Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-205

van Louis Ide (N-VA) d.d. 8 oktober 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

GastroscopieŽn - ColoscopieŽn - Aantallen - Invloed van het preventieproject van de Franse Gemeenschap

voorkoming van ziekten
medisch onderzoek
gemeenschappen van BelgiŽ
geografische spreiding
kanker
ziekte van het spijsverteringsstelsel
gezondheidsstatistiek

Chronologie

8/10/2010Verzending vraag
23/12/2010Herkwalificatie
19/1/2011Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-253

Vraag nr. 5-205 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

GastroscopieŽn en coloscopieŽn zijn routine-ingrepen geworden. Vooral de laatste ingreep interesseert me. De Franse Gemeenschap koos er namelijk voor een darmkankerpreventieproject op te zetten. Dit past in het kader van de asymmetrie in het preventief beleid, die recentelijk mogelijk is gemaakt. Ik ben dan ook razend benieuwd naar de impact van dit screeningsprogramma op het aantal coloscopieŽn.

Zullen die toenemen ten gevolge van veel valse positieve resultaten in de screeningtest? Occult fecal blood tests genereren nogal wat valse positieve resultaten. De vraag is of dit niet leidt tot verdere onzinnige onderzoeken. Zullen de ingrepen anderzijds net afnemen omdat er geen nodeloze meer worden uitgevoerd? In die zin is het feit dat de Franse Gemeenschap wel screent en Vlaanderen niet een interessante casus om te vergelijken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel coloscopieŽn werden in BelgiŽ, Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ uitgevoerd in 2008, 2009 en de eerste helft van 2010 (nomenclatuurnummers 473174-473185, 473432, 473211, 473130473141)? Graag kreeg ik de informatie opgedeeld per nomenclatuurnummer en in het totaal.

2. Hoeveel gastroscopieŽn (473056) werden uitgevoerd in BelgiŽ, Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ in 2008, 2009 en de eerste helft van 2010?

Antwoord ontvangen op 19 januari 2011 :

In antwoord op uw vraag vindt u in bijlage 1 de cijfers voor de jaren 2008, 2009 en het eerste semester 2010 betreffende de colonoscopieen en de gastroseopieen.

In bijlage 2 wordt de omschrijving van de betreffende codes vermeld.

In bijlage 3 wordt een algemene opmerking opgenomen betreffende de betekenis en de draagwijdte van de hier meegedeelde regionale gegevens.

De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.