Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-560

van Louis Ide (N-VA) d.d. 13 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Zorgsector - Sociale inspecties - Aantallen en resultaten - CategorieŽn en gewest

gezondheidsverzorging
arbeidsinspectie
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

13/12/2010Verzending vraag
29/6/2011Herkwalificatie
15/7/2011Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1155

Vraag nr. 5-560 d.d. 13 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dit is een herindiening van de schriftelijke vraag nr. 4-7232 peilend naar het aantal controles van de sociale inspectie in de zorgsector.

De zorgsector in het algemeen moet gecontroleerd worden om na te gaan of hij wel voldoet aan alle vereisten die door de wetgever werden opgelegd. Dat is zeer belangrijk om de gezondheid van de burgers te vrijwaren. Ik ben dan ook bijzonder geÔnteresseerd in de controles die de sociale inspectie de voorbije jaren in BelgiŽ in de zorgsector heeft uitgevoerd.

Daarom heb ik volgende vragen:

1) Hoeveel sociale inspecties werden er in 2007, 2008, 2009 en eerste helft 2010 in de zorgsector uitgevoerd?

2) Welke overtredingen werden vastgesteld en werden er sancties getroffen?

3) Kan de minister de gegevens van vraag 1 uitsplitsen in de categorieŽn ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, rustoorden voor bejaarden, Ö?

4) Kan zij de gegevens van vraag 1 ook uitsplitsen per gewest (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel)?

Antwoord ontvangen op 15 juli 2011 :

Gelieve hieronder de elementen van antwoord op uw vraag te vinden.

Vooreerst wens ik U erop te wijzen dat de Sociale Inspectie deel uitmaakt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. De directie-generaal Sociale Inspectie oefent haar bevoegdheid meer bepaald uit in de volgende domeinen:

Verder is de Sociale Inspectie ook actief op het domein van de strijd tegen de mensenhandel.

De Sociale Inspectie bestrijdt eveneens de sociale spitstechnologie, die misbruikt wordt door bepaalde werkgevers, met name bepaalde ondernemingen die steeds meer gesofistikeerde constructies op poten zetten om de betaling van bijdragen op bepaalde, aan de werknemers toegekende bedragen, te ontlopen. De dienst heeft nog als opdracht een einde te stellen aan de praktijken van buitenlandse ondernemingen die de wetgeving betreffende de detachering schenden en die op internationaal vlak sociale dumpingpraktijken organiseren door geen of slechts gedeeltelijke sociale bijdragen te betalen, met als gevolg een verdringing van de markt van de te goeder trouw zijnde firma’s.

Tenslotte oefent de Sociale Inspectie nog haar bevoegdheden uit op het vlak van de strijd tegen de schijnzelfstandigheid.

Bijgevolg hebben de hieronder meegedeelde resultaten betrekking op de hoger vermelde materies.

  1. Aantal onderzoeken uitgevoerd in de jaren 2007 tot 2010

In de statistieken is het niet mogelijk om de onderzoeken, uitgevoerd in Brussel en in Vlaams-Brabant, apart te beschouwen.

2007

REGIO’S

SECTOREN

ONDERZOEKEN

Vlaanderen

Ziekenhuizen

30


Andere

23

Wallonië

Ziekenhuizen

35


Andere

55

Brussel + Vlaams- Brabant

Ziekenhuizen

14


Andere

272008

REGIO’S

SECTOREN

ONDERZOEKEN

Vlaanderen

Ziekenhuizen

29


Andere

21

Wallonië

Ziekenhuizen

54


Andere

86

Brussel + Vlaams-Brabant

Ziekenhuizen

36


Andere

232009

REGIO’S

SECTOREN

ONDERZOEKEN

Vlaanderen

Ziekenhuizen

23


Andere

20

Wallonië

Ziekenhuizen

52


Andere

99

Brussel + Vlaams-Brabant

Ziekenhuizen

23


Andere

372010

REGIO’S

SECTOREN

ONDERZOEKEN

Vlaanderen

Ziekenhuizen

7


Andere

10

Wallonië

Ziekenhuizen

15


Andere

25

Brussel + Vlaams-Brabant

Ziekenhuizen

7


Andere

5

  1. Vaststellingen bij de controles van de jaren 2007 tot 2010

Voor een goed begrip van de volgende tabellen, moet men weten dat de sociaal inspecteurs krachtens artikel 9 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, het recht hebben om waarschuwingen te geven, voor de overtreder een termijn te bepalen om zich in regel te stellen en processen-verbaal op te maken. Dat is de reden waarom in deze tabellen werknemers voorkomen voor wie de vastgestelde inbreuken werden geregulariseerd.

