Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-623

van Louis Ide (N-VA) d.d. 18 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Invaliditeit - Arbeidsongeschiktheid

chronische ziekte
lichamelijk gehandicapte
ziekteverzekering
invaliditeitsverzekering
officiŽle statistiek
arbeidsongeschiktheid

Chronologie

18/12/2010Verzending vraag
29/6/2011Herkwalificatie
14/7/2011Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1156

Vraag nr. 5-623 d.d. 18 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Hoeveel invaliden zijn momenteel erkend op basis van een het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)?

2) Wat is de gemiddelde frequentie waarmee een invalide opgeroepen wordt voor de Geneeskundige Raad voor invaliditeit met het oog op de beoordeling van de staat van arbeidsongeschiktheid?

3) Wat is de gemiddelde frequentie waarmee een invalide bij wie CVS gediagnosticeerd werd, opgeroepen wordt voor de Geneeskundige Raad voor invaliditeit met het oog op de beoordeling van de staat van arbeidsongeschiktheid?

4) Hoeveel invaliden bij wie CVS gediagnosticeerd werd, ontvingen in de loop van 2008, 2009 en de eerste drie kwartalen van 2010 van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit een negatieve beslissing omtrent hun staat van arbeidsongeschiktheid?

5) Hoeveel van deze beslissingen (zie vraag 4) werden betwist voor de arbeidsrechtbank? Wat is het percentage van negatieve beslissingen die uiteindelijk bij definitief vonnis of arrest bevestigd worden?

Antwoord ontvangen op 14 juli 2011 :

In antwoord op uw vraag, kan ik u het volgende meedelen.

1) Op 30 juni 2010 zijn 4 908 sociaalverzekerden op basis van een chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) als invalide erkend.

2) De Geneeskundige Raad voor invaliditeit (GRI) van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering (RIZIV) roept met het oog op de beoordeling van de staat van arbeidsongeschiktheid jaarlijks gemiddeld 7 tot 8 % van de invaliden op.

Het niet mogelijk om een nauwkeurige schatting te maken van de gemiddelde frequentie waarmee de Geneeskundige Raad voor invaliditeit (GRI) van het RIZIV een sociaalverzekerde met het oog op de beoordeling van de staat van arbeidsongeschiktheid oproept.

3) Gemiddeld 7 tot 8 % van de invaliden bij wie een chronisch vermoeidheidssyndroom gediagnosticeerd werd wordt door de Geneeskundige Raad voor invaliditeit met het oog op de beoordeling van de staat van arbeidsongeschiktheid opgeroepen.

4) De volgende tabel vermeldt het aantal invaliden bij wie een chronisch vermoeidheidssyndroom gediagnosticeerd werd en dat van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit een negatieve beslissing omtrent hun staat van arbeidsongeschiktheid ontving.

2008

96

2009

101

2010 (T1-T3)

143

5) De volgende tabel vermeldt het aantal beslissingen dat voor de arbeidsrechtbank werd betwist .

2008

40

2009

42

2010 (T1-T3)

67

Het is thans niet mogelijk een correct percentage te geven van het aandeel negatieve beslissingen dat uiteindelijk bij definitief vonnis of arrest bevestigd wordt, aangezien in de meeste dossiers het geschil nog altijd loopt.