Auteurs- en sprekersregister betreffende "Ide Louis" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2011-2012)      
  Benoeming van de heer Louis Ide tot quaestor van de Senaat
5-33
p. 6 5-33 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2012-2013)      
  Benoeming van de heer Louis Ide tot quaestor van de Senaat
5-75
p. 4 5-75 p. 4 (PDF)
  Benoeming van de heer Louis Ide tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
5-113
p. 6-7 5-113 p. 6-7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2013-2014)      
  Benoeming van de heer Louis Ide tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
5-117
p. 5 5-117 p. 5 (PDF)
Aanvragen voor euthanasie - GeÔnterneerden - Gedetineerden (5-10005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10005
Aanvullende ziekteverzekering - Ziekenfondsen - Reserves - Premie-inkomsten - Uitgaven (5-6433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6433
Accreditering van artsen - Cijfers - Kosten (5-7219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7219
Accrediteringscijfers tandheelkundigen - Forfaitair accrediteringshonorarium - Kosten (5-7220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7220
Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen - Administratief centrum - Mutualiteiten - Reserves (5-10109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10109
Adoptie-uitkering - Uitgaven - Regionale spreiding (5-6844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6844
Adviserend geneesheren - Stand van zaken - Onafhankelijkheid - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (5-7221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7221
Agressie ten aanzien van zorgverleners - Ziekenhuizen - Stewards - Stand van zaken - Conflictpreventie - Registratie (5-8458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8458
Aids - Follow-up van patiŽnten in het buitenland - Erkenning van het referentiecentrum te Brugge (5-3695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3695
Aids - Follow-up van patiŽnten in het buitenland - Erkenning van het referentiecentrum te Brugge (5-4211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4211
Aids - Follow-up van patiŽnten in het buitenland - Erkenning van het referentiecentrum te Brugge (5-551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-551
Alternatieve geneeswijzen (5-5332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5332
Ambulancediensten - Gebruik van professionele diesel - Haalbaarheidsstudie - Stand van zaken (5-1678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1678
Ambulancediensten - Motorbrandstoffen - Professionele diesel - Dienstencheques (5-7224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7224
Antibiotica - Consumptie van quinolonen - Overzicht (5-8537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8537
Apotheken - Aantallen per Gewest (5-5988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5988
Apotheken - Aantallen per gewest - Evolutie - Rechtspersoonlijkheid (5-8091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8091
Apotheken - Sluitingen (5-7420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7420
Apotheken - Sluitingen - Evolutie (5-8092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8092
Apotheken - Sluitingen - Herlokalisaties - Aantallen (5-5987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5987
Arbeidsongeschiktheid - Gedeeltelijke werkhervatting - Overzicht (5-8536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8536
Arbeidsongeschiktheid - Inspecties - Aantallen - Resultaten (5-9999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9999
Arbeidsongeschiktheid - Overschakeling - Invaliditeit in het kader van de ziekteverzekering (5-1535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1535
Arbeidsongeschiktheid - Overschakeling - Invaliditeit in het kader van de ziekteverzekering - Evolutie (5-7242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7242
Arbeidsongeschiktheid - Overschakeling - Invaliditeit in het kader van de ziekteverzekering - Werkhervatting (5-10106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10106
Arbeidsongeschiktheid - Progressieve werkhervatting (5-5627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5627
Arbeidsongevallen - Bouwsector - Illegale arbeiders - Sociale inspecties (5-6271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6271
Artsen - Accreditering - Kosten - Stand van zaken (5-7021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7021
Artsen - Contingentering - Stand van zaken (5-209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-209
Artsen - Tandartsen - Contingentering-lissage - Overzicht 2013 (5-10878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10878
Artsen en tandartsen - Contingent - Overschot - Simulatie (5-8684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8684
Artsen en tandartsen - Contingentering - Hoog aantal nieuwe studenten in Franstalige universiteiten - Impact op de gezondheidszorg (5-264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-264
Artsenhonoraria - Stand van zaken (5-7226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7226
Asbest - Defensie - Inventaris - Procedures - Slachtoffers - Asbestfonds (5-5744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5744
Asbestfonds - Asbestslachtoffers - Tewerkgestelden door Defensie - Indirecte slachtoffers (5-6273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6273
Asbestfonds - Stand van zaken (5-7225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7225
Asielzoekers - Aanvragen van verblijf op basis van medische redenen - Dienst Vreemdelingenzaken - Adviserende artsen - Gemachtigde ambtenaren - Stand van zaken (5-8095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8095
Asielzoekers - Gezondheidszorgbeleid - Dienst Vreemdelingenzaken (5-3378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-3378
Asielzoekers - Gezondheidszorgbeleid - Dienst Vreemdelingenzaken (5-4220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4220
Asielzoekers - Uitgaven - Gezondheidszorg (5-3257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3257
Asielzoekers - Uitgaven - Gezondheidszorg (5-4219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4219
Asielzoekers - Uitgaven - Gezondheidszorg - Recente gegevens (5-8093)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8093
Audiciens - Toestellen - Uitgaven - Stand van zaken (5-7227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7227
Audits in de ziekenhuizen (Betrouwbaarheid van de aanbevelingen - Evidence-based medicine) (5-2808)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 38-39 5-198 COM p. 38-39 (PDF)
Auteursrechten die Sabam heft op muziek in de wachtkamers van tandartsen (en artsen) (5-6171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6171
Auto zonder rijbewijs (brommobiel) - Verkeersongevallen (5-6274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6274
Auto's zonder rijbewijs - "Brommobiels" - Inschrijving (5-6299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6299
Auto's zonder rijbewijs - "Brommobiels" - Inschrijving - Directie inschrijvingen en homologaties (5-7421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7421
Auto's zonder rijbewijs - Brommobielen - Verkeersongevallen (5-7228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7228
B1- ,B2- en B3-centra voor cardiologie (Aantal centra per type - Geografische spreiding - Overtal) (5-1196)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 31-33 5-93 COM p. 31-33 (PDF)
Bandagisten - Orthopedisch materiaal - Uitgaven - Stand van zaken (5-7231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7231
Bariatrische geneeskunde - Uitgaven - Prestaties (5-7232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7232
Bariatrische heelkunde - Nomenclatuurwijzigingen - Stijging uitgaven (5-3259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3259
Bariatrische heelkunde - Nomenclatuurwijzigingen - Stijging uitgaven (5-4172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4172
Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medecine - Budget (5-9375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9375
BelgiŽ - Medicijnengebruik (5-3271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3271
BelgiŽ - Medicijnengebruik (5-4183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4183
Beroepsorganisaties - FinanciŽle tegemoetkoming - Evolutie (5-5398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5398
Bestrijding van verslaving - Tabaksgebruik - Fonds - Projecten - Budget - Resultaat (5-3261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3261
Bestrijding van verslaving - Tabaksgebruik - Fonds - Projecten - Budget - Resultaat (5-4174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4174
Bevallingsgegevens - Evolutie (5-5401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5401
Bevallingsgegevens - Evolutie (5-8094)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8094
Bij afwezigheid van de voorzitter zit de eerste ondervoorzitter de vergadering voor (artikel 13 van het Reglement)      
  5-125
p. 70-71 5-125 p. 70-71 (PDF)
Bloedafnames bij nachtelijke alcoholcontroles door huisartsen met wachtdienst (5-6181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6181
Bloedtransfusiecentra - Controles - Aantallen (5-546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-546
Bloedtransfusiecentra - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) - Ivf-centra - Illegale praktijken - Controles (5-7233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7233
Borstkankerscreening - Cijfers (5-7234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7234
Borstklinieken - Normen - Erkenningen - Aantal ingrepen (5-8683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8683
Bouwsector - Arbeidsongevallen - VeiligheidscoŲrdinator - Grootte bouwwerven (5-6272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6272
Bouwsector - VeiligheidscoŲrdinator - Arbeidsongevallen - Evolutie (5-5921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5921
Brommobiels - Verkeersongevallen (5-10000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10000
Budget radiologie - Overzicht van de medische beeldvorming (5-8984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8984
Buitenlandse artsen in BelgiŽ - Erkenning door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Spreiding - Huisartsen - Specialisten (5-7405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7405
Buitenlandse zorgverleners in BelgiŽ - Niet-Europese artsen - Erkenningsprocedure - Taaltest - Deelstaten (5-7409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7409
Cardiologie - Pacemakers en implantable cardioverter defibrillators (ICD's) - Aantallen - Besparingen (5-207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-207
Cardiologie - Technische onderzoeken - Overzicht (5-9996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9996
Cataractoperaties - Anesthesieverstrekkingen - Cijfers (5-7235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7235
Cataractoperaties - Stijgend aantal - Besparingen (5-3260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3260
Cataractoperaties - Stijgend aantal - Besparingen (5-4173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4173
Centra voor menselijke erfelijkheid (CME) - DNA-tests - Gebruik - Aantal (5-1539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-1539
Centra voor menselijke erfelijkheid (CME) - DNA-tests - Gebruik - Aantal (5-3690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3690
Centra voor menselijke erfelijkheid (CME) - DNA-tests - Gebruik - Aantal (5-4206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4206
Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Invaliditeit - Arbeidsongeschiktheid (5-623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-623
Chronische zieken - Incontinentiemateriaal - Cijfers (5-7236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7236
Chronische ziektes en verzekeringen (5-7944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7944
Commissies tot bescherming van de maatschappij - Cijfergegevens (5-10011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10011
Commissies tot bescherming van de maatschappij - Internering - Rondvraag naar cijfergegevens - Resultaten (5-7433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7433
Commissies tot bescherming van de maatschappij - Internering - Rondvraag naar cijfergegevens - Resultaten (5-8489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8489
Commissies tot bescherming van de maatschappij - Vrijstellingen op proef - EnquÍte - Resultaten (5-10010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10010
Contingentering - Gebruikte contingenten - Subcontingenten huisartsen en specialisten - Evolutie - Impact lissage (5-6158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6158
Contingentering - Lissage - Simulatie (Artsen) (5-2092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-2092
Contingentering - Lissage - Simulatie (Artsen) (5-3689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-3689
Controle op de voeding voor zuigelingen en jonge kinderen - Cijfers (5-7230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7230
Controles op slachthuizen - Inspecties - Infecties - Keuringsprocedures - Stand van zaken (5-7585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7585
Criminaliteit jegens zorgverleners - Stand van zaken (5-7222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7222
Criminaliteit jegens zorgverleners - Stand van zaken (5-7223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7223
Dagziekenhuizen - Recente gegevens (5-8085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8085
Darmkankerpreventie - Gastroscopie - Coloscopie - Aantallen (5-7237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7237
De vergunde geneesmiddelen (Mogelijke cardiale gevolgen van het gebruik van domperidone) (5-3361)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 26-28 5-217 COM p. 26-28 (PDF)
De B3-centra die niet over een mobiele urgentiegroep beschikken (Ziekenhuizen die niet beschikken over een MUG-dienst, maar toch een erkend B3-centrum zijn) (5-2446)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 20-21 5-171 COM p. 20-21 (PDF)
De Busquintaks (op hospitalisatieverzekeringen) (5-8235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8235
De PET-scanners (5-7954)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7954
De aanbeveling van het Risicobeoordelingscomitť voor geneesmiddelenbewaking over domperidone (o.a. Motilium) (5-4103)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 40-41 5-251 COM p. 40-41 (PDF)
De aanpak van het tuberculoseprobleem (Aanpak van patiŽnten met een besmettelijke ziekte die zich niet willen laten verzorgen) (5-2264)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-154 COM
p. 7-8 5-154 COM p. 7-8 (PDF)
De aanpak van het tuberculoseprobleem (PatiŽnten die weigeren zich te laten behandelen - Vlaams decreet van 21 november 2003 - Werkgroep) (5-427)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-48
p. 20-21 5-48 p. 20-21 (PDF)
De aanvullende verzekering van de ziekenfondsen (5-7938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7938
De accomodatiekosten in de ziekenhuizen (Kosten voor een koelkast of tv op de kamer) (5-3975)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 34-37 5-251 COM p. 34-37 (PDF)
De accreditatiecijfers voor artsen (5-8249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8249
De accreditering van artsen (5-8240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8240
De accrediteringscijfers van de tandheelkundigen (5-8251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8251
De administratiekosten van de verzekeringsinstellingen (5-6009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6009
De administratiekosten van de ziekenfondsen (Verhoging - Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS) (5-1346)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-143
p. 15-17 5-143 p. 15-17 (PDF)
De adviezen van de geneesmiddelencommissie over geneesmiddelen met domperidone (5-8793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8793
De adviserend geneesheren (5-8252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8252
De aflevering van medicijnen uit een ziekenhuisapotheek in een buitenlands ziekenhuis (5-6016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6016
De alternatieve geneeskunde (5-7932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7932
De artikel 56-projecten (wet verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Financiering van projecten die buiten de reguliere tegemoetkoming vallen) (5-8231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8231
De auteursrechten die Sabam heft op muziek in de wachtkamers van tandartsen (5-8804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8804
De automatische verlenging van het globaal medisch dossier bij wijkgezondheidscentra (ten nadele van de vaste huisarts) (5-4036)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 38-39 5-251 COM p. 38-39 (PDF)
De begroting 2013 (Administratiekosten ziekenfondsen) (5-7937)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7937
De begrotingsdoelstellingen voor gezondheidszorg in 2011 (Strijdplan tegen obesitas - Herwaardering van diŽtisten - Non-profitsector - Overleg met de gemeenschappen) (5-56)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 17-18 5-4 COM p. 17-18 (PDF)
De benoemingen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (5-6383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6383
De benoemingen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (5-6384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6384
De beperking van de arbeidsduur van artsen (in ziekenhuizen - Artsen in opleiding) (5-4262)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 21 5-267 COM p. 21 (PDF)
De berekening van de financiŽle verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen (5-5585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5585
De beslissingscyclus binnen de Directie-generaal personen met een handicap (5-5601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5601
De besparingen in de sector van klinische biologie (Aanpak van overconsumptie versus verplichte biologische tests in het kader van de reproductieve geneeskunde) (5-1098)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 23-24 5-93 COM p. 23-24 (PDF)
De bezoldigde activiteiten en de medische praktijk van geneesheren-ambtenaren (5-6766)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6766
De bijzondere beroepstitels in de verpleegkunde (Discriminatie tussen de verschillende verpleegkundige disciplines) (5-1406)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 60-61 5-99 COM p. 60-61 (PDF)
De bloedafnames bij in het ziekenhuis opgenomen patiŽnten (5-7950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7950
De bloedafnames bij in het ziekenhuis opgenomen patiŽnten (5-9219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9219
