Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7223

van Louis Ide (N-VA) d.d. 29 oktober 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Criminaliteit jegens zorgverleners - Stand van zaken

tandarts
paramedisch beroep
ziekenhuis
verplegend personeel
criminaliteit
officiŽle statistiek
lichamelijk geweld
geweld
geografische spreiding
algemene geneeskunde
dokter
apotheker

Chronologie

29/10/2012 Verzending vraag
16/1/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7222

Vraag nr. 5-7223 d.d. 29 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eerder stelde ik reeds vragen over criminaliteit jegens zorgverleners. Om de situatie te kunnen opvolgen, had ik graag meer recente cijfers gekregen:

1) Inzake criminaliteit jegens huisartsen:

a) Hoeveel delicten waren er in 2009, 2010, 2011 en 2012 tegen huisartsen?

b) Kunnen de cijfers opgesplitst worden per gewest?

c) Kunnen de regionale cijfers opgesplitst worden per delict?

d) Van welke aard waren deze delicten?

2) Inzake criminaliteit jegens apothekers:

a) Hoeveel delicten waren er in 2009, 2010, 2011 en 2012 tegen apothekers?

b) Kunnen de cijfers opgesplitst worden per gewest?

c) Kunnen de regionale cijfers opgesplitst worden per delict?

d) Van welke aard waren deze delicten? Inbraak? Diefstal? Hold-up?

3) Inzake criminaliteit jegens kinesitherapeuten:

a) Hoeveel delicten waren er in 2009, 2010, 2011 en 2012 tegen kinesitherapeuten?

b) Kunnen de cijfers opgesplitst worden per gewest?

c) Kunnen de regionale cijfers opgesplitst worden per delict?

d) Van welke aard waren deze delicten?

4) Inzake criminaliteit jegens tandartsen:

a) Hoeveel delicten waren er in 2009, 2010, 2011 en 2012 tegen tandartsen?

b) Kunnen de cijfers opgesplitst worden per gewest?

c) Kunnen de regionale cijfers opgesplitst worden per delict?

d) Van welke aard waren deze delicten?

5) Inzake criminaliteit jegens zorgverleners in ziekenhuizen?

a) Hoeveel delicten waren er in 2009, 2010, 2011 en 2012 tegen zorgverleners in ziekenhuizen?

b) Kunnen de cijfers opgesplitst worden per gewest?

c) Kunnen de regionale cijfers opgesplitst worden per delict?

d) Van welke aard waren deze delicten? Geweld tegen patiŽnten? Diefstal?

Antwoord ontvangen op 16 januari 2013 :

U vraagt mij naar cijfers omtrent criminaliteit en delicten jegens gezondheidszorgpersoneel. Hoewel deze problematiek mij zeer nauw aan het hart ligt, en ik reeds meerdere preventieve initiatieven heb genomen ter bescherming van de breoepsgroepen, behoort het catalogeren en statistisch bijhouden van delicten niet tot mijn bevoegdheden, en moet ik u dus doorverwijzen naar mijn collega minister van Justitie en naar mijn collega minister van Binnenlandse Zaken om een antwoord te vinden op uw vraag.