Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2646

van Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling - Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Aanwervingen - Contractuele personeelsleden - Geografische herkomst

ministerie
overheidsapparaat
aanwerving
personeel op contractbasis
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2055
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5745

Vraag nr. 4-2646 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister mij voor de programmatorische overheidsdiensten (POD) die onder zijn bevoegdheid vallen meedelen, en dit sinds zijn aantreden als bevoegd minister ter zake, welke de geografische herkomst (woonplaats) is van de contractuele ambtenaren die werden aangeworven ? Graag kreeg ik een opdeling per administratief arrondissement.