De borstkankerscreening (5-8254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8254
De borstkankerscreening (Beperking van de terugbetaling van mammografieŽn buiten het bevolkingsonderzoek tot vrouwen die tot een risicogroep behoren) (5-4170)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 15-17 5-267 COM p. 15-17 (PDF)
De borstklinieken (Minimale activiteitsdrempel) (5-3401)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 8-9 5-230 COM p. 8-9 (PDF)
De bouw van een centrum voor hadrontherapie (Stand van zaken - Kankerbehandeling) (5-3039)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-207 COM
p. 5-7 5-207 COM p. 5-7 (PDF)
De bouw van een hadroncentrum in BelgiŽ (Kankerbehandeling) (5-4037)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 39-40 5-251 COM p. 39-40 (PDF)
De buitenlandse zorgverleners in BelgiŽ (5-8798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8798
De centra voor radiotherapie (Erkenning - Spreiding) (5-634)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 20-21 5-50 COM p. 20-21 (PDF)
De controle van niet erkende centra door het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (Manipulatie van weefsels en bloed - Controle op ziekenhuizen waar geen IVF-activiteit mag zijn) (5-2380)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 14 5-171 COM p. 14 (PDF)
De controles van de bloedtransfusiecentra en de Ivf-centra (5-8253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8253
De deontologische orden (5-5330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5330
De dwangsommen uitbetaald in het kader van de wet inzake de niet-conventionele praktijken (Uitblijven van uitvoeringsbesluiten voor de erkenning van een aantal alternatieve therapieŽn) (5-2753)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 29-31 5-198 COM p. 29-31 (PDF)
De elektronische accrediteringsaanvraag van artsen (Zie ook schriftelijke vraag 5-10193) (5-4653)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-280 COM
p. 18-19 5-280 COM p. 18-19 (PDF)
De engagementen van de staatssecretaris naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het Asbestfonds (5-9071)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9071
De ereloonsupplementen op de dienst intensieve zorg (5-4022)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 34-37 5-251 COM p. 34-37 (PDF)
De ereloonsupplementen op de dienst intensieve zorgen (5-7931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7931
De ereloonsupplementen voor verstrekkingen in daghospitalisatie (Advies van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen - Lijst van verstrekkingen waarvoor geen ereloonsupplementen meer kunnen worden gevraagd) (5-4158)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 13-14 5-267 COM p. 13-14 (PDF)
De erkenning in de orthodontie (5-8236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8236
De erkenning van de homeopathie (5-11051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11051
De erkenning van de orthodontie (5-10181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10181
De erkenning van de psychologie en de klinische psychologie (5-1321)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 50-51 5-99 COM p. 50-51 (PDF)
De erkenningen in invaliditeit en de werking van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit (Achterstand in de behandeling van de dossiers door het RIZIV - Rol van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit en van de adviserend geneesheer) (5-610)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-68
p. 28-29 5-68 p. 28-29 (PDF)
De erkenningscriteria voor stagemeesters (voor afgestudeerde geneeskundestudenden) (5-4575)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-280 COM
p. 15-16 5-280 COM p. 15-16 (PDF)
De erkenningsprocedure van de laboratoria voor klinische biologie (5-8238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8238
De euthanasieaanvraag van een geÔnterneerde (5-9003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9003
De euthanasieaanvragen van geÔnterneerden (5-9002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9002
De euthanasieaanvragen van geÔnterneerden (Zie ook schriftelijke vragen 5-9003 en 5-9002 en mondelinge vraag 5-1171) (5-791)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-88
p. 35-37 5-88 p. 35-37 (PDF)
De evolutie van het aantal arbeidsongevallen in de bouw (5-7448)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7448
De extra dag verlet voor de bloeddonatie van ambtenaren en de gevolgen hiervan op de veiligheid van het bloed (5-269)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-34
p. 14-17 5-34 p. 14-17 (PDF)
De extra dag verlet voor de bloeddonatie van ambtenaren en de gevolgen hiervan op de veiligheid van het bloed (5-7352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7352
De financiering van de opleiding tot ziekenhuisapotheker (FinanciŽle tegemoetkoming voor de ziekenhuizen die ziekenhuisapothekers in opleiding hebben aangeworven) (5-1403)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 58-60 5-99 COM p. 58-60 (PDF)
De financiering van de paramedische interventie teams (5-8257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8257
De financiering van het Asbestfonds (Bijdrage van de werkgevers) (5-1397)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 56-57 5-99 COM p. 56-57 (PDF)
De fiscale controle die uitgevoerd wordt door de ziekenfondsen (5-8216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8216
De fiscale controle die uitgevoerd wordt door de ziekenfondsen (5-8217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8217
De fiscale controle die uitgevoerd wordt door de ziekenfondsen (5-8233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8233
De flitspalen (5-9430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9430
De fractionering van bloedplasma (Openbare aanbesteding - Kostprijs voor de ziekenhuizen) (5-3547)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 32-33 5-230 COM p. 32-33 (PDF)
De gebrekkige werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Problemen met de infrastructuur, de inventaris en het personeelsbeleid) (5-237)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-19 COM
p. 24-28 5-19 COM p. 24-28 (PDF)
De geconventioneerde artsen die meer aanrekenen dan de officiŽle tarieven (5-3688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3688
De geconventioneerde artsen die meer aanrekenen dan de officiŽle tarieven (5-4205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4205
De geneesmiddelen Ipilimumab en BRAF (voor melanoompatiŽnten - Terugbetaling) (5-1145)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 29-31 5-93 COM p. 29-31 (PDF)
De geneesmiddelen met domperidone (o.a. Motilium en Touristil - Risico's voor het hart) (5-900)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-95
p. 13-15 5-95 p. 13-15 (PDF)
De geplande wijziging van de subsidiering van de palliatieve dagcentra (Verplichte koppeling aan een RVT) (5-2769)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 32-35 5-198 COM p. 32-35 (PDF)
De globale medische dossiers (5-8255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8255
De griepvaccins (5-8246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8246
De heer Karl Vanlouwe protesteert tegen het feit dat een lid van de PS tijdens de stemmingen niet op zijn plaats zit      
  5-86
p. 11-12 5-86 p. 11-12 (PDF)
De heer Louis Ide vraagt de voorzitster van de Senaat om de parlementaire werkzaamheden in verband met de alternatieve geneeswijzen te coŲrdineren met de Kamer      
  5-94
p. 49-50 5-94 p. 49-50 (PDF)
De hepatitisarts en de hervorming van de provinciale commissies Volksgezondheid (Werking van de controleorganisaties) (5-1320)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 48-50 5-99 COM p. 48-50 (PDF)
De honorariumsupplementen in de ziekenhuizen (Afschaffing in de tweepersoonskamers - Gevolgen voor de financiŽn van de ziekenhuizen) (5-660)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister en aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-74
p. 18-20 5-74 p. 18-20 (PDF)
De honorering van de intellectuele acte van een arts (Tweede opinie over medische beelden) (5-3402)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 10-11 5-230 COM p. 10-11 (PDF)
De huisbezoeken van huisartsen (5-8256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8256
De inbreuken op de wet inzake de responsabilisering van de zorgverleners (5-8799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8799
De inschrijving bij de Orde van geneesheren (5-8245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8245
De interesten gerealiseerd door de ziekenfondsen op de bedragen opgenomen in het bijzonder reservefonds (Transparantie bij de financiering van het ziekenfondssysteem) (5-1814)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-118 COM
p. 10-11 5-118 COM p. 10-11 (PDF)
De internering (Houding van de minister tegenover het wetsvoorstel-Anciaux 5-2001/1) (5-943)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-98
p. 15-17 5-98 p. 15-17 (PDF)
De kamer- en ereloonsupplementen bij een verblijf op de dienst intensieve zorgen (Misbruiken) (5-2916)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 41 5-198 COM p. 41 (PDF)
De klachten over de geneesmiddelen op basis van domperidone (5-8795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8795
De klachten tegen ziekenhuizen die reclame maken voor plastische chirurgie (Stand van zaken) (5-3399)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 7-8 5-230 COM p. 7-8 (PDF)
De koppeling tussen de financiering van de ziekenhuizen via het BFM en het aanrekenen van eventuele supplementen (Ereloonsupplementen in tweepersoonskamers) (5-2668)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 18-19 5-198 COM p. 18-19 (PDF)
De kosten verbonden aan consultancy voorafgaand aan een audit uitgevoerd op de kwaliteit van de klinische laboratoria (5-5339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5339
De kosten verbonden aan consultancy voorafgaande aan een audit uitgevoerd op de kwaliteit van klinische laboratoria (5-1101)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 26-28 5-93 COM p. 26-28 (PDF)
De kosten voor de accreditering van artsen (5-8250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8250
De kwaliteit in de ziekenhuizen, de accreditatie en de rol van universitaire ziekenhuizen (5-1100)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 24-25 5-93 COM p. 24-25 (PDF)
De kwaliteitscontroles uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (Willekeur) (5-1359)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 51-54 5-99 COM p. 51-54 (PDF)
De kwaliteitscontroles van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (5-7947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7947
De kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen (en de financiering) (5-2522)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 7-9 5-198 COM p. 7-9 (PDF)
De medische huizen en de accreditering van de artsen actief in deze medische huizen (Verschillen tussen de gewesten) (5-1273)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 45-48 5-99 COM p. 45-48 (PDF)
De minimale verpleegkundige gegevens (5-5331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5331
De minimale verpleegkundige gegevens (en het gebruik hiervan voor het bepalen van de ziekenhuisfinanciering - Zie ook schriftelijke vragen 5-8697 en 5-5331) (5-4162)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 14-15 5-267 COM p. 14-15 (PDF)
De niet-conventionele therapieŽn (Erkenning van homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen) (5-917)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-96
p. 8-10 5-96 p. 8-10 (PDF)
De nieuwe financiering van de spoedgevallendiensten (5-7928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7928
De nieuwe initiatieven inzake het Nationaal Kankerplan (Gratis consultatie voor de mededeling van de diagnose - Herwaardering van de multidisciplinaire oncologische consults - Projecten voor psychologische bijstand - Toegang tot innovatieve geneesmiddelen - Financiering van VTE-diŽtisten - Strijd tegen cachexie - Nut van hadrontherapiecentrum) (5-57)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 18-22 5-4 COM p. 18-22 (PDF)
De nieuwe procedure voor het voorschrijven van medische beeldvorming (Administratieve last) (5-3403)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 11-13 5-230 COM p. 11-13 (PDF)
De openbaarheid van bestuur (IVF-centra) (5-6021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6021
De openbaarheid van bestuur (IVF-centra) (5-6390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6390
De oprichting van de VZW e-care (5-3685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3685
De oprichting van de VZW e-care (5-4204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4204
De oprichting van een centrum voor hadrontherapie in BelgiŽ (Kankerbehandeling) (5-4064)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 39-40 5-251 COM p. 39-40 (PDF)
De opticiens en de uitgaven voor opticiens (5-9677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9677
De opvolging door de adviserende geneesheer van de progressieve werkhervatting (5-7971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7971
De opvolging van de gebrekkige heupprothesen (5-635)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 21-23 5-50 COM p. 21-23 (PDF)
De opvolging van het dossier inzake heupprotheses (5-5323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5323
De organisatie van de wachtdienst in Brussel (Huisartsen en apothekers - Gebruik der talen - Gevolgen van de invoering van het nummer 1733 op de werkdruk van de Nederlandstalige huisartsen - Zie ook vraag om uitleg 5-4330) (5-4619)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-280 COM
p. 7-8 5-280 COM p. 7-8 (PDF)
De overheveling van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden naar de gemeenschappen (5-7446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7446
De overname van universitaire ziekenhuislaboratoria door private laboratoria (5-1107)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 28-29 5-93 COM p. 28-29 (PDF)
De permanente audit 2010 en de cijfers voor hemato-oncologie, art. 33 en art. 33 bis (5-3681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3681
De permanente audit 2010 en de cijfers voor hemato-oncologie, art. 33 en art. 33 bis (5-4201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4201
De plannen om de contingentering af te schaffen (om de tekorten in te vullen in de huisartsengeneeskunde, kinderpsychiatrie, acute geneeskunde, spoedgeneeskunde en geriatrie) (5-2534)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 9-13 5-198 COM p. 9-13 (PDF)
De potentiŽle gevaren van geneesmiddelen met domperidone (Motilium en generieken - Risico op hartproblemen) (5-2927)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 42-43 5-198 COM p. 42-43 (PDF)
De projecten in het kader van artikel 56 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Financiering van projecten die buiten de reguliere tegemoetkoming vallen) (5-1851)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-118 COM
p. 14-15 5-118 COM p. 14-15 (PDF)
De recente samenstelling van de kamers voor niet-conventionele geneeswijzen (5-5321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5321
De recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de financiering van de Brusselse ziekenhuizen (Vernietiging van de goedkeuring van de Europese Commissie) (5-2667)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 17-18 5-198 COM p. 17-18 (PDF)
De referentiebedragen in de ziekenhuizen (5-7956)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7956
De referentiebedragen van de ziekenhuizen (Terugbetalingen - Openbaarheid van de gegevens) (5-2702)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 26-27 5-198 COM p. 26-27 (PDF)
De referentiebedragen van de ziekenhuizen en de terugbetalingen ervan (5-6767)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6767
De referentiebedragen voor de ziekenhuizen (5-5322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5322
De referentiecentra voor humane microbiologie (5-7926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7926
De registratieprocedure van geneesmiddelen op basis van domperidone (5-8791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8791
De rekeningen van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging (5-8243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8243
De responsabilisering in de gezondheidszorg (onder meer van de ziekenfondsen) (5-1853)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-118 COM
p. 15-17 5-118 COM p. 15-17 (PDF)
De resultaten van de enquÍte van het RIZIV (Negatieve kwaliteitsindicatoren van de ziekteverzekering ondanks toegenomen budgetten) (5-1402)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-148
p. 25-27 5-148 p. 25-27 (PDF)
De resultaten van de nieuwe PlanKAD-methodiek (Planning van het medisch aanbod, onder meer kinesitherapeuten, geneesheren-specialisten en tandartsen) (5-2435)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 17-18 5-171 COM p. 17-18 (PDF)
De resultaten van het uitgangsexamen kinesitherapie (5-63)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 22-25 5-4 COM p. 22-25 (PDF)
De rookkamers in ziekenhuizen (5-6017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6017
De samenstelling van het comitť voor ziekenhuishygiŽne (Onduidelijkheid van het KB van 26 april 2007) (5-708)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 21-22 5-64 COM p. 21-22 (PDF)
De screeningsmammografie (Onderscheid met diagnostische mammografie) (5-85)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 33-34 5-4 COM p. 33-34 (PDF)
De serologische screenings (5-7945)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7945
De sluitingen van apotheken (5-8797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8797
De sociale voordelen toegekend aan geneesheren- en tandartsen-ambtenaren (5-6765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6765
De stand van zaken na het uitgangsexamen kinesitherapie 2010 (5-87)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 22-25 5-4 COM p. 22-25 (PDF)
De studie "Does an exclusion of incapacity benefits work?" (5-7449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7449
De taalvereisten voor buitenlandse artsen (5-5326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5326
De tabacologen (5-8258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8258
De taks op verzekeringsverrichtingen (5-8215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8215
De talenkennis van spoedartsen in Brusselse ziekenhuizen (5-478)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 8-11 5-64 COM p. 8-11 (PDF)
De teams psychiatrische dringende hulpverlening (5-3684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3684
De teams psychiatrische dringende hulpverlening (5-4203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4203
De tekorten bij de spoedartsen en de herinvoering van de BAG-opleiding (5-2251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2251
