 2009 ?

Antwoord ontvangen op 11 december 2008 :

De vraag van het geachte lid heeft mijn volle aandacht genoten.

  1. De literatuur citeert een beschikbaarheidsgraad van 98 % voor dit type installaties, de twee overige % van de tijd zijn ze niet beschikbaar en kunnen zij bijgevolg niet produceren, inzonderheid wegens onvoorziene onderbrekingen en vooral om reden van vrijwillige stilstanden voor vooraf gepland onderhoud.
    Voor wat betreft de 98 % van de tijd, waarin deze installaties beschikbaar zijn, produceren de windmolens op land elektriciteit gedurende 6 000 tot 7 000 uren per jaar, zelden op vol vermogen. Om hun productiebalans op te stellen, gebruikt men bijgevolg een equivalent « uren tegen vol vermogen ». Een windmolen die op land geïnstalleerd is in België produceert dan van 1 800 tot 2 000 equivalente uren «tegen vol vermogen ». In vergelijking produceert een fotovoltaïsch zonnepaneel ongeveer 850 equivalente uren « tegen vol vermogen » in onze breedtegraden.
    Op zee is de wind sterker en constanter dan op land. Men is bijgevolg thans van mening dat deze installaties gedurende ongeveer 8 000 uren per jaar voor ongeveer 3 300 uren equivalente uren tegen vol vermogen kunnen produceren nominaal vermogen.
    De groenestroomcertificaten die zijn toegekend door de regulatoren, zijn dit strikt in functie van de effectieve elektriciteitsproductie, dus om reden van de effectieve werking van de windmolens.

  1. Geen enkele federale subsidie wordt betaald voor de windmolenparken op land. Mijn gewestelijke ambtgenoten die bevoegd zijn inzake hernieuwbare energie zullen preciezer kunnen antwoorden betreffende dit onderwerp. Thans is er geen enkele subsidie van het federale budget voorzien voor de offshore windenergie.