Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-409

van Louis Ide (N-VA) d.d. 24 november 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen - Opdeling per gewest - Opdeling per verzekeraar

particuliere verzekering
officiŽle statistiek
geografische spreiding
kosten voor ziekenhuisopname

Chronologie

24/11/2010Verzending vraag
17/3/2011Herkwalificatie
22/3/2011Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-683

Vraag nr. 5-409 d.d. 24 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag bouwt voort op vraag nr. 4-2355 in verband met de hospitalisatieverzekeringen. Die verzekeringen vormen een belangrijk onderdeel van onze gezondheidszorg. Een opname in het ziekenhuis kan immers handenvol geld kosten en dan is een hospitalisatieverzekering absoluut geen overbodige luxe. Daarom moet dit ook met argusogen worden bekeken.

De vorige vraag handelde over de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008. Het is echter belangrijk om zich zo vaak als mogelijk te baseren op de meest recente cijfers. Vandaar mijn vraag naar cijfers rond de hospitalisatieverzekering in 2009 en in de eerste helft van 2010.

Ik had van de minister dus graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1) Hoeveel mensen hadden in 2009 en in de eerste helft van 2010 een hospitalisatieverzekering in BelgiŽ?

2) Kan ze de cijfers uit vraag 1 opdelen per gewest (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel)?

3) Kan ze die gewestelijke cijfers ook opdelen per verzekeraar (ziekenfondsen en private maatschappijen die ressorteren onder de koepel van Assuralia)?

4) Hoeveel van die hospitalisatieverzekeringen werden gesloten via de werkgever, zowel in totaal als per gewest?

5) Hoeveel drop-outs (mensen die een hospitalisatieverzekering hadden via de werkgever, maar die vanwege de kostprijs opzegden) werden in 2009 en in de eerste helft van 2010 geregistreerd na pensionering?

6) Indien hier geen gegevens over zijn, zou het dan niet interessant zijn dit te onderzoeken, wetende dat de patiŽnt reeds 30†% van de kosten voor gezondheidszorg uit de eigen zak betaalt?

Antwoord ontvangen op 22 maart 2011 :

In antwoord op uw vraag, heb ik de eer u volgende inlichtingen mee te delen.

1. De Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen geeft jaarlijks een verslag uit dat onder meer een aantal gegevens betreffende de hospitalisatiediensten ingericht door de mutualistische entiteiten bevat. Ter zake deel ik u mede dat de aansluiting van de leden bij een mutualistische hospitalisatiedienst ofwel verplicht ofwel facultatief kan zijn naargelang de beslissing van de algemene vergadering van de mutualistische entiteit die deze dienst organiseert.

In 2009 werden:

Er dient evenwel opgemerkt te worden dat het vaak voorkomt dat eenzelfde lid aangesloten is bij een facultatieve en een verplichte hospitalisatiedienst die elkaar aanvullen. Om deze reden kunnen de ledentallen van de verschillende hospitalisatiediensten niet zomaar worden samengeteld om het totaal aantal verzekerden bij mutualistische hospitalisatiediensten in België te kennen. De Controledienst kent laatstgenoemd aantal niet.

Er dient bovendien opgemerkt te worden dat de Controledienst voor het jaar 2010 nog niet beschikt over gegevens met betrekking tot de aansluitingen bij mutualistische hospitalisatiediensten in België.

2. De Controledienst beschikt niet over gegevens, opgesplitst per gewest, betreffende het aantal aansluitingen of het aantal verzekerden bij mutualistische hospitalisatiediensten.

3. Ingevolge het antwoord op de vorige vraag, is deze vraag zonder voorwerp.

4. In de ziekenfondssector zijn er geen collectieve verzekeringen.

5. en 6. Ingevolge het antwoord op de vorige vraag, zijn deze vragen zonder voorwerp.