De terugbetaling van Avastin (5-8239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8239
De terugbetaling van Avastin (Geneesmiddel voor behandeling van hersentumoren) (5-4028)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 37-38 5-251 COM p. 37-38 (PDF)
De terugbetaling van de percutane aortaklep (5-4039)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 28-30 5-251 COM p. 28-30 (PDF)
De terugbetaling van supplementen bij hospitalisatie (5-5961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-5961
De terugbetaling van supplementen bij hospitalisatie (Wetboek diverse Rechten en taksen) (5-5327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5327
De teruggeroepen heupprotheses (5-39)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 43-44 5-5 p. 43-44 (PDF)
De terugwerkende kracht van de reglementering van het Asbestfonds (5-5602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5602
De thesaurie van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging (5-8244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8244
De tijdelijke samenwerking tussen IVF-centra van het type A en B (5-2376)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 13-14 5-171 COM p. 13-14 (PDF)
De toebehoren voor inhalatietherapie (5-8782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8782
De toegang tot de intensieve geneeskunde voor geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde (5-4266)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 26 5-267 COM p. 26 (PDF)
De toekomst van het toekomstfonds voor de gezondheidszorg (5-5913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5913
De toekomst van het toekomstfonds voor de gezondheidszorg (5-6008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6008
De toezichtshonoraria voor artsen werkzaam in psychiatrische ziekenhuizen (5-9220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9220
De uitbating van het forensisch psychiatrisch centrum in Gent (Aanwijzing van een uitbater - Verdeling van de kosten tussen FOD Justitie en de FOD Volksgezondheid) (5-3293)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 22-24 5-217 COM p. 22-24 (PDF)
De uitgaven voor kinesitherapie (5-6770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6770
De uitgaven voor kinesitherapie in 2011 (5-8247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8247
De uitvoering van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis (5-9016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9016
De uitvoeringsbesluiten aangaande de asbestziekten (Tegemoetkoming van het Asbestfonds) (5-1393)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 54-55 5-99 COM p. 54-55 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten van de wet Colla (Erkenning van alternatieve geneeswijzen) (5-8781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8781
De vacuŁmtherapie in het kader van de wondzorg (5-5325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5325
De vergoeding van de gerechtspsychiaters (5-5600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5600
De vergoeding van verzekeringsinstellingen voor taken uitgevoerd in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (5-6768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6768
De vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen op basis van domperidone (5-8792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8792
De verhoging van de kans op hart- en vaataandoeningen voor bewoners in de buurt van de nationale luchthaven (5-2399)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 12-13 5-171 COM p. 12-13 (PDF)
De verlenging van de master-na-master ziekenhuisfarmacie en de erkenning tot ziekenhuisapotheker (5-2248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2248
De verlenging van de master-na-master ziekenhuisfarmacie en de erkenning tot ziekenhuisapotheker (5-4168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4168
De verplichte vaccinaties (Vrijspraak voor de ouders die de poliovaccinatie weigerden) (5-728)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 23-27 5-64 COM p. 23-27 (PDF)
De voorzitter van de Planningscommissie (Benoeming - Bepaling van het aantal vereiste zorgverstrekkers) (5-3954)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 34 5-251 COM p. 34 (PDF)
De vragen uit andere landen over domperidone (Mogelijke cardiale gevolgen) (5-3360)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 26-28 5-217 COM p. 26-28 (PDF)
De wachtdienst voor tandartsen (5-11055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11055
De wachtdienst voor tandartsen (Zie ook schriftelijke vraag 5-11055) (5-4265)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 25 5-267 COM p. 25 (PDF)
De wachtdiensten van de geneesheren-specialisten in de psychiatrie (5-8237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8237
De weigering van vaccinatie en de gevolgen van de vrijspraak en vrijstelling van poliovaccinatie door de correctionele rechtbank van Doornik (5-734)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 23-27 5-64 COM p. 23-27 (PDF)
De werkgerelateerde TBC-besmettingen en het Fonds voor de beroepsziekten (5-9069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9069
De werking van de paritaire commissie inzake de niet conventionele praktijken (5-11052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11052
De werking van de planningscommissie (Afschaffing van de numerus clausus voor een aantal groepen van artsen - Procedure - Zie ook mondelinge vraag 5-1257) (5-1273)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-137
p. 24-25 5-137 p. 24-25 (PDF)
De wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiaires die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen (5-1335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1335
De wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen (Beperking van de arbeidsduur tot 48 uur per week - Onbemande spoeddiensten) (5-445)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-38 COM
p. 16-20 5-38 COM p. 16-20 (PDF)
Diabetes - Diabetespas - Aantallen (5-562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-562
Diabetes - Diabetespas - Stand van zaken (5-7238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7238
Diabetes - Revalidatieovereenkomsten - Recente gegevens (5-8087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8087
Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Rapport - Pneumologen - Testen (5-9400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9400
Diploma's afkomstig uit het buitenland en de beroepserkenning van gezondheidszorgberoepen (Taalkennis - Taaltest voor artsen) (5-252)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 11-17 5-31 COM p. 11-17 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2009 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2011 (5-449)      
  Bespreking
5-9
p. 20-30 5-9 p. 20-30 (PDF)
   Doelstelling om 6% minder uit te geven tegen eind 2014 - Oprichting van een interne werkgroep bestaande uit het bestuur van de Senaat en de Quaestuur en een werkgroep Kamer/Senaat
5-9
p. 20-31 5-9 p. 20-31 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Louis Ide, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Een heffing op de premie voor hospitalisatieverzekeringen (5-8232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8232
Een mogelijke belangenvermenging bij het opstellen van het "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (5-6012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6012
Een nationale strategie voor aidsbestrijding (5-7951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7951
Een potentieel belangenconflict bij de Hoge Gezondheidsraad (5-7946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7946
Electro Convulsie Therapie - Ambulante zorgen - Opname - Daghospitalisatie - Stand van zaken (5-3835)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3835
Electro Convulsie Therapie - Ambulante zorgen - Opname - Daghospitalisatie - Stand van zaken (5-4213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4213
Epidemiologie - Studies en surveillances - Werklast - Strategische keuzes (5-8685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8685
European Antimicrobial Resistance Surveillance System - Netwerk - AntimicrobiŽle resistentie - Deelnemende laboratoria - Stand van zaken 2010 tot 2012 (5-8089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8089
Farmaceutische verstrekkingen - Geneesmiddelen - Uitgaven - Evolutie (5-5924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5924
Farmaceutische verstrekkingen - Geneesmiddelen - Uitgaven - Evolutie (5-8459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8459
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Rookverbod - Controles - Cijfers - Evolutie (5-5409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5409
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Rookverbod - Controles - Cijfers - Evolutie 2012 (5-8086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8086
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles - Missies - Monsternemingen - Inspecties - Cijfers - Resultaten (5-5920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5920
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Tabakwetgeving - Vragen - Inbreuken - Gevolgen (5-5919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5919
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Babyvoeding - Zuigflessen - Controle (5-5407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5407
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Horecasector - Gemeenschapskeukens - Voedselveiligheid - Controles - Evolutie (5-5410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5410
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Slachthuizen - Controles - Cijfers - Varkens (5-5411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5411
Feedback Antibiotica - Cijfers - Update - Plannen - Intermutualistisch Agentschap (5-5088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5088
FinanciŽle tegemoetkomingen aan beroepsorganisaties - Overzicht 2012 (5-8078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8078
Flitspalen - Evolutie - Verkeersboetes (5-7253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7253
Fonds Beroepsziekten - Statistieken periode 2009-2011 (5-6855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6855
Fonds Beroepsziekten - Verschillen Gewesten - Link SV 5900 (5-6854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6854
Fonds voor de beroepsziekten - Aantal uitkeringsgerechtigden (5-5900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5900
Fonds voor de beroepsziekten - Uitkeringsgerechtigden - Aantallen - Oorzaken (5-8077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8077
Fonds voor de beroepsziekten - Uitkeringsgerechtigden - Oorzaken (5-5657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5657
Forensisch psychiatrisch centrum - Antwerpen - Stand van zaken (5-7650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7650
G- en Sp-ziekenhuizen - Geriatrie - Revalidatie - Vlinderakkoord - Overheveling naar Vlaanderen - Budget - Statuut (5-8714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8714
Gastric bypass - Maagband - Gegevens 2009-2012 (5-8079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8079
GastroscopieŽn - ColoscopieŽn - Aantallen - Invloed van het preventieproject van de Franse Gemeenschap (5-205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-205
Gebruik van geneesmiddelen in BelgiŽ - Stijging - Resultaten van de rondetafelconferentie - Voorschrijfgedrag per regio (5-4165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4165
Gebruik van geneesmiddelen in BelgiŽ - Stijging - Resultaten van de rondetafelconferentie - Voorschrijfgedrag per regio (5-547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-547
Geconventioneerde artsen - Tarieven - Klachten - Gevolgen (5-8080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8080
Gedachtewisseling over de richtsnoeren in de uitvoeringsbesluiten van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, wat de osteopathie betreft (5-2197)      
  Verslag van mevrouw Valťrie Warzťe-Caverenne (K) en de heer Louis Ide (S)
5-2197/2
p. 1-17 5-2197/2 p. 1-17 (PDF)
Geestelijke gezondheidszorg - Gegevens 2012 (5-8081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8081
Geneesheren - Arbeidsduur - Plafond - Extra uren (5-8698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8698
Geneesheren - Arbeidsduur - Plafond - Extra uren (5-8699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8699
Geneeskundige commissies - Beroep tegen beslissingen - Opschorting visumintrekking - Gebruik (5-3746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3746
Geneeskundige commissies - Beroep tegen beslissingen - Opschorting visumintrekking - Gebruik (5-4212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4212
Geneesmiddelen - "Top 25" - Uitgaven - Defined daily dose - Aantal patiŽnten (5-8529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8529
Geneesmiddelen - Antidepressiva - Cardiovasculaire medicijnen - Gebruik - Kostprijs (5-8073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8073
Geneesmiddelen - Begrip "goedkoop geneesmiddel" - Begrip "goedkoopste geneesmiddel" - Voorschrift (5-9975)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9975
Geneesmiddelenbewaking - Neveneffecten - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Meldingen - Gevolgen (5-7728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7728
Generische geneesmiddelen - Voorschriften - Aantallen - Opdeling per gewest (5-5989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5989
Generische geneesmiddelen - Voorschriften in 2009 en de eerste helft van 2010 - Aantallen - Opdeling per gewest (5-411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-411
Generische geneesmiddelen en antibiotica - Aandeel ten opzichte van alle geneesmiddelen - Stand van zaken (5-7589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7589
Geriatrie - Endocrinologie - Dubbele erkenning - Schrapping (5-6167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6167
Gezien de regering besliste zowel de mondelinge vragen als de vragen om uitleg te laten beantwoorden door een staatssecretaris, beslist het Bureau dat alle fracties afzien van het stellen van mondelinge vragen en dat de ingediende mondelinge vragen kunnen worden omgezet in vragen om uitleg      
  5-5
p. 6-10 5-5 p. 6-10 (PDF)
  5-5
p. 54 5-5 p. 54 (PDF)
Gezondheidssector - Schoonmaakpersoneel - Vaccinatie tegen hepatitis B - Terugbetaling (5-550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-550
Gezondheidszorg - Gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde - Regionale verschillen (5-4166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4166
Gezondheidszorg - Gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde - Regionale verschillen (5-549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-549
Gezondheidszorg - Transfers - Uitgaven (5-8530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8530
Gezondheidszorg - Uitgaven tussen 2004 en 2009 - Verdeling tussen de gewesten (5-4167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4167
Gezondheidszorg - Uitgaven tussen 2004 en 2009 - Verdeling tussen de gewesten (5-558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-558
Gezondheidszorg - Verzuiling - Ziekenhuizen - Apotheken - Ziekenfondsen - Stand van zaken (5-6275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6275
Gezondheidszorg - Verzuiling - Ziekenhuizen - Apotheken - Ziekenfondsen - Stand van zaken (5-8205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8205
Gezondheidszorgberoepen - Diploma's afkomstig uit het buitenland - Erkenning - Cel internationale mobiliteit - Aanvragen - Evolutie (5-3479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3479
Gezondheidszorgberoepen - Diploma's afkomstig uit het buitenland - Erkenning - Cel internationale mobiliteit - Aanvragen - Evolutie (5-4199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4199
Gezondheidszorgberoepen - Diploma's afkomstig uit het buitenland - Erkenning - Cel internationale mobiliteit - Aanvragen - Evolutie (5-7465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7465
GeÔnterneerden - Commissies tot Bescherming van de Maatschappij - Activiteitenverslagen - Gerechtspsychiaters (5-7408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7408
GeÔnterneerden - Commissies tot Bescherming van de Maatschappij - Samenstelling - Vergaderingen (5-5984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5984
GeÔnterneerden - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Werkgroep Justitie en Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Vergaderingen - Resultaten (5-7647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7647
GeÔnterneerden - Eventuele overplaatsing naar Nederlandse centra (5-8682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8682
GeÔnterneerden - Wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis - Lacunes (5-7648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7648
Globale Medische Dossiers (GMD) - Aantallen in 2009 en de eerste helft van 2010 - Opdeling per gewest (5-413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-413
Globale medische dossiers (GMD) - Aantallen - Opdeling per gewest (5-548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-548
Globale medische dossiers (GMD) - Aantallen - Opsplitsing per gewest (5-1534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1534
Globale medische dossiers (GMD) - Evolutie (5-7239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7239
Griepvaccins - Tekort en contingentering - Openbare aanbesteding (5-7006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7006
Groeihormonen - Controle - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (5-5901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5901
HIV - AIDS - Gevallen - Evolutie - Europees Actieplan voor hiv/aids 2012-2015 (5-5923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5923
Heist-op-den-berg - Interventiedienst - Heists Interventieteam (5-5899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5899
Hemato-oncologie - Verstrekkingen artikels 33 en 33bis - Toename - Onderzoek - Technische Geneeskundige Raad (5-5397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5397
Hepatitis C - Behandeling - Gevallen - Uitgaven (5-8460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8460
Het 'No Fault' fonds (5-1501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1501
Het Asbestfonds (5-7445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7445
Het Asbestfonds (5-9065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9065
Het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (5-5329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5329
Het Intermutualistisch Agentschap (5-6013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6013
Het OMNIO-statuut (5-6769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6769
