Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4376

van Geert Lambert (Onafhankelijke) d.d. 10 september 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Kerncentrale van Gravelines - Incident - Effecten in BelgiŽ - Veiligheid van de inwoners van nabijgelegen Belgische gemeenten

kerncentrale
Frankrijk
nucleaire veiligheid
grensoverschrijdende samenwerking
kernongeval
nucleaire beveiliging

Chronologie

10/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009)
14/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4377

Vraag nr. 4-4376 d.d. 10 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin augustus 2009 deed zich een significant incident voor in de kerncentrale van het Noord-Franse Gravelines. Die kerncentrale ligt op een boogscheut van de Belgische grens, zodat incidenten ook gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van de inwoners van West-Vlaanderen.

Hebben de Franse autoriteiten BelgiŽ geÔnformeerd over het incident?

Hebben de Belgische bevoegde autoriteiten alle nodige informatie ontvangen om het veiligheidsrisico afdoende te kunnen inschatten?

Zo ja, zijn er maatregelen getroffen om de veiligheid van de inwoners van de nabijgelegen Belgische gemeenten te verzekeren?

Zo neen, welke maatregelen zijn er getroffen om de informatiedoorstroming tussen Frankrijk en BelgiŽ te verbeteren?

Antwoord ontvangen op 14 oktober 2009 :

De vraag gesteld door het geachte lid behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. Aangezien de vraag eveneens aan haar gesteld is, heb ik de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord dat door mevrouw de minister zal worden verstrekt.