De processen-verbaal die door de Sociale Inspectie worden opgesteld, worden overgemaakt aan de gerechtelijke overheden. Het gevolg dat aan deze processen-verbaal wordt gegeven behoort niet tot de bevoegdheid van de Sociale Inspectie.

2007

ZIEKENHUIZEN

Materies

Werkn. in overtr

P.J.

Geregul. werkn.

Geregul. bedragen

(in euro)

Sociale documenten

7

4

10

0,00

Sociale zekerheid

2

2

381

142 739,79

Verhindering van toezicht

2

2

0

0,00

Deeltijds werk - werkrooster

4

3

0

0,00

Jaarlijkse vakantie

1

1

195

43 795,222007

ANDERE

Materies

Werkn. in overtr

P.J.

Geregul. werkn.

Geregul. bedragen

(in euro)

Arbeids-ongevallen

0

0

2

0,00

Sociale documenten

3

2

38

0,00

Sociale zekerheid

4

1

153

201 112,35

Verhindering van toezicht

1

1

0

0,00

Deeltijds werk - werkrooster

1

2

2

0,00

Jaarlijkse vakantie

3

2

31

29 751,972008

ZIEKENHUIZEN

Materies

Werkn. in overtr

P.J.

Geregul. werkn.

Geregul. bedragen

(in euro)

Arbeids-ongevallen

1

1

7

0,00

Sociale documenten

6

5

25

0,00

Sociale zekerheid

4

3

2.345

1 001 064,55

Deeltijds werk - werkrooster

1

1

2

0,00

Jaarlijkse vakantie

280

7

443

1 320 301,702008

ANDERE

Materies

Werkn. in overtr

P.J.

Geregul. werkn.

Geregul. bedragen

(in euro)

Arbeids-ongevallen

48

2

47

0,00

Sociale documenten

303

4

101

0,00

Sociale zekerheid

904

5

700

833 707,44

Verhindering van toezicht

1

1

0

0,00

Onwettelijk verblijf – Wet 15/12/1980

1

1

0

0,00

Deeltijds werk - werkrooster

1

1

3

0,00

Buitenlandse werknemer – Wet 30/04/1999

3

2

0

0,00

Jaarlijkse vakantie

112

3

317

82 021,992009

ZIEKENHUIZEN

Materies

Werkn. in overtr

P.J.

Geregul. werkn.

Geregul. bedragen

(in euro)

Arbeids-ongevallen

21

1

5

0,00

Sociale documenten

58

2

91

0,00

Sociale zekerheid

0

0

3.213

985 805,84

Deeltijds werk - werkrooster

15

1

1

0,00

Buitenlandse werknemer – Wet 30/04/1999

1

1

0

0,00

Jaarlijkse vakantie

0

0

25

33 390,872009

ANDERE

Materies

Werkn. in overtr

P.J.

Geregul. werkn.

Geregul. bedragen

(in euro)

Arbeids-ongevallen

1

1

1

0,00

Sociale documenten

2

3

117

0,00

Sociale zekerheid

22

4

429

242 328,40

Verhindering van toezicht

1

1

0

0,00

Onwettelijk verblijf – wet 15/12/1980

1

1

0

0,00

Deeltijds werk - werkrooster

0

0

1

0,00

Jaarlijkse vakantie

5

4

50

58 042,082010

ZIEKENHUIZEN

Materies

Werkn. in overtr

P.J.

Geregul. werkn.

Geregul. bedragen

(in euro)

Arbeids-ongevallen

0

0

5

0,00

Sociale documenten

0

0

7

0,00

Sociale zekerheid

2

2

43

46 659,11

Jaarlijkse vakantie

1

1

4

19 442,812010

ANDERE

Materies

Werkn. in overtr

P.J.

Geregul. werkn.

Geregul. bedragen

(in euro)

Sociale documenten

1

2

4

0,00

Sociale zekerheid

28

1

141

31 972,94

Deeltijds werk - werkrooster

0

0

25

0,00

Jaarlijkse vakantie

0

0

30

20 696,61