Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2924

van Geert Lambert (Onafhankelijke) d.d. 2 februari 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Kunststof zuigflessen - Chemische stof bisphenol A - Gevaar voor de gezondheid - Verbod

chemisch product
verpakkingsproduct
veiligheid van het product
kindervoeding
kunststof
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
vroegste kinderjaren
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Chronologie

2/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009)
27/2/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2923

Vraag nr. 4-2924 d.d. 2 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bisfenol A wordt voor de vervaardiging van de kunststof polycarbonaat gebruikt, die benut wordt voor allerlei producten voor dagelijks gebruik, zoals zuigflessen, waterflessen en levensmiddelenverpakkingen. Uit een nieuw Amerikaans onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Reproductive Toxicology blijkt dat bisfenol A bijdraagt aan het ontstaan van een aantal met de levensstijl samenhangende ziekten.

Uit andere onderzoekingen is gebleken dat zelfs lage doses bisfenol A invloed kunnen hebben op de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen - vooral van het leervermogen - en schade veroorzaken aan de baarmoeder van pasgeboren dieren en dat het gevaar bestaat dat dit ook bij mensen het geval is.

In veel kunststof zuigflessen is bisfenol A verwerkt zodat zuigelingen elke dag aan kankerverwekkende stoffen worden blootgesteld als ze melk of water uit dergelijke zuigflessen drinken. Canada zal daarom binnenkort zuigflessen die bisfenol A bevatten verbieden.

Ik vernam dan ook graag van de geachte minister of zij zal aandringen op een verbod binnen de Europese Unie op zuigflessen die de chemische stof bisfenol A bevatten.

Antwoord ontvangen op 27 februari 2009 :

Deze materie valt onder de bevoegdheid van mijn collega verantwoordelijk voor de Volksgezondheid (schriftelijke vraag nr. 4-2923).