Het OMNIO-statuut en het statuut van voorkeursregeling (5-8796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8796
Het afschaffen van de numerus clausus (voor een aantal groepen artsen - Procedure waarbij de Planningscommissie advies moet verlenen - Zie ook mondelinge vraag 5-1273) (5-1257)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-136
p. 16-18 5-136 p. 16-18 (PDF)
Het akkoord met de Franklin Sleuyter foundation inzake de registratie van orgaandonoren (5-1398)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 57-58 5-99 COM p. 57-58 (PDF)
Het antibioticum Augmentin (5-8790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8790
Het bepalen van het invaliditeitspercentage bij kinderen met het syndroom van Down (5-1372)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 61-64 5-99 COM p. 61-64 (PDF)
Het beschermen van medische gegevens en het streven naar kwaliteit (Toegang tot de cijfers van de handhygiŽnecampagne tegen nosocomiale infecties in de ziekenhuizen - Verzamelen van gegevens door de federale overheid en de gemeenschappen) (5-421)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-47
p. 29-31 5-47 p. 29-31 (PDF)
Het bijzonder reservefonds van de ziekenfondsen in het kader van de financiŽle verantwoordelijkheid (5-5335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5335
Het budget van het RIZIV dat werd vastgelegd door het Verzekeringscomitť (Ziekenhuizen : investeringen in nieuwe jobs - Verdeelsleutel voor de toekenning van de bedragen tussen de verschillende ziekenhuizen - Vervanging van statutair personeel dat wegens ziekte langdurig afwezig is) (5-25)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 5-7 5-4 COM p. 5-7 (PDF)
Het budget voor huisartsengeneeskunde in 2013 (Huisartsenwachtposten) (5-7936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7936
Het conflict tussen het RIZIV en een arts die opkomt voor patiŽnten met chronisch vermoeidheidssyndroom (5-2799)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 35-37 5-198 COM p. 35-37 (PDF)
Het eerste Kankerplan (5-8242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8242
Het eerste Kankerplan - Gesubsidieerde projecten - Aantal - Aard - Motivering (5-6663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6663
Het gebruik van Avastin voor hersentumoren (Budget) (5-3548)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 34 5-230 COM p. 34 (PDF)
Het gebruik van de hERG-test om sommige neveneffecten van geneesmiddelen op te sporen (5-8794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8794
Het gebruik van geneesmiddelen in rustoorden (5-7949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7949
Het gebruik van professionele diesel door ambulance-diensten (5-9541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9541
Het geheimhouden van de informatie over hygiŽne in ziekenhuizen (Ziekenhuisbacterie - Wenselijkheid om de resultaten over de handhygiŽne te publiceren) (Zie ook schriftelijke vraag 5-2619) (5-959)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 5-8 5-80 COM p. 5-8 (PDF)
Het globaal medisch dossier (Beheer door het wijkgezondheidscentrum of door de vaste huisarts - Kotstudenten) (5-3546)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 30-32 5-230 COM p. 30-32 (PDF)
Het hadroncentrum dat het Waalse Gewest wil oprichten (kankerbehandeling) (5-6007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6007
Het hadrontherapiecentrum en andere initiatieven van het nationaal kankerplan (5-5324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5324
Het kadaster voor huisartsen (5-8248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8248
Het kadaster voor medische beroepen (5-5334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5334
Het kadaster voor medische beroepen (5-6032)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6032
Het lastenboek voor de haalbaarheidsstudie in het kader van de bouw van een centrum voor hadrontherapie (5-2255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2255
Het moratorium op het aantal apotheken (5-7955)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7955
Het moratorium op het aantal low-caredialyses (5-6395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6395
Het no fault-fonds (Fonds voor medische ongevallen - Vergoeding van medische fouten, waaronder ziekenhuisinfecties - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Voorziene budget) (5-36)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 11-13 5-4 COM p. 11-13 (PDF)
Het rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid rond hiv-infecties en de nationaliteit van de gediagnosticeerde patiŽnten (5-148)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-20 COM
p. 11-16 5-20 COM p. 11-16 (PDF)
Het reservefonds van de ziekenfondsen (5-5583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5583
Het risico op overlijden na het gebruik van geneesmiddelen met domperidone (5-3367)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 26-28 5-217 COM p. 26-28 (PDF)
Het stopzetten van de productie van een antibioticum door het bedrijf GSK (Augmentin) (5-766)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-84
p. 24-26 5-84 p. 24-26 (PDF)
Het stopzetten van de productie van het antibioticum Augmentin (5-2915)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 40 5-198 COM p. 40 (PDF)
Het subrogatierecht van het Asbestfonds (Terugvordering van de tegemoetkomingen bij de aansprakelijke derde) (5-1394)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 55-56 5-99 COM p. 55-56 (PDF)
Het systeem van de financiŽle verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen (5-6005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6005
Het ter beschikking stellen van voorschriftvrije medicatie aan zorgverleners vanuit de ziekenhuisapotheek (5-6015)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6015
Het toekomstfonds voor de gezondheidszorg (5-5584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5584
Het tweede Kankerplan - Geselecteerde projecten - Doelstellingen - Motivering - Toegekende subsidies (5-6664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6664
Het uitgangsexamen kinesitherapie (Afschaffing) (5-156)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-23
p. 12-14 5-23 p. 12-14 (PDF)
Het uitgangsexamen kinesitherapie (voor het burgerlijk jaar 2012 - Contingentering - Afschaffing) (5-2305)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 9-11 5-158 COM p. 9-11 (PDF)
Het verplaatsen van apotheken (5-7933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7933
Het verplicht maken van de aanvullende zorgverzekering en de gevolgen voor de kleinere ziekenfondsen (5-1200)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 33-36 5-93 COM p. 33-36 (PDF)
Het weggooien van gezond donorbloed (5-2179)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 5-6 5-158 COM p. 5-6 (PDF)
Horeca - Rookverbod - Controles - Stand van zaken (5-6432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6432
Horeca - Rookverbod - Controles - Stand van zaken (5-6536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6536
Hospitalisatieverzekering - Privťverzekeraars - Chronische ziektes - Mensen met een beperking - Overzicht (5-8540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8540
Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen - Opdeling per gewest - Opdeling per verzekeraar (5-409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-409
Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen in 2009 en de eerste helft van 2010 - Uitsplitsing per gewest (5-542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-542
Hospitalisatieverzekeringen - Chronische ziektes - Beperkingen - Ziekenfondsen - Assuralia - Stand van zaken (5-7422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7422
Hospitalisatieverzekeringen - Medische materialen - Aanrekening van ereloonsupplementen (5-10227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10227
Hospitalisatieverzekeringen aangeboden door privťverzekeraars - Aantallen - Chronisch zieken - Mensen met een beperking (5-8611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8611
Huisartsen - Erkenning - Mogelijk verlies (5-8686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8686
Huisartsen - Erkenningscriteria - Gespecialiseerde huisartsen (5-7588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7588
Huisartsen - Huisartsen in opleiding - Elektronisch medisch dossier (5-8076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8076
Huisartsen - Huisbezoeken - Cijfers (5-3264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3264
Huisartsen - Huisbezoeken - Cijfers (5-4176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4176
Huisartsen - Huisbezoeken in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Aantallen - Uitsplitsing per gewest (5-410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-410
Huisartsen - Impulsfondsen Impulseo I,II en III - Aanvragen en wachttijd per gewest - Verloop uitbetaling (5-8687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8687
Huisbezoeken - Huisartsen - Stand van zaken (5-7240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7240
Huisbezoeken - Kinesitherapeuten - Stand van zaken (5-7241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7241
Huisbezoeken in rust- en verzorgingstehuizen - Cijfergegevens (5-7592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7592
Impulseo II en het advies van de auditeur van de Raad van State (Toelage voor administratieve kosten en andere praktijkondersteuning voor huisartsen - Discriminatie van de soloartsen) (5-772)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 29-30 5-64 COM p. 29-30 (PDF)
Inbreuken op de tabakswetgeving - Stand van zaken (5-7591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7591
Inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten - Regionale spreiding (5-6818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6818
Inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten - Stand van zaken 2012 (5-8074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8074
Inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten - Stand van zaken 2012 (5-8487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8487
Instituut voor gerechtelijke opleiding - Budgetten - Verdeling (5-3262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3262
Instituut voor gerechtelijke opleiding - Budgetten - Verdeling (5-4218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4218
Instituut voor gerechtelijke opleiding - Opleiding - Budgetten - Verdeling (5-4214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4214
Instituut voor gerechtelijke opleiding - Opleiding - Budgetten - Verdeling (5-704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-704
Integratietegemoetkoming voor gehandicapten - Regionale spreiding (5-6816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6816
Integratietegemoetkoming voor gehandicapten - Stand van zaken 2012 (5-8075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8075
Integratietegemoetkoming voor gehandicapten - Stand van zaken 2012 (5-8488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8488
Intermutualistisch Agentschap (IMA) - Gegevensverzameling - Financiering (5-3267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3267
Intermutualistisch Agentschap (IMA) - Gegevensverzameling - Financiering (5-4179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4179
Intermutualistisch Agentschap - Feedbackreportages - Vergoeding - Andere instanties die data leveren - Begrote uitgave (5-8461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8461
Intermutualistisch agentschap - Verzamelen van gegevens - Vergoeding door de overheid (5-543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-543
Internering - Aantal reÔntegraties en invrijheidstellingen - Recente euthanasieaanvraag (5-6882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6882
Internering - Bouw van twee nieuwe centra - ReÔntegratiebeleid (5-2384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2384
Internering - Bouw van twee nieuwe centra - ReÔntegratiebeleid (5-4217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4217
Internering - Budgettaire meervraag - Resultaat - Commissies tot bescherming van de maatschappij - ICT-applicatie SURTAP (5-10002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10002
Internering - Commissie tot bescherming van de maatschappij - Aantal behandelde dossiers (5-544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-544
Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Cijfergegevens (5-2382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2382
Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Cijfergegevens (5-4215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4215
Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Cijfergegevens (5-7923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7923
Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Verschillen in de beoordeling (5-2383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2383
Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Verschillen in de beoordeling (5-4216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4216
Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Verschillen in de beoordeling - EnquÍte (5-5986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5986
Internering - Gedetineerden - Commissies tot Bescherming van de Maatschappij - Cijfergegevens - Registratie (5-5985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5985
Internering - Vrijstellingen op proef - Commissies voor de bescherming van de maatschappij - EnquÍte - Resultaten (5-7424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7424
Interneringen - Commissies ter bescherming van de maatschappij - Werking - Aantal behandelde dossiers en gevolgen (5-1944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1944
Interneringsbeleid - Nederland - Gespecialiseerde centra - Pieter Baan Centrum - Onderzoek - Klassen en gradaties (5-7649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7649
Invaliden - Ziektegroepen - Cijfermateriaal (5-8463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8463
Invaliden - Ziektegroepen - Cijfers - OBSI-schaal (5-5742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5742
Invaliden - Ziektegroepen - Regionale cijfers - OBSI-schaal - Psychische stoornissen - Evolutie (5-5402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5402
Invaliden per ziektegroepen - Stand van zaken (5-9374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9374
Invaliditeit en onverklaarbare lichamelijke klachten (5-9066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9066
Invaliditeitsverzekering - Uitgaven - Regionale spreiding (5-6842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6842
Jeugdrechter - Minderjarigen - Ontvoogding (5-6228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6228
Jeugdrechter - Uit handen geven van minderjarigen - Stand van zaken (5-6227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6227
Kadaster van medische beroepen - Kadaster voor huisartsen - Gegevens (5-7020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7020
Kankerplan - Evaluatie - Budget (5-7787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7787
Keizersneden - Recente cijfers (5-7243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7243
Kinderbijslag - Kinderen die buiten BelgiŽ worden opgevoed - Cijfergegevens (5-11104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11104
Kinesitherapeuten - Contingentering - RIZIV-nummer - Zelfstandigen en loondienst (5-8527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8527
Kinesitherapeuten - Huisbezoeken - Cijfers (5-3266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3266
Kinesitherapeuten - Huisbezoeken - Cijfers (5-4178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4178
Kinesitherapeuten - Huisbezoeken in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Aantallen - Gewestelijke opdeling (5-4162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4162
Kinesitherapeuten - Huisbezoeken in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Aantallen - Gewestelijke opdeling (5-468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-468
Kinesitherapie - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Uitgaven 2011 (5-7019)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7019
Kinesitherapie - Uitgaven - Kwalificatiecode 526 - Aantal kinesitherapeuten per gewest (5-8689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8689
Klinische laboratoria - Kwaliteitscontrole - Evolutie (5-7244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7244
Laboratoria klinische biologie - Accreditatie - Kwaliteitscontrole (5-2646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2646
Loopbaanonderbreking voor medische bijstand - Stand van zaken 2012 (5-8466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8466
Loopbaanonderbreking voor medische bijstand - Thematische verloven - Zware ziekte - Controles (5-5743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5743
Loopbaanonderbreking voor medische bijstand - Unieke personen - Overzicht - Controlesysteem (5-10107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10107
Magistrale bereidingen - Evolutie (5-7245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7245
Magistrale bereidingen - Uitgaven in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Opdeling per gewest (5-469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-469
Maximumaantal mondelinge vragen en vragen om uitleg die per fractie mogen worden gesteld - Mechanisme D'Hondt      
  5-5
p. 7-8 5-5 p. 7-8 (PDF)
Maximumfactuur (MAF) - Uitgaven - Aantal gebruikers (5-8531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8531
MediPrima - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Medische kosten - Verpleeginstellingen - Stand van zaken (5-10108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10108
Medisch materiaal - Terugbetaling - Ereloonsupplementen - Hospitalisatieverzekering (5-7988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7988
Medische beeldvorming - CT-scan - PET-scan - NMR-scan - Evolutie - Ambulante radiografie (5-5925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5925
Medische beeldvorming - CT-scans na NMR-onderzoek - Stand van zaken (5-7290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7290
Medische beeldvorming - Voorschrijven - Nieuwe regels - Naleving (5-8691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8691
Medische beeldvorming - Ziekenhuizen - Uitgaven (5-8532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8532
Medische beroepen - Kadaster - Stand van zaken (5-1675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1675
Medische huizen - Aantallen - Verpleegkundigen - PatiŽnten - Uitgaven - Evolutie (5-7246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7246
Medische huizen - Structuur - Uitgaven (5-695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-695
Menselijke weefsels - Cijfers (5-7247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7247
