S. 5-1249 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het binnenkomen of binnendringen in een havengebied zonder machtiging of toestemming
Johan Vande Lanotte    Louis Ide   

gerechtelijke vervolging
illegale migratie
asielzoeker
strafsanctie
haveninstallatie
politiek asiel
economisch gevolg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1249/1 5-1249/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/10/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/10/2011   Indiening Doc. 5-1249/1 5-1249/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
11/10/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd