S. 5-338 Dossierfiche K. 53-1996

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen
Philippe Mahoux   

volksgezondheid
vroegste kinderjaren
chemisch product
kindervoeding
voedselveiligheid
giftige stof
voorkoming van ziekten
verpakkingsproduct
gevaarlijke stof
kunststof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-338/1 5-338/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/10/2010
5-338/2 5-338/2 (PDF) Amendementen 23/11/2011
5-338/3 5-338/3 (PDF) Amendementen 30/11/2011
5-338/4 5-338/4 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2011
5-338/5 5-338/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/12/2011
5-338/6 5-338/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/1/2012
5-338/7 5-338/7 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 12/1/2012
5-338/8 5-338/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 12/1/2012
5-338/9 5-338/9 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag 12/1/2012
5-338/10 5-338/10 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 12/1/2012
K. 53-1996/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/1/2012
K. 53-1996/2 Amendementen 25/1/2012
K. 53-1996/3 Amendementen 8/2/2012
K. 53-1996/4 Verslag namens de commissie 16/2/2012
K. 53-1996/5 Tekst verbeterd door de commissie 16/2/2012
K. 53-1996/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/3/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2010   Indiening Doc. 5-338/1 5-338/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/1/2012   Inschrijving op agenda
12/1/2012   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-338/6 5-338/6 (PDF)
12/1/2012   Algemene bespreking Hand. 5-43 Hand. 5-43 (PDF)
12/1/2012   Terugzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/1/2012   Inschrijving op agenda
12/1/2012   Amendement ingediend in de plenaire vergadering Doc. 5-338/9 5-338/9 (PDF)
12/1/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-43 Hand. 5-43 (PDF)
12/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o18) Hand. 5-43 Hand. 5-43 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
1/2/2011   Inschrijving op agenda
1/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel, Nele Lijnen
1/2/2011   Hoorzitting met de heer Jean-Pierre Bourguignon, professor, Unité Neuroendocrinologie du développement, CHU Liège
1/2/2011   Hoorzitting met de heer Adriaan Meirsman, informatiedirecteur bij het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de verbruikersorganisatie (O.I.V.O.)
1/2/2011   Hoorzitting met mevrouw Marie-Louise Scippo, Département de Sciences des Denrées alimentaires, ULG
1/2/2011   Hoorzitting met de heer Leo Goeyens, professor, Laboratory of Analytical and Environmental Chemistry, VUB
1/2/2011   Hoorzitting met de heer Nic Van Larebeke, professor, Studiecentrum Carcinogenese en Primaire Preventie van Kanker, UZ Gent
1/2/2011   Gedachtewisseling
26/4/2011   Inschrijving op agenda
26/4/2011   Hoorzitting met professor Jan Tytgat, afdelingshoofd van het Laboratorium voor Toxicologie en Bromatologie, KULeuven
26/4/2011   Hoorzitting met professor Alfred Bernard, toxicoloog aan de Cliniques Saint-Luc, UCL
26/4/2011   Hoorzitting met de heer Geert Scheys, secretaris-generaal Federplast.be (Vereniging van producenten van kunststof- en rubberartikelen)
26/4/2011   Hoorzitting met de heer Raf Bouckaert, HSEQ manager bij Bayer Antwerpen, voorzitter van de Product Stewardship Werkgroep bij het VBO
26/4/2011   Hoorzitting met de heer Gustaaf Bos, manager "Kunststoffen en Composieten", Agoria (Federatie van de technologische industrie) en de heren Pierre Cloquet en Karl Vanderwallen, European Metal Packaging Association (EMPAC)
26/4/2011   Hoorzitting met de heer Guy Gallet, adviseur, Voedingsbeleid, FEVIA (Federatie Voedingsindustrie)
26/4/2011   Bespreking
29/11/2011   Inschrijving op agenda
29/11/2011   Bespreking
20/12/2011   Inschrijving op agenda
20/12/2011   Bespreking
20/12/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o2)
20/12/2011   Aanneming na amendering
20/12/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-338/4 5-338/4 (PDF)
20/12/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-338/5 5-338/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/1/2012   Overzending Doc. K. 53-1996/1
16/2/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-1996/4
1/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 73, p. 61-71 + p. 99-100
1/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-0/o45)
Integraal verslag nr. 73, p. 100-101
Doc. K. 53-1996/6
12/1/2012   Terugzending naar commissie
12/1/2012   Inschrijving op agenda
12/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel, Nele Lijnen
12/1/2012   Bespreking
12/1/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
12/1/2012   Aanneming na amendering
12/1/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-338/7 5-338/7 (PDF)
12/1/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-338/8 5-338/8 (PDF)
1/3/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/9/2012   Bekrachtiging en afkondiging
24/9/2012   Bekendmaking (58743-58744)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/1/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 1/2/2011, 26/4/2011, 29/11/2011, 20/12/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 12/1/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/3/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2012 60 21/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/9/2012 24/9/2012, blz 58743-58744

Kruispuntbank van de wetgeving