Methadongebruik - Registratiesysteem - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Stand van zaken (5-10003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10003
Methadongebruikers - Registratie - Bevoegdheid - Aantallen (5-1677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1677
Methadongebruikers - Stand van zaken - Aantallen - Dubbelregistratie - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) (5-8533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8533
Minimale verpleegkundige gegevens (MVG) - Vervanging door de Verpleegkundige Gegevens van de Minimale Ziekenhuisgegevens (VG-MZG) - Verpleegkundige zorgprofielen - Onderzoek (5-8697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8697
Moederschapsverzekering - Uitgaven - Regionale spreiding (5-6845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6845
Moleculaire DNA-tests - Cijfergegevens (5-7587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7587
Moleculaire diagnostiek - Uitgaven (5-10296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10296
NMR en CT scans, de regionale verschillen hierin en de niet begrote meeruitgave als gevolg van een ingreep in de nomenclatuur (5-3680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3680
NMR en CT scans, de regionale verschillen hierin en de niet begrote meeruitgave als gevolg van een ingreep in de nomenclatuur (5-4200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4200
Nieraandoeningen - Dialyse - Cijfers voor 2009 en 2010 - Regionale opdeling (5-412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-412
Niet-EU-onderdanen - Medische zorg in BelgiŽ - Stand van zaken (5-7402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7402
Niet-EU-onderdanen - Medische zorg in BelgiŽ - Stand van zaken (5-7403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7403
Niet-nagekomen afspraken in de medische sector (door patiŽnten) (5-5336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5336
No fault-fonds - Aantal aanvragen per gewest - Behandelde aanvragen - Vergoedingen en werkingsbudget (5-8692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8692
OMNIO-statuut - Statuut verhoogde tegemoetkoming - Controle (5-8982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8982
OMNIO-statuut - Statuut verhoogde tegemoetkomingen - Rechthebbenden - Sociale attesten - Ziekenfondsen - Vervoersmaatschappijen - Uitwisseling van gegevens (5-8980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8980
OMNIO-statuut - Uitgaven - Aantal verzekerden - Cijfers (5-5083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5083
OMNIO-statuut - Uitgaven - Evolutie (5-3376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3376
OMNIO-statuut - Uitgaven - Evolutie (5-4197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4197
OMNIO-statuut - Voorkeursregeling - Aantallen - Uitgaven (5-7425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7425
Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden ("Vlinderakkoord") (5-2369)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof ("Vlinderakkoord" - Beroep bij het Grondwettelijk Hof tegen de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij een sanctie wordt opgelegd aan kandidaten verkozen om te zetelen in de Kamer - Zie ook doc. 5-2374 en 5-2376) (5-2375)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten ("Vlinderakkoord") (5-2373)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Procedure om de herziening mogelijk te maken van niet voor herziening vatbare grondwetsartikelen met het oog op de uitvoering van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming - Overgangsbepaling - Autonomie van de gewesten t.a.v. de provincies - Recht op kinderbijslag - Hervorming van het tweekamerstelsel - Toevertrouwen van de residuaire wetgevende bevoegdheden aan de Kamer - Gelijktijdigheid van de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement - Bij voortijdige ontbinding zal de nieuwe federale legislatuur duren tot de dag van de verkiezingen van het Europees Parlement - Duur van de legislatuur van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten - Verbod op het wijzigen van de kieswetgeving op minder dan een jaar vůůr de geplande datum van de verkiezingen - Modaliteiten ter behartiging van de belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant, voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement - Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten - Belangenconflictprocedure inzake personenbelasting - Bevoegdheid van de Raad van State en federale administratieve rechtscolleges inzake de privaatrechtelijke gevolgen van een beslissing - Positief injunctierecht van de Gemeenschappen en Gewesten - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Toevertrouwen van opdrachten aan het Rekenhof door de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van decreet) (5-1532)      
  Bespreking
5-52
p. 8-60 5-52 p. 8-60 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1670)      
  Amendement nr 1 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1670/2
p. 1-2 5-1670/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1670/2
p. 2-3 5-1670/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-68
p. 29-31 5-68 p. 29-31 (PDF)
   Jaarlijkse mededeling door de farmaceutische bedrijven, voor vergoedbare specialiteiten onder octrooibescherming, aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, van de prijzen in andere landen : wijziging van artikel 72bis, ß1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
5-68
p. 30-31 5-68 p. 30-31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-2169)      
  Amendement nr 6 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Strijd tegen de sociale fraude in de sector van de kinderbijslag : opschorting van de betaling
5-2169/6
p. 1-4 5-2169/6 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-109
p. 25-32 5-109 p. 25-32 (PDF)
   Strijd tegen de sociale fraude in de sector van de kinderbijslag - Nota van de staatssecretaris - De heer Louis Ide wenst dat deze nota bij amendement wordt aangenomen
5-109
p. 25-31 5-109 p. 25-31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1545)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Louis Ide
5-1545/2
p. 1-4 5-1545/2 p. 1-4 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Controle door het Grondwettelijk Hof van de wettigheid van de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij sancties worden opgelegd aan kandidaten verkozen voor de Kamer - Zie ook doc. 5-2375 en 5-2376) (5-2374)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Uitsluiten van elke procedure inzake belangenconflicten betreffende federale regels die betrekking hebben op de vestiging en de toepassing van de personenbelasting) (5-2371)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gewestelijke volksraadplegingen) (5-2372)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Onverklaarbare lichamelijke klachten - Invaliditeit - Cijfers - Stand van zaken (5-7229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7229
Operatieve hulp - Uitgaven (5-10293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10293
Opticiens - Aantallen - Uitgaven - Evolutie (5-7248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7248
Orde van geneesheren - Verplicht lidmaatschap - Ambtenaren-artsen (5-6847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6847
Ouderenzorg - Over te dragen bevoegdheden - Financiering (5-8325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8325
PET-scans - PET-centra - Verstrekkingen (5-7000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7000
Palliatieve verzorging - Multidisciplinaire begeleidingsteams - Unieke forfaitaire honoraria (5-3280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3280
Palliatieve verzorging - Multidisciplinaire begeleidingsteams - Unieke forfaitaire honoraria (5-4186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4186
Palliatieve zorg - Toekennen van het palliatief statuut - Erkenning als palliatief patiŽnt - Overzicht (5-10068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-10068
Palliatieve zorg - Uitgaven - Centra en dagcentra (5-8534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8534
Palliatieve zorgen - Uitgaven (5-3281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3281
Palliatieve zorgen - Uitgaven (5-4187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4187
Palliatieve zorgen - Uitgaven in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Opdeling per gewest (5-4163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4163
Palliatieve zorgen - Uitgaven in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Opdeling per gewest (5-470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-470
Paramedische Interventie Teams - Financiering - Analyse (5-7249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7249
Paramedische beroepen - Erkenning - Ergotherapeut - Klinisch psycholoog - Prioriteiten - Uitvoeringsbesluiten (5-5406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5406
Paramedische interventie teams - Organisatie - Stand van zaken (5-3287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3287
Paramedische interventie teams - Organisatie - Stand van zaken (5-4193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4193
Parkeerkaarten - Invaliditeit - Stand van zaken - Fraude (5-7406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7406
Parkeerkaarten - Tijdelijke situaties van beperkte mobiliteit - Voorrangskaart (5-7407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7407
Pathogeenreductie in bloedplaatjesconcentraten (Verplichting of vrije keuze - Advies van de Hoge Gezondheidsraad - PRCP) (5-961)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 11-13 5-80 COM p. 11-13 (PDF)
Pediatrische hematologen en oncologen - Erkenning - Samenstelling van de erkenningscommissie - Aantal per gewest (5-8693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8693
Pediatrische hematologie en oncologie - Nomenclatuurnummer - Cijfers (5-3282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3282
Pediatrische hematologie en oncologie - Nomenclatuurnummer - Cijfers (5-4188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4188
Permanente audit - Medische beeldvorming - Stijgende uitgaven - Actieplan (5-3278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3278
Permanente audit - Medische beeldvorming - Stijgende uitgaven - Actieplan (5-4184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4184
Permanente audit - Ziekte van Lyme - Stijging uitgaven - Luxemburg (5-3270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3270
Permanente audit - Ziekte van Lyme - Stijging uitgaven - Luxemburg (5-4182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4182
Persoonlijk feit van de heer Louis Ide (Uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds)      
  5-134
p. 44 5-134 p. 44 (PDF)
Prenatale screening - Vruchtwaterpuncties - Vlokkentesten - Aantallen - Opdeling per gewest (5-559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-559
Prenatale screening - Vruchtwaterpuncties - Vlokkentesten - Aantallen - Opdeling per gewest (5-8203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8203
Primaire arbeidsongeschiktheid - Uitgaven - Regionale spreiding (5-6843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6843
Primaire arbeidsongeschiktheid - Vergoede gevallen - Toename (5-3283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3283
Primaire arbeidsongeschiktheid - Vergoede gevallen - Toename (5-4189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4189
Primaire arbeidsongeschiktheid - Vergoedingen - Overzicht (5-8535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8535
Primaire arbeidsongeschiktheid - Vergoedingen - Toename (5-5626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5626
Procedure voor terugzending naar commissie - Toepassing van artikel 40.3 van het Reglement      
  5-148
p. 66-67 5-148 p. 66-67 (PDF)
Progressieve werkhervatting - Opvolging door adviserende geneesheren (5-3279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3279
Progressieve werkhervatting - Opvolging door adviserende geneesheren (5-4185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4185
Progressieve werkhervattingen (5-3284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3284
Progressieve werkhervattingen (5-4190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4190
Protest omdat een senator commentaar geeft bij de mondelinge vraag van een andere senator      
  5-23
p. 10-12 5-23 p. 10-12 (PDF)
Psychiatrie - Uitgaven (5-10297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10297
Quinolones - Impactmeting - Maatregelen - Opsplitsing resultaten per gewest (5-8694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8694
RIZIV - Geestelijke gezondheidszorg - Uitgaven - Evoluties van 2002 tot en met de eerste helft van 2010 (5-705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-705
RIZIV - Menselijke weefsels - Uitgaven - Stijging voor het onderdeel "buitenlandse weefsels" (5-708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-708
RIZIV - Overeenkomst tussen artsen en ziekenfondsen - Deconventionering - Aantallen (5-1676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1676
RIZIV - Rust- en verzorgingstehuizen (RVT), rustoorden voor bejaarden (ROB) en centra voor dagverzorging (CDV) - Uitgaven voor 2008, 2009 en de eerste helft van 2010 (5-707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-707
Radio-isotopen - Uitgaven (5-8538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8538
Radiologie - Vermindering budget - Aantal, soorten en types onderzoeken - Opsplitsing per gewest (5-8695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8695
Radiotherapie - Satellieten - Samenwerkingsverbanden - Behandelingen (5-9346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9346
Radiotherapiecentra - Cijfers - Controle (5-3285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3285
Radiotherapiecentra - Cijfers - Controle (5-4191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4191
Referentiebedragen - Ziekenhuizen - Terugbetaling (5-5405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5405
Registratie tot zorgkundige - Aanvragen - Overzicht (5-8207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8207
Regulering van takeldiensten en het innen van takelkosten (Foutief of hinderlijk parkeren) (5-1208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1208
Reiskosten van patiŽnten - Uitgaven (5-8522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8522
Remgelden - Recente gegevens (5-8523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8523
Revalidatieovereenkomsten - Overheveling naar de deelstaten (5-8013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8013
Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Dienst voor administratieve controle - Controle op zorgverleners - Conformiteit van de getuigschriften en facturen - Stand van zaken (5-6998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6998
Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Dienst voor administratieve controle - Controle op zorgverleners - Minimale prestaties - Stand van zaken (5-6996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6996
Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Dienst voor administratieve controle - Controle op zorgverleners - Tijdige aflevering van getuigschriften - Stand van zake (5-6997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6997
Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geestelijke gezondheidszorg - Uitgaven - Evolutie (5-5543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5543
Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-ambtenaren - Cumulatie ten onrechte (5-5678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5678
Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-ambtenaren - Machtiging tot cumulatie (5-5679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5679
Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-ambtenaren - Toelage ter compensatie van het verbod op enige andere medische praktijk (5-5677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5677
Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-ambtenaren - Toelage ter compensatie van het verbod op enige andere medische praktijk - Taalgroepen - Stijging (5-7401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7401
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) - Aantal deelnemers - Kostprijs (5-561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-561
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) - Evaluatie-projecten - Methodologie - Impact (5-6410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6410
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) - Nationale EnquÍte Cel (CENEC) - Thematische enquÍtes - Methodologie - Impact (5-6411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6411
Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIVIZ) - Klachten - Analyse (5-3268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3268
Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIVIZ) - Klachten - Analyse (5-4180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4180
Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Gezondheidszorg - Gemiddelde honoraria van de specialismen (5-3263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3263
Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Gezondheidszorg - Gemiddelde honoraria van de specialismen (5-4175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4175
Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Klachten - Cijfers - Aard - Recurrente problemen - Online formulier (5-5089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5089
Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Klachten - Overzicht - Projecten - Online klachtenformulier (5-8524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8524
Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Tandartsen - Uitgaven (5-8528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8528
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Aanschrijfactie gynaecologen - Effecten (5-5403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5403
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Stamcellen - Uitgaven - Overzicht (5-8526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8526
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Uitgaven - Vroedvrouwen (5-5399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5399
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) - Deelnemers - Kostprijs (5-8096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8096
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kinesitherapie - Uitgaven - Opsplitsing per gewest en per nomenclatuurnummer (5-8199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8199
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Dialyses - Cijfergegevens (5-7586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7586
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Dialyses - Cijfers voor 2010 (5-1538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-1538
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Dialyses - Cijfers voor 2010 (5-3691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3691
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Dialyses - Cijfers voor 2010 (5-4207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4207
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Dialyses - Cijfers voor 2012 (5-8088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8088
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Tandheelkundige verstrekkingen - Uitgaven (5-1536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-1536
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Tandheelkundige verstrekkingen - Uitgaven (5-3693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3693
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Tandheelkundige verstrekkingen - Uitgaven (5-4209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4209
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Benoemingen (5-5997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5997
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Benoemingen (5-5998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5998
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle - Arbeidsongeschiktheid van sociaal verzekerden - Onderzoeken - Stand van zaken (5-7018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7018
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-ambtenaren - Cumulatie ten onrechte (5-8083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8083
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-ambtenaren - Machtiging tot cumulatie - Cijfergegevens 2012 (5-8082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8082
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Inkomsten uit internationale verdragen (5-8462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8462
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Permanente audit - Kinderneurologen - Neurologen - Herwaardering - Impact - Consumptie - Cijfers (5-3301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3301
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Permanente audit - Kinderneurologen - Neurologen - Herwaardering - Impact - Consumptie - Cijfers (5-4196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4196
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Permanente audit - Raadplegingen - Kinderneurologen - Pediaters (5-7400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7400
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Quinolones - Voorschrijfgedrag - Huisartsen - Impactmeting (5-5396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5396
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Rusthuizen - Personeel - Subsidies - Macroplafond - Overschrijdingen (5-8525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8525
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Taalheelkundige zorgen - Preventief mondonderzoek - Regionale verschillen - Promotiecampagnes (5-5408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5408
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Uitgaven - Vroedvrouwen (5-8202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8202
Robotchirurgie - Da Vinci-robot - PatiŽnten - Ereloonsupplementen (5-7999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7999
Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - Huisbezoeken in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Aantallen - Opdeling per gewest (5-4164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4164
Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - Huisbezoeken in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Aantallen - Opdeling per gewest (5-471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-471
Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - Rustoorden voor bejaarden (ROB) - Centra voor dagverzorging (CDV) - Cijfers - Evolutie (5-7250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7250
Rust- en verzorgingstehuizen - Huisbezoeken - Cijfers (5-3265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3265
Rust- en verzorgingstehuizen - Huisbezoeken - Cijfers (5-4177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4177
Schmallenbergvirus - Schapen - Misvormingen bij lammeren - Cijfers - Actieplan - Onderzoek (5-5983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5983
Seksueel misbruik door hulpverleners (in de gezondheidscentra) (5-575)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 14-17 5-64 COM p. 14-17 (PDF)
Sociaal statuut - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Geneesheren-inspecteur - Tandartsen (5-5680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5680
Sociaal statuut - Sociale voordelen - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Geneesheren-inspecteur - Tandartsen (5-8071)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8071
Sociale derdebetaler - Gebruik - Rechthebbenden - Uitgaven - Evolutie van de reglementering (5-8889)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8889
Sociale derdebetalersregeling - Cijfers 2011 en 2012 (5-9941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9941
Sociale derdebetalersregeling - Misbruik - Controles - Overzicht (5-10069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-10069
Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen - Audit (5-5922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5922
Speekseltest - Betrouwbaarheid - Vals positieve resultaten - Alternatieven (en resolutie S 5-605) (5-567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-567
Spoedgevallendiensten - Interventie van een kinder- en jeugdpsychiater - Nomenclatuurnummer 590450 - Aantal en uitgaven per gewest (5-8688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8688
Staat van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Beoordeling door de bevoegde medische instanties - Kwaliteit van de beslissingen (5-3694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3694
Staat van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Beoordeling door de bevoegde medische instanties - Kwaliteit van de beslissingen (5-4210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4210
Staat van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Beoordeling door de bevoegde medische instanties - Kwaliteit van de beslissingen (5-624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-624
Studenten geneeskunde - Contingentering - Lissage - Stand van zaken (5-5902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5902
Studenten geneeskunde - Contingentering - Lissage - Stand van zaken (5-8097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8097
Syndroom van Down - Bepalen van het invaliditeitspercentage - Regionale verdeling (5-1494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-1494
Syndroom van Down - Bepalen van het invaliditeitspercentage - Regionale verdeling (5-545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-545
Taaltesten bij de erkenning van buitenlandse artsen afkomstig uit de Europese Unie (5-29)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-12
p. 20-23 5-12 p. 20-23 (PDF)
Tabacologen - Cijfers - Aantallen - Evolutie (5-7251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7251
Tabacologen - Erkenning - Aantallen - Criteria (5-3288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3288
Tabacologen - Erkenning - Aantallen - Criteria (5-4194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4194
Tandartsen - Uitgaven (5-8200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8200
Tandartsenpraktijk - Conventionele radiotherapie - Orthopantogram - Uitgaven (5-8539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8539
Tandheelkundige verstrekkingen - Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Cijfers - Evolutie (5-3377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3377
Tandheelkundige verstrekkingen - Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Cijfers - Evolutie (5-4198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4198
Tandheelkundige zorgen - Regionale verschillen - Scans - RŲntgenopnames (5-5404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5404
Technische prestaties - Cijfergegevens (5-7590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7590
Tegemoetkoming "hulp voor bejaarden" - Regionale spreiding (5-6819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6819
Test-Aankoop en de gevolgen van het openbaar maken van de cijfers omtrent ziekenhuishygiŽne (5-2619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2619
Test-Aankoop en de gevolgen van het openbaar maken van de cijfers omtrent ziekenhuishygiŽne (5-4170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4170
Thuisverpleging - Evolutie (5-7252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7252
Thuisverpleging - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Uitgaven (5-3289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3289
Thuisverpleging - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Uitgaven (5-4195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4195
Tienerzwangerschappen - Seksueel overdraagbare aandoeningen - Gebruik van anticonceptiemiddelen - Abortus en morning-afterpil - Evolutie sinds de abortuswetgeving (5-557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-557
Tuberculose - Opvolging - Gedwongen opname en isolatie - Afdwingen van een behandeling (5-9376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9376
Tuberculose en de opvolging ervan in BelgiŽ (5-2250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2250
Tuberculose en de opvolging ervan in BelgiŽ (5-4169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4169
Turkije - Nieuwe gezondheidswet - Medische hulp aan mensen in nood - Onafhankelijke gezondheidswerkers - Internationale deontologische code voor hulpverleners (5-11103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11103
Tweede reeks hoorzittingen over de tenuitvoerlegging van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, partim osteopathie (5-2197)      
  Verslag van mevrouw Valťrie Warzťe-Caverenne (K) en de heer Louis Ide (S)
5-2197/1
p. 1-41 5-2197/1 p. 1-41 (PDF)
Uit handen geven van minderjarigen - Cijfergegevens (5-7426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7426
Uitgaven - PatiŽnten - Bandagisten - Orthopedische materiaal (5-3258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3258
Uitgaven - PatiŽnten - Bandagisten - Orthopedische materiaal (5-4171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4171
Uitgaven voor geneeskundige verstrekkingen - Overzicht 2008 tot 2012 (5-8072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8072
VZW e-care - Oprichting - Statuten - Leden (5-8090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8090
Vaccinaties - Dekkingsgraad (5-8201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8201
Vaderschapsuitkering - Uitgaven - Regionale spreiding (5-6846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6846
Verhoogde tegemoetkomingen - Hoedanigheid van de rechthebbenden - Overzicht (5-8983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8983
Verpleegkundigen - Uitgaven per gewest - Thuisverpleging - Ziekenhuisverpleging (5-8696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8696
Verplichte verzekering geneeskundige verzorging - Rekeningen (5-6820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6820
Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging - Begroting (5-9395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9395
Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging - Thesaurie - Dagelijkse thesaurievereisten - Bronnen (5-6821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6821
Verstrekkingen neurologie en kinderneurologie - Raadplegingen - Cijfers (5-8464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8464
Verzekerden die een recht openen op het OMNIO-statuut - Leeftijd (5-8981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8981
Verzekeringsinstellingen - Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging - Vergoeding - Administratiekosten (5-8457)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8457
Voorschrijven scans - Regionale verschillen - Evolutie - Sensibiliseringscampagne (5-5400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5400
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - GecoŲpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoŲpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoŲpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geŽvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan ťťn jaar vůůr de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de kandidaatstelling van een lid van een Gewest- of Gemeenschapsparlement of een Gewest- of Gemeenschapsregering bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (5-866)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-428)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement (5-435)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoŲpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriŽle kabinetten) (5-930)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Huub Broers en mevrouw Liesbeth Homans
5-930/1
p. 1-3 5-930/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Louis Ide
5-930/2
p. 2-3 5-930/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2 en 4 van de heer Louis Ide c.s.
5-930/2
p. 1-2 5-930/2 p. 1-2 (PDF)
  5-930/2
p. 3 5-930/2 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-95
p. 24-27 5-95 p. 24-27 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ("Vlinderakkoord" - Uitbreiding van de constitutieve autonomie tot de regels betreffende de samenstelling van het Parlement, de plaatsvervangers, het invoeren van een gewestelijke kieskring en de devolutieve werking van de kopstem) (5-1572)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving wat de elektronische mandatenaangifte betreft (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving met betrekking tot de elektronische mandatenaangifte en de bekendmaking van de mandatenlijsten op de webstek van het Rekenhof) (Aangifte bij het Rekenhof van de mandaten onder elektronische vorm - Wijziging bijzondere wetten 2 mei 1995 en 26 juni 2004 - Zie ook doc. 5-1962) (5-1961)      
  Algemene bespreking
5-95
p. 24-27 5-95 p. 24-27 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor het Waalse Parlement, het Vlaamse Parlement en het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen - Zie ook doc 5-1571) (5-1570)      
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heren Louis Ide en Danny Pieters
5-1570/3
p. 3-4 5-1570/3 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van reglement van de Belgische Senaat (ingevolge de hervorming van de Senaat - ["Vlinderakkoord"] - Voorlopig bureau, onderzoek van de geloofsbrieven en samenstelling van de vergadering - Vast bureau - Taalgroepen - Fracties - Afvaardiging van de Senaat in de parlementaire overlegcommissie - Regeling van de werkzaamheden - Commissies - Plenaire vergadering - Procedure inzake ontwerpen en voorstellen - Behandeling van de wetsontwerpen bedoeld in artikel 78 van de Grondwet - Incidenten - Informatieverslagen - Schriftelijke vragen - Verzoekschriften - Belangenconflicten - Voordracht en benoeming van kandidaten en evenredige vertegenwoordiging - Federaal adviescomitť voor Europese aangelegenheden - Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Zendingen in het buitenland - Orde in de Senaat en op de tribunes - Griffier, diensten en bibliotheek - Dotatie - Cumulatiebeperking en vergoeding van de gecoŲpteerde senatoren - Herziening van het reglement) (5-2353)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 9-10 5-132 p. 9-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de alternatieve geneeswijzen (Verstrenging van de wetgeving inzake de niet-conventionele therapieŽn - Aanpak gebaseerd op de evidence based medecine) (5-1994)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1994/1
p. 1-53 5-1994/1 p. 1-53 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek (5-538)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Piet De Bruyn, Patrick De Groote en Karl Vanlouwe en de dames Inge Faes, Elke Sleurs en Helga Stevens
5-538/1
p. 1-7 5-538/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in SomaliŽ (5-1275)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Louis Ide
5-1275/1
p. 1-12 5-1275/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de implementatie van het poliklinisch bevallen (5-2167)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Inge Faes en Lieve Maes en de heer Louis Ide
5-2167/1
p. 1-5 5-2167/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instandhouding van de rol van de apotheker als belangrijk gezondheidswerker, het benadrukken van het belang van de apotheker als officinahouder en het tegengaan van de vrije verkoop van medicijnen (Zie ook doc. 5-1643) (5-1642)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
5-1642/1
p. 1-5 5-1642/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een bekwaamheidstest en een taaltest voor zorgverstrekkers en artsen afkomstig uit het buitenland teneinde de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg te waarborgen (5-1224)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Dirk Claes en Bert Anciaux en mevrouw Liesbeth Homans
5-1224/1
p. 1-11 5-1224/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (5-238)      
  Amendement nr 7 van mevrouw Elke Sleurs en de heer Louis Ide
5-238/2
p. 4 5-238/2 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een eenvormig medisch attest om het medisch beroepsgeheim te waarborgen en zowel patiŽnt als de politiediensten correcte en duidelijke informatie te verschaffen inzake de noodzakelijkheid van het gebruik van medicatie en of middelen en hun invloed op het rijgedrag (5-605)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-605/1
p. 1-6 5-605/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verzekeren van de beschikbaarheid van essentiŽle geneesmiddelen (5-2306)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en de dames Elke Sleurs en Veerle Stassijns
5-2306/1
p. 1-4 5-2306/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de administratiekosten van de gezondheidszorg, van administratitis naar @ministratie (Bannen, via de SIS-kaart, van alle papieren doktersattesten en -voorschriften door het gebruikmaken van elektronische netwerken) (5-606)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Piet De Bruyn
5-606/1
p. 1-16 5-606/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie over de integratie van de Evaluatiecommissie zwangerschapfsafbreking in het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek (5-901)      
  Voorstel van mevrouw Elke Sleurs en de heer Louis Ide
5-901/1
p. 1-5 5-901/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van een grotere onafhandelijkheid voor de adviserend geneesheer (Integratie van de adviserend geneesheren in het RIZIV) (5-651)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
5-651/1
p. 1-4 5-651/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van een multidisciplinair samenwerkingsverband voor patiŽnten met medisch onverklaarbare symptomen (MUS) en functioneel somatische aandoeningen zoals het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie (FM) (Klinisch psycholoog - Huisarts - Derdelijnsreferentiecentra) (5-984)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Piet De Bruyn en Patrick De Groote en mevrouw Elke Sleurs
5-984/1
p. 1-7 5-984/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen (5-1144)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1144/2
p. 1-2 5-1144/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie (5-575)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Louis Ide, FranÁois Bellot, Wouter Beke, Bert Anciaux en Francis Delpťrťe en van de dames Fabienne Winckel en Freya Piryns
5-575/1
p. 1-18 5-575/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie ter vrijwaring van de onafhankelijkheid van apothekers (Erkenning van de apotheker als een volwaardig gezondheidswerker - Het vrij beroep biedt de beste garantie op onafhankelijkheid - Oprichting van onafhankelijke raden voor vergunningshouders met verscheidene apotheken onder hun hoede - Zie ook doc. 5-1642) (5-1643)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
5-1643/1
p. 1-4 5-1643/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door BelgiŽ (5-1063)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Louis Ide
5-1063/1
p. 1-8 5-1063/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bevorderen van EBM en HTA in het beslissingsproces in de tegemoetkoming van geneesmiddelen rekening houdende met de noodzakelijke patiŽntenparticipatie (Evidence Based Medecine en Health Technology Assessments - Bevordering van de transparantie in het beslissingsproces en betrekken van de maatschappij in de discussie) (5-2185)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-2185/1
p. 1-8 5-2185/1 p. 1-8 (PDF)
Vraag tot schorsing van de vergadering      
  5-147
p. 51-54 5-147 p. 51-54 (PDF)
Wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (Arbeidsovereenkomsten : ontslagregeling, schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en gedeeltelijke arbeid voor arbeiders en bedienden - Berekening van de vergoeding voor beroepsziekten - Sluiting van ondernemingen - Begeleidingspremie voor ontslagen werknemers - Brugpensioenstelsels) (5-935)      
  Algemene bespreking
5-20
p. 43-45 5-20 p. 43-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Verslag van de heer Louis Ide
5-1408/3
p. 1-37 5-1408/3 p. 1-37 (PDF)
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-609)      
  Amendement nr 1 van de heer Louis Ide
   Administratiekosten van de vijf landsbonden
5-609/2
p. 1-2 5-609/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-9
p. 12-15 5-9 p. 12-15 (PDF)
   Ziekteverzekering : administratiekosten van de verzekeringsinstellingen en de vijf landsbonden
5-9
p. 15 5-9 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (5-608)      
  Algemene bespreking
5-9
p. 12-15 5-9 p. 12-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen : Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Tabaksontwenning - Haarprotheses - Radio-isotopen - Maximumfactuur - Statuut chronische aandoening - Derdebetaler - Nationaal Akkoord - Conventionnering - Pediatrische liaison - Wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen : honorariumsupplementen - Wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's : administrative vereenvoudiging en betere controle) (5-1895)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1895/2
p. 1-3 5-1895/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 9-20 5-85 p. 9-20 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (5-1995)      
  Amendement nr 1 van de heer Louis Ide
   FinanciŽle verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen : delegatie aan de Algemene Raad van de bevoegdheid de kenmerken van de morbiditeitsparameters te wijzigen
5-1995/2
p. 1 5-1995/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Louis Ide
   Taalvereiste voor de buitenlandse zorgverstrekkers : wijziging artikel 49bis KB nr 78 van 10 maart 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
5-1995/2
p. 1-2 5-1995/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Louis Ide en mevrouw Fabienne Winckel
5-1995/3
p. 1-17 5-1995/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
5-94
p. 48-50 5-94 p. 48-50 (PDF)
   Niet-conventionele praktijken : bespreking in het federaal parlement
5-94
p. 49-50 5-94 p. 49-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Louis Ide
5-94
p. 53 5-94 p. 53 (PDF)
  5-94
p. 57 5-94 p. 57 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (II) (Medische controle ziekteverzekering : Kamers van eerste aanleg en van beroep - Eedaflegging van de leden - Vermijden van het uitstel van een zitting wanneer leden afwezig zijn zonder voorafgaande verwittiging) (5-1996)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel en de heer Louis Ide
5-1996/2
p. 1-2 5-1996/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-94
p. 48-50 5-94 p. 48-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (Besparingsmaatregelen in de sector van de geneesmiddelen - Farmaceutische specialiteiten voorgeschreven op stofnaam - Referentieterugbetalingssysteem - Persoonlijk aandeel van de patiŽnten - Prijsvolumecontracten - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen - Generische geneesmiddelen - Prijsblokkering voor het jaar 2012 - Wijziging wet betreffende verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wet 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, wet 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen) (5-1465)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1465/2
p. 1-4 5-1465/2 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heren Louis Ide en Jacques Brotchi
5-1465/3
p. 1-14 5-1465/3 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
5-48
p. 32-36 5-48 p. 32-36 (PDF)
  Stemming
5-48
p. 42 5-48 p. 42 (PDF)
  5-48
p. 46 5-48 p. 46 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013, tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (5-2411)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 11-25 5-132 p. 11-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 (Stabiliteitssteun onder stringente voorwaarden voor het economische beleid, ten gunste van ESM-leden die worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen, indien zulks onontbeerlijk is voor de financiŽle stabiliteit van de eurozone in haar geheel) (5-1598)      
  Algemene bespreking
5-62
p. 34-47 5-62 p. 34-47 (PDF)
  5-62
p. 49 5-62 p. 49 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme ("Vlinderakkoord" - Uitvoering van artikel 65quater van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten - Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiŽle en tertiaire sector) (5-2370)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Niet-conventionele praktijken inzake geneeskunde, artsenijbereidkunde, kinesitherapie, verpleegkunde en paramedische beroepen) (5-407)      
  Algemene bespreking
5-6
p. 4-7 5-6 p. 4-7 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Erkenning van de beroepen van klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog - Bescherming van de titel van psychotherapeut en reglementering van de uitoefening van de psychotherapie - Oprichting van de Federale Raad voor de psychotherapie - Oprichting van de Raad voor de geestelijke gezondheid, die de regering zal bijstaan in het nastreven van een doeltreffend beleid inzake geestelijke gezondheid) (5-2470)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-2470/2
p. 2-3 5-2470/2 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van de heer Louis Ide en mevrouw Cťcile Thibaut
5-2470/3
p. 1-20 5-2470/3 p. 1-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2377)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2376)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (II) (Deontologie - Tuchtorgaan - Zie ook doc. 5-2402) (5-2403)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Louis Ide
5-134
p. 38 5-134 p. 38 (PDF)
  5-134
p. 54 5-134 p. 54 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Amendementen nrs 21 tot 23 van de heer Louis Ide
5-2001/3
p. 1-4 5-2001/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een federaal parlementslid of regeringslid bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging Kieswetboek) (5-864)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor het Federale Parlement (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (5-875)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-430)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-431)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-429)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde (5-1353)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Marleen Temmerman
5-1353/1
p. 1-3 5-1353/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1353/2
p. 2 5-1353/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de invoering van een veralgemeende derdebetalersregeling (5-1967)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
5-1967/1
p. 1-5 5-1967/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (Gelijke behandeling tussen de personen die een beroep doen op het Fonds voor Beroepsziekten en de personen die gebruik maken van het Asbestfonds) (5-2279)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Philippe Mahoux en Louis Ide en de dames Cťcile Thibaut en Dalila Douifi
5-134
p. 42-45 5-134 p. 42-45 (PDF)
  5-134
p. 59 5-134 p. 59 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met betrekking tot de procedure voor de registratie van wilsverklaring (5-1942)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Lieve Maes, Inge Faes en Helga Stevens en de heren Louis Ide, Huub Broers, Patrick De Groote en Frank Boogaerts
5-1942/1
p. 1-4 5-1942/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een administratieve geldboete in te voeren ten aanzien van de arts die de aangifteplicht niet naleeft (5-1935)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Sabine Vermeulen, Inge Faes en Lieve Maes en de heren Louis Ide, Huub Broers, Frank Boogaerts en Patrick De Groote
5-1935/1
p. 1-2 5-1935/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 betreffende het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers (Opheffing van de burgerrechtelijke immuniteit van de aansprakelijke derde - Invoering in het Burgerlijk Wetboek van een specifieke verjaringstermijn in geval van sluipende en verborgen schade - Uitbreiding van de tussenkomst van het Asbestfonds tot andere kankers) (5-2278)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en de dames Elke Sleurs en Veerle Stassijns
5-2278/1
p. 1-16 5-2278/1 p. 1-16 (PDF)
  Stemming over de conclusie van de commissie en stemverklaring van de heer Louis Ide
5-134
p. 46 5-134 p. 46 (PDF)
  5-134
p. 60-61 5-134 p. 60-61 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft (Vervanging van de elektronische en papieren maaltijdcheques door een vergoeding, met behoud van de basisindex en de toekenningsvoorwaarden - Wijziging artikel 38 WIB 1992) (5-2182)      
  Algemene bespreking - Vraag om terugzending naar commissie
5-147
p. 48-54 5-147 p. 48-54 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 66-67 5-148 p. 66-67 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de uitbreiding van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie tot minderjarigen, de medische hulp aan de patiŽnt die zelf de levensbeŽindigende handeling stelt en de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding (5-1947)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Sabine Vermeulen en Lieve Maes en de heren Louis Ide, Huub Broers, Wilfried Vandaele en Patrick De Groote
5-1947/1
p. 1-13 5-1947/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische CoŲperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiŽle bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Amendement nr 19 van de heren Karl Vanlouwe en Louis Ide
5-2234/3
p. 17 5-2234/3 p. 17 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het toezicht op bloed en menselijk lichaamsmateriaal (Bevoegdheidsoverdracht van het FAGG naar de FOD Volksgezondheid) (5-1622)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1622/1
p. 1-2 5-1622/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel ter veralgemening van de derdebetalersregeling (5-203)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de heer Louis Ide c.s.
5-203/2
p. 6-12 5-203/2 p. 6-12 (PDF)
Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (Een politicus die zich kandidaat stelt op een lijst, moet ook effectief zijn mandaat opnemen wanneer hij verkozen wordt) (5-512)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik (5-1274)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Philippe Mahoux, Louis Ide, Jacques Brotchi, Wouter Beke, Francis Delpťrťe, Bert Anciaux en FranÁois Bellot en de dames Martine Taelman en Fabienne Winckel
5-1274/1
p. 1-10 5-1274/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is weerhouden (5-1352)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Marleen Temmerman
5-1352/1
p. 1-3 5-1352/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1352/2
p. 2-3 5-1352/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement (5-434)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot het gebruik van het eHealth-platform voor het registreren van orgaandonatie (5-666)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
5-666/1
p. 1-3 5-666/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Louis Ide
5-666/2
p. 1 5-666/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de heer Louis Ide
5-666/4
p. 1-3 5-666/4 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot het strafbaar stellen van commerciŽle orgaanhandel en orgaantoerisme (5-677)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
5-677/1
p. 1-4 5-677/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Louis Ide
5-677/3
p. 1-3 5-677/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse apothekers en een Orde van Franstalige en Duitstalige apothekers (5-2004)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-2004/1
p. 1-23 5-2004/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse kinesitherapeuten en een Orde van Franstalige en Duitstalige kinesitherapeuten (5-1792)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1792/1
p. 1-23 5-1792/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Vlaamse Orde van tandartsen en een Orde van Franstalige en Duitstalige tandartsen (5-1555)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1555/1
p. 1-22 5-1555/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
5-83
p. 24 5-83 p. 24 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Louis Ide
5-98
p. 43-44 5-98 p. 43-44 (PDF)
  5-98
p. 47 5-98 p. 47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriŽle kabinetten) (5-1022)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Huub Broers en mevrouw Liesbeth Homans
5-1022/1
p. 1-3 5-1022/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Louis Ide
5-1022/2
p. 2-3 5-1022/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2 en 4 van de heer Louis Ide c.s.
5-1022/2
p. 1-2 5-1022/2 p. 1-2 (PDF)
  5-1022/2
p. 3 5-1022/2 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-95
p. 24-27 5-95 p. 24-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van titel IV, hoofstuk VI "Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers", van de programmawet (I) van 27 december 2006 (Technische verbetering - Subrogatierecht van het Fonds voor Beroepsziekten) (5-1502)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
5-1502/1
p. 1-2 5-1502/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 122 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 (Spoeddienst - Oneigenlijk gebruik) (5-655)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
5-655/1
p. 1-3 5-655/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, ß 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Verbod om organen weg te nemen bij personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die wegens hun geestestoestand niet bij machte zijn hun wil te uiten) (5-1024)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Louis Ide, Rik Torfs en Andrť du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Fabienne Winckel
5-1024/1
p. 1-4 5-1024/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Europese Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Het ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Het verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement - Zie ook doc. 5-1570) (5-1571)      
  Amendementen nrs 3 tot 6 van de heren Louis Ide en Danny Pieters
5-1571/3
p. 3-7 5-1571/3 p. 3-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het vrijwilligerswerk van personen met een arbeidsongeschiktheid betreft (Wegnemen van de rechtsonzekerheid - Voorafgaande meldingsplicht) (5-878)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Piet De Bruyn
5-878/1
p. 1-4 5-878/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, met het oog op de schrapping van de verjaringstermijn van ťťn jaar voor de onverschuldigde betaling die voortVloeit uit een materiŽle vergissing (5-1691)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs en Helga Stevens en de heer Louis Ide
5-1691/1
p. 1-3 5-1691/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 met het oog op de invoering van accreditatie bij officina-apothekers (Optimale zorgkwaliteit door continue opleiding en kwaliteitscontrole door ambtsgenoten) (5-1311)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
5-1311/1
p. 1-5 5-1311/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Geldboete voor de verzekeringsinstelling omwille van het niet stuiten van de verjaring van de vordering tot terugvordering van een ten onrechte betaald bedrag - Geldboete voor de verzekeringsinstelling die ten onrechte bedragen inschrijft op de lijsten van teruggevorderde bedragen) (5-1331)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1331/1
p. 1-4 5-1331/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Invoering van een enkele verjaringstermijn voor het terugvorderen van uitkeringen die ten onrechte door het ziekenfonds werden betaald) (5-1688)      
  Voorstel van de dames Helga Stevens en Elke Sleurs en de heer Louis Ide
5-1688/1
p. 1-3 5-1688/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008, met betrekking tot de verloning van ziekenhuisdirecties (Beperking) (5-2030)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
5-2030/1
p. 1-5 5-2030/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen (Verbod op uitbesteding aan derden van de laboratoria van klinische biologie, de diensten voor rŲntgenanalyse, de centrale sterilisatieafdelingen en de apotheken) (5-1632)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1632/1
p. 1-5 5-1632/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID (5-1544)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, Andrť du Bus de Warnaffe en Dirk Claes en de dames Marleen Temmerman, Elke Sleurs en Nele Lijnen
5-1544/1
p. 1-5 5-1544/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Louis Ide c.s.
5-1544/2
p. 1-2 5-1544/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-68
p. 31-33 5-68 p. 31-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (Chemisch product aanwezig in polycarbonaat - Babyzuigflessen) (5-338)      
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-338/3
p. 3 5-338/3 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, teneinde de verplichting tot medische behandeling op te nemen in het geÔndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (5-1387)      
  Voorstel van de heren Bart De Wever en Louis Ide en mevrouw Liesbeth Homans
5-1387/1
p. 1-7 5-1387/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, met het oog op de schrapping van de verjaringstermijn van ťťn jaar voor de onverschuldigde betaling die voortvloeit uit een materiŽle vergissing (5-1693)      
  Voorstel van de dames Helga Stevens en Elke Sleurs en de heer Louis Ide
5-1693/1
p. 1-3 5-1693/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en Regering) (5-1755)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding deelstaatsenatoren - Duitstalige Gemeenschap - Financiering) (5-1747)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie (5-983)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Jacques Brotchi en Rik Torfs en mevrouw Nele Lijnen
5-983/1
p. 1-6 5-983/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten (5-1111)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Jacques Brotchi, Rik Torfs en Andrť du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Fatiha SaÔdi en Cťcile Thibaut
5-1111/1
p. 1-8 5-1111/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Louis Ide
5-1111/2
p. 1-2 5-1111/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 60-62 5-28 p. 60-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, teneinde het toezicht tijdens bloeddonaties aan te passen (Uitbreiding van de bevoegdheid bloed af te nemen tot het gekwalificeerd verplegend personeel) (5-1621)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
5-1621/1
p. 1-4 5-1621/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Louis Ide
5-1621/2
p. 1-2 5-1621/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat) (5-1748)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, met het oog op de invoering van een verplichte gestructureerde informatie-uitwisseling voorafgaand aan elke vruchtbaarheidsbehandeling (Vermijden van overconsumptie) (5-1816)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs en Inge Faes en de heer Louis Ide
5-1816/1
p. 1-6 5-1816/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de elektronische mandatenaangifte betreft (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de elektronische mandatenaangifte en de bekendmaking van de mandatenlijsten op de webstek van het Rekenhof) (Aangifte bij het Rekenhof van de mandaten onder elektronische vorm - Wijziging wetten 2 mei 1995 en 26 juni 2004 - Zie ook doc. 5-1961) (5-1962)      
  Algemene bespreking
5-95
p. 24-27 5-95 p. 24-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op verzoek van personen gevestigd in de randgemeenten) ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Zie ook doc. 5-1564) (5-1563)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, met het oog op de opheffing van de verjaringstermijn van zes maanden voor de terugvordering van prestaties die ten onrechte werden toegekend als gevolg van een vergissing van het Fonds voor de Beroepsziekten (5-1692)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en de dames Helga Stevens en Elke Sleurs
5-1692/1
p. 1-3 5-1692/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijzigingen inzake voordrachten, benoemingen, afvaardigingen en specifieke controletaken van de Senaat : wijziging wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ; wijziging wet 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro ; wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming ; wijziging wet 16 maart 1803 (25 ventŰse jaar XI) op het notarisambt ; wijziging wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie ; wijziging wet 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking ; wijziging wet 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger ; wijziging KB nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas ; wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Aanpassing wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen) (5-1991)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, ingevolge de afschaffing van het onderzoeksrecht in de Senaat - Wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Wijziging wet 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State - Wijziging wet 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen - Wijziging van het Kieswetboek om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Wijziging wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen - Wijziging wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen - Wijziging gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming - Wijziging wet 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Wijziging wet 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming) (5-1990)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om het discreet bevallen mogelijk te maken (5-1705)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Inge Faes en Lieve Maes en de heer Louis Ide
5-1705/1
p. 1-19 5-1705/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Aanwijzing van de deelstaatsenatoren door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, verklaring van samenhang, kiesdrempel van 5%, voordracht en aanwijzing van kandidaten - GecoŲpteerde senatoren : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, systeem van de grootste rest, aanwijzing van de gecoŲpteerde senatoren - Vijfjarige federale legislatuur) (5-1744)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het binnenkomen of binnendringen in een havengebied zonder machtiging of toestemming (Veiligheid in de havens - Personen die illegaal naar Groot-BrittaniŽ willen - Economische schade - Vermogensdelicten - Verzwaring van de straffen) (5-1249)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte en Louis Ide
5-1249/1
p. 1-6 5-1249/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen (Contingentering : numerus clausus ; afschaffing van het uitgangsexamen kinesitherapie) (5-1438)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1438/1
p. 1-4 5-1438/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, voor wat betreft de voorwaarden tot het verplaatsen van apotheken (De verplaatsing wordt aan dezelfde voorwaarden onderworpen als het openen) (5-2439)      
  Voorstel van de dames Veerle Stassijns en Elke Sleurs en de heer Louis Ide
5-2439/1
p. 1-3 5-2439/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten met betrekking tot de kandidaatstelling van parlements- en regeringsleden bij verkiezingen voor een andere assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994) (5-865)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Zelfdodingen - Aantallen - Verdeling over de regio's (5-8204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8204
Zesde staatshervorming - Erkenning zorgverstrekkers (5-8324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8324
Ziekenfondsen - Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging - Administratiekosten - Vergoeding - Reserves (5-5091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5091
Ziekenfondsen - Aanvullende verzekering - Verplichte aansluiting - Inkomsten en uitgaven (5-9997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9997
Ziekenfondsen - Controle op terugbetaling van geneesmiddelen - Attesten - "Bf-oorlog" - Gevolgen voor artsen en patiŽnten (5-7404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7404
Ziekenhuisfinanciering - Toegekende middelen per ziekenhuis - ZiekenhuishygiŽne - Hemovigilantie (5-6999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6999
Ziekenhuisopnames - Ligdagen (5-3269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3269
Ziekenhuisopnames - Ligdagen (5-4181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4181
Ziekenhuisopnames - Ligdagen (5-7398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7398
Ziekenhuizen - ZiekenhuisbacteriŽn - Methicilline resistente bacteriŽn (MSRA)- Besmettingen - Registratie (5-3286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3286
Ziekenhuizen - ZiekenhuisbacteriŽn - Methicilline resistente bacteriŽn (MSRA)- Besmettingen - Registratie (5-4192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4192
Ziekenhuizen - Agressie - Onveiligheidsgevoel - Interne bewakingsdiensten - Bewakingsonderneming (5-10001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10001
Ziekenhuizen - Antibioticabeleid - Antibioticabeleidsgroep - Cijfers - Gemeenschappen (5-5087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5087
Ziekenhuizen - Apotheken - Overzicht (5-8206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8206
Ziekenhuizen - Arbeidsduur - Inbreuken per categorie (5-9998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9998
Ziekenhuizen - Budget financiŽle middelen (5-10295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10295
Ziekenhuizen - Budget financiŽle middelen - Cijfergegevens (5-7786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7786
Ziekenhuizen - Budget van financiŽle middelen - Berekeningswijze - Wijzigingen - Impact (5-7081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7081
Ziekenhuizen - Ethische comitťs - Werkingsbedragen (5-8084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8084
Ziekenhuizen - Financiering - B7 - B8 - Overzicht (5-10004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10004
Ziekenhuizen - Financiering - Voorwaarden - Controle (5-208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-208
Ziekenhuizen - Niet-medische kosten - Post "directie" - Uitgaven (5-7319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7319
Ziekenhuizen - Opnames en ligdagen - Algemene ziekenhuizen en universitaire ziekenhuizen - Cijferverschillen in vorige antwoorden (5-8690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8690
Ziekenhuizen - Quinolonen en andere antibiotica - Gebruik (5-1537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-1537
Ziekenhuizen - Quinolonen en andere antibiotica - Gebruik (5-3692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3692
Ziekenhuizen - Quinolonen en andere antibiotica - Gebruik (5-4208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4208
Ziekenhuizen - Referentiebedragen - Nog terug te betalen bedragen - Stand van zaken (5-206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-206
Ziekteverzekering - Besparingen (5-9396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9396
Ziekteverzekering - Gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde (5-8465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8465
Zorgkundigen - Registratie (Verzorgenden die een aanvraag voor registratie als zorgkundige indienen) (5-5918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5918
Zorgsector - Sociale inspectie - Controles - Overtredingen (5-8208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8208
Zorgsector - Sociale inspecties - Aantallen en resultaten - CategorieŽn en gewest (5-560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-560
Zorgverleners - Aantal - Evolutie - 2009 tot 2011 (5-5090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5090
Zorgverleners - Wet inzake de responsabilisering van de zorgverleners - Inbreuken - Cijfers (5-5084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5084
Zorgverleners - Wet inzake de responsabilisering van de zorgverleners - Inbreuken - Cijfers (5-7399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7399
antidepressiva en cardiovasculaire medicijnen (5-9691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9691
dDe problematiek rond het organiseren van de wachtregeling bij tandartsen (Concurrerende beroepsverenigingen) (5-78)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 31-33 5-4 COM p. 31-33 (PDF)
de "gastric bypass" en de maagband (5-9693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9693
de "nuclear magnetic resonance" en de CT-scans (5-10202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10202
de Facebook-applicatie om zich te registreren als orgaandonor (5-7930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7930
de aanvraag van impulsfondsen voor huisartsen (5-11330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11330
de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen (5-10661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10661
de aflevering van medicatie door een robot (5-10203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10203
de artsenhonoraria (5-9667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9667
de bekwaming in de intensieve geneeskunde (5-9657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9657
de beslissing omtrent de erkenning en het recht op tegemoetkoming voor personen met een handicap (5-10940)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10940
de bevallingsgegevens (5-9702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9702
de bevoorrading van essentiŽle geneesmiddelen (5-10192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10192
de borstkankerscreening (5-11336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11336
de buitenlandse artsen (5-9682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9682
de coderingssystemen (5-10190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10190
de coderingssystemen (5-11355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11355
de contingentering van de studenten geneeskunde (5-9704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9704
de contingentering-lissage van artsen en tandartsen (5-10189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10189
de contingentering-lissage van artsen en tandartsen (5-11057)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11057
de controle van de arbeidsongeschiktheid (5-11306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-11306
de controle van de weefselbanken (5-9652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9652
de controles inzake arbeidsongeschiktheid (5-10919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10919
de dagziekenhuizen (5-9697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9697
de dekkingsgraad van vaccinaties (5-9707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9707
de domperidone (5-9653)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9653
de eindverantwoordelijkheid in de glycemiebepaling (5-3683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3683
de eindverantwoordelijkheid in de glycemiebepaling (5-4202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4202
de elektronische accrediteringsaanvraag van artsen (5-10193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10193
de engagementen van de staatssecretaris naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het asbestfonds (5-11305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11305
de enquÍte inzake het aantal vrijstellingen op proef (5-9623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9623
de erkenning van de orthodontie (5-10197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10197
de erkenning van diploma's uit het buitenland (gezondheidszorgberoepen) (5-9685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9685
de erkenning van niet-geregulariseerde vreemdelingen als gehandicapten (5-6687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6687
de erkenning van niet-geregulariseerde vreemdelingen als gehandicapten (5-6688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6688
de erkenning van pediatrische hematologen en oncologen (5-11333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11333
de erkenningscriteria voor huisartsen (5-9686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9686
de erkenningsnormen voor borstklinieken (5-10191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10191
de fractionering van menselijk bloedplasma (5-10194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10194
de geestelijke gezondheidszorg (5-9695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9695
de gegevensregistratie bij orgaantransplantaties (5-11056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11056
de gegevensregistratie bij orgaantransplantaties (5-9715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9715
de geneesheren-ambtenaren die van het sociaal statuut genieten (5-10647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10647
de hospitalisatieverzekering en ereloonsupplementen (5-9687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9687
de huisbezoeken die afgelegd worden door kinesitherapeuten (5-9671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9671
de inbreuken op de arbeidsduur in ziekenhuizen (5-11143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-11143
de inbreuken op de tabakswetgeving (5-10246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10246
de klachten over domperidone (5-10188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10188
de klachten over geconventioneerde artsen (5-9694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9694
de klachtendienst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (5-10663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-10663
de lacunes in de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis (5-9624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9624
de machtiging tot cumulatie voor geneesheren-ambtenaren (5-9696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9696
de maximumfactuur (5-10665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-10665
de medische beeldvorming (5-10204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10204
de medische beeldvorming (5-9680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9680
de medische huizen (5-9674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9674
de menselijke weefsels (5-9676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9676
de moleculaire DNA-tests (5-9723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9723
de mondzorgassistent (5-10195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10195
de naweeŽn van de treinramp in Wetteren (5-9651)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9651
de omzetting van de Europese richtlijn 2012/39 betreffende de serologische screening (5-10205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10205
de oprichting van een centrum voor protontherapie door de KULeuven (5-11345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11345
de pensioenregeling van de openbare ziekenhuizen (5-9655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9655
de prenatale screening (5-9709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9709
de rechtspersoonlijkheid van de weefselbanken (5-9658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9658
de registratie als zorgkundige (5-9711)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9711
de remgelden (5-10662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10662
de revalidatieovereenkomsten (5-9688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9688
de revalidatieovereenkomsten in het kader van diabetes (5-9698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9698
de rondvraag naar cijfergegevens van de Commissies tot bescherming van de maatschappij (5-9625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9625
de serologische screening (5-9656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9656
de sluitingen van apotheken (5-9701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9701
de sociale voordelen voor artsen (5-9689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9689
de thuisverpleging (5-9679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9679
de toegang tot de intensieve geneeskunde voor geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde (5-10660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10660
de toepassingen in ontwikkeling van het e-Healthplatform (5-9664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9664
de uitgaven voor bandagisten en voor orthopedisch materiaal (5-9669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9669
de uitgaven voor chronische zieken en incontinentiemateriaal (5-9670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9670
de uitgaven voor de medische beeldvorming (5-10666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10666
de uitgaven voor de palliatieve zorg (5-10667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-10667
de uitgaven voor de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de centra voor dagverzorging (5-9678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9678
de uitgaven voor geneeskundige verstrekkingen (5-9690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9690
de uitgaven voor hoortoestellen (5-9668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9668
de uitgaven voor kinesitherapie (5-9705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9705
de uitgaven voor kinesitherapie (5-9718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9718
de uitgaven voor tandartsen (5-9706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9706
de vergoeding van heropnames (5-10198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10198
de verstrekkingen pediatrie (5-9681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9681
de verzuiling (5-9710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9710
de voorziene besparingen bij de openbare apotheken (5-11343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11343
de vroedvrouwen (5-9708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9708
de vzw e-Care (5-9700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9700
de werkgerelateerde TBC-besmettingen en het Fonds voor de beroepsziekten (5-11304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11304
de werking van de Commissies tot bescherming van de maatschappij (5-9622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9622
de werking van de paritaire commissie ďalternatieve therapieŽnĒ (5-11062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11062
de werkzaamheid van domperidone (5-9654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9654
de ziekenhuisstewards (5-11328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11328
eHealth-platform - Toepassingen in ontwikkeling - Doel - In productie-datum (5-7001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7001
een aantal dossiers inzake reclame voor plastische chirurgie (5-10196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10196
een aantal dossiers inzake reclame voor plastische chirurgie (5-10440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10440
het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (5-9703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9703
het European Antimicrobial Resistance Surveillance System (5-9699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9699
het aantal buitenlandse artsen die in BelgiŽ een bijkomende opleiding volgen (5-10681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10681
het advies van de Raad van State over het ontwerp van koninklijk besluit in verband met de homeopathie (5-11061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11061
het geboekte overschot op het contingent voor artsen en tandartsen (5-10668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-10668
het macroplafond voor rusthuizen (5-10664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10664
het misbruiken van de sociale derdebetalersregeling (5-11335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11335
het naleven van de nieuwe regels voor het voorschrijven van medische beeldvorming (5-11331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11331
het no fault-fonds (5-11332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11332
het ondersteunen van humanitaire missies door Belgische ziekenhuizen (5-7927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7927
het toekennen van het palliatief statuut (5-11334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11334
het voorschrijven van geneesmiddelen op basis van domperidone (5-9716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9716
het wachtdienstenplan (5-10201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10201
huisartsen in opleiding en elektronische medische dossiers (5-9692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9692
invaliditeit en onverklaarbare lichamelijke klachten (5-10917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